• 1
  • 2

 Patru legi, referitoare la rasă și religie, adoptate recent în Myanmar, generează preocupări la nivel internațional și ar putea afecta nu doar grupurile minoritare, ci și creștinii din țară.

Cunoscute ca "Legi de protejare a rasei și religiei", acestea constau din patru legi ce ...

Tell the World (Spune lumii) este prima dramă istorică care spune povestea istoriei timpurii a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Filmul de 150 de minute începe cu studierea Bibliei de către William Miller, prin care Îl descoperă pe Isus ca „prieten”. Relatarea se încheie în 1874, ...