Declarații oficiale

Libertatea religioasă

Timp de peste un secol, adventiştii de ziua a şaptea au fost promotori activi ai libertăţii religioase. Noi recunoaştem nevoia de a apăra libertatea religioasă şi de conştiinţă ca drept fundamental al omului, în armonie cu documentele Naţiunilor Unite.
Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea este prezentă în 209 ţări. Cu unele excepţii, adventiştii constituie totuşi o minoritate religioasă şi au existat situaţii în care ei au fost subiectul restricţiilor şi discriminării. De aceea, au simţit că este necesar să se situeze în favoarea drepturilor omului.

Ca cetăţeni loiali, adventiştii cred că au dreptul la libertatea religiei, respectând drepturile egale ale altora. Aceasta implică libertatea de întrunire pentru instruire şi închinare, închinarea în ziua a şaptea a săptămânii (sâmbătă) şi răspândirea convingerilor religioase prin predicare publică, sau prin mass-media. Această libertate mai include dreptul cuiva de a-şi schimba religia, precum şi invitarea respectuoasă a altora de a face lucrul acesta. Orice persoană are dreptul de a pretinde înţelegere ori de câte ori conştiinţa nu-i permite să participe la anumite servicii publice, cum ar fi purtarea armelor. Când
Bisericilor li se oferă acces la mijloacele de informare, adventiştii trebuie implicaţi fără părtinire.

Noi vom continua să cooperăm cu cei care apără libertatea religioasă pentru toţi oamenii, inclusiv pentru aceia cu care noi s-ar putea să nu fim de acord.

Această declaraţie a fost votată de către Comitetul Administrativ al Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea şi autorizată de către Preşedintele acesteia, Robert Folkenberg, la sesiunea generală de la Utrecht, Olanda, în perioada 29 iunie-8 iulie 1995.

Vizite: 2