Declarații oficiale

SIDA

Sindromul imunodeficienţei umane dobândite ( SIDA ) şi factorii asociaţi se răspândesc cu rapiditate în întreaga lume. Pe baza studiilor statistice se estimează că în viitorul apropiat, în multe ţări ale lumii, fiecare biserică ce numără aproximativ 100 de membri va avea în mijlocul ei cel puţin un membru care are un prieten, sau o rudă infectată cu SIDA.

SIDA se transmite prin două căi majore: intimitate sexuală cu o persoană infectată şi introducerea în corp a virusului HIV (virusul imunodeficienţei umane) prin sânge contaminat din cauza injecţiilor cu seringi şi ace nesterilizate, sau prin produse de sânge contaminate. SIDA poate fi prevenită prin evitarea contactului sexual înaintea căsătoriei, prin păstrarea unei relaţii monogame fidele cu o persoană neinfectată în cadrul căsătoriei şi prin evitarea folosirii acelor nesterile pentru injecţii şi garantarea siguranţei produselor pe bază de sânge.

Adventiştii sunt implicaţi în educaţia pentru prevenirea SIDA. Timp de mulţi ani adventiştii au luptat împotriva circulaţiei, vânzării şi folosirii drogurilor şi continuă să facă acest lucru. Adventiştii sprijină educaţia sexuală, care include conceptul că sexualitatea umană este darul lui Dumnezeu pentru omenire. Sexualitatea prezentată în Biblie limitează în mod clar relaţiile sexuale la un singur partener şi exclude promiscuitatea şi toate celelalte relaţii sexuale a căror consecinţă este expunerea la virusul HIV.

Răspunsul creştin faţă de SIDA trebuie să fie particularizat, oferind compasiune, ajutor şi mântuire. După cum Isus Se îngrijea de bolnavii de lepră, cea mai teribilă boală transmisibilă din acele zile, tot aşa urmaşii Lui de astăzi vor oferi sprijin celor bolnavi de SIDA. Apostolul Iacov sfătuia: “ Ce bine le faceţi dacă le spuneţi <duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă>, fără să le daţi cele trebuincioase trupului? ” ( Iacov 2: 16 ).

Această declaraţie publică a fost autorizată de Preşedintele Conferinţei Generale, Neal C. Wilson, după consultarea cu 16 vicepreşedinţi ai Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, pe 5 iulie 1990, la sesiunea Conferinţei Generale, desfăşurată la Indianapolis, SUA.

Vizite: 1