Declarații oficiale

Homosexualitatea

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea recunoaște faptul că fiecare ființă umană este valoroasă în ochii lui Dumnezeu și noi încercăm să slujim tuturor bărbaților și femeilor în spiritul lui Isus Hristos. De asemenea, noi credem că prin harul lui Dumnezeu și prin încurajarea comunității de credință, o persoană poate trăi în armonie cu principiile Cuvântului lui Dumnezeu.

Adventiștii de ziua a șaptea cred că intimitatea sexuală aparține doar relației maritale dintre un bărbat și o femeie. Acesta a fost planul stabilit de Dumnezeu la creațiune. Sfânta Scriptură declară: “De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup” (Geneza 2:24). Peste tot în Scriptură se confirmă acest model heterosexual. Biblia nu face niciun compromis în favoarea activității sau a relațiilor homosexuale. Actele sexuale în afara căsătoriei heterosexuale sunt interzise (Levitic 20:7-21; Romani 1:24-27; 1 Corinteni 6:9-11). Isus Hristos a reafirmat intenția divină de la creațiune: „Drept răspuns, El le-a zis: `Oare n-ați citit că Ziditorul, de la început, I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis: De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup? Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup`” (Matei 19:4-6). Din aceste motive, adventiștii de ziua a șaptea se opun practicilor și relațiilor homosexuale.

Isus Hristos a susținut demnitatea tuturor ființelor umane și S-a apropiat cu compasiune de persoanele și familiile care sufereau consecințele păcatului. El i-a slujit cu iubire și a transmis cuvinte de mângâiere oamenilor ce se luptau cu acesta, în timp ce făcea distincția între dragostea Sa față de păcătoși și învățătura Sa clară cu privire la practicile păcătoase. În calitate de ucenici ai Săi, adventiștii de ziua a șaptea încearcă să urmeze instrucțiunile și exemplul Domnului Isus Hristos, trăind cu compasiune și credincioșie, asemenea lui Hristos.

Această declarație a fost votată în cadrul Consiliului Anual al Conferinței Generale, în data de 3 octombrie 1999, în Silver Spring, Maryland, și modificată în cadrul Consiliului Anual al Conferinței Generale, în data de 17 octombrie 2012.

Vizite: 8