• 1
  • 2

 

În cadrul categoriei ȘTIRI a site-ului www.adventist.ro a fost creată o secțiune specială referitoare la desfășurarea celei de-a 60-a Sesiuni a Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea (2 - 11 Iulie 2015). Deși informațiile vor fi disponibile și în cadrul Info ...

Credincioși adventiști de ziua a șaptea din întreaga lume sunt chemați să se roage pentru revărsarea Duhului Sfânt în timpul Sesiunii Conferinței Generale, ca parte a apelului la redeșteptare și pregătire spirituală pentru revenirea lui Isus.

Programul „100 de zile de rugăciune”, început ...