Noutăți

Info Adventist

Sugestii de lectură – Și cerul s-a umplut de sfinți – martiriu în antichitatea creștină și în secolul XX

Istoria bisericii din România în timpul comunismului nu este cunoscută așa cum ar trebui din cauza unei false pudori pe care bisericile, indiferent care sunt ele, o arată față de propria istorie recentă.

ȘI CERUL S-A UMPLUT DE SFINȚI – MARTIRIU ÎN ANTICHITATEA CREȘTINĂ ȘI ÎN SECOLUL XX, editori Cristian Bădiliță și Emanuel Conțac, Editura Curtea Veche, 2012.

Prezentul volum cuprinde actele colocviului internațional Sighet, 2-5 iunie 2011, organizat de Fundația Academia Civică în colaborare cu Asociația Culturală „Oglindanet” cu sprijinul Institutului Cultural Român din Chișinău.

Două cuvinte despre cei doi editori:

Cristian Bădiliță (n.1968). Istoric al creștinismului timpuriu, eseis, poet. Doctor al Universității Paris IV – Sorbona cu teza Métamorphoses de l’Antichrist chez les Pères de l’Eglise premiată cu premiul Salomon Reinach al Asociației Eleniștilor din Franța ( apărută în românește la Polirom în 2006). Coordonator al traducerii Septuagintei în cadrul Colegiului Noii Europe, București(vol 1-8, 2003-2011). Realizează o traducere comentată a Noului Testament în limba română. Conduce revista de informație și analiză cultural-religioasă Oglindanet (www.oglindanet.ro). Coordonează colecția „Pontus Euxinus” la Editura Beaumarchais din Paris. Printre cele mai recente publicații: Manual de anticristologie(ed. a II-a, București, 2011); Glafire, nouă studii biblice și patristice, Polirom, 2008; Les Pères de l’Eglise dans le monde d’aujourd’hui( cu Charles Kannengiesser, Paris, 2006), etc.

Emanuel Conțac(n. 1981) este absolvent al Institutului Teologic Penticostal din București, unde predă în prezent. Este secretar general de redacție al jurnalului teologic Pleroma. Doctor în Filologie al Universității din București. A tradus multe cărți, unele dintre ele fiind ale lui C.S. Lewis și a îngrijit alte câteva volume, printre care Costul uceniciei, Dietrich Bonhoeffer.

Autorii studiilor cuprinse în acest volum sunt ( în ordinea aranjării materialelor în carte): Cristian Bădiliță, Cristian Langa, Attila Jakab, Lucian Dîncă, Otniel Vereș, Episcop Virgil Bercea, Romulus Rusan, Vasilică Croitor, Andrei Brezianu, Emanuel Cosmovici, Nina Negru, Monica Papazu, George Ardeleanu, Marius David Cruceru, Ioan-Irineu Fărcaș, Emanuel Conțac, Ruxandra Cesereanu și Didier Rance, cu un Cuvânt înainte de Ana Blandiana, în care ea spune; „ Globalizarea nu a fost descoperită în secolul XXI. Ea a mai fost inventată de Alexandru Macedon și organizată de Imperiul Roman. Lumea de la sfârșitul Imperiului Roman și lumea noastră sunt, în mod evident, sfârșituri de cicluri istorice, sfârșituri provizorii de lume în care, înainte de a dispărea, totul se amestecă, se pierd reperele morale, se șterg diferențele, se lichefiază definițiile, se face tabula rasa de criterii de orice fel, pentru a se obține o pastă cât mai uniformă din care se poate modela altceva.”(p.7).

Despre structura prezentului volum, Cristian Bădiliță spune: „ Despre martiriu s-a scris foarte mult, atât din perspectivă ecleziastic-subiectivă, cât și din perspectivă istorică-obiectivă (ambele puncte de vedere fiind prezente în volumul nostru). Cel puțin trei elemente definesc particularitatea colocviului de la Sighet despre martiriu. În primul rând, caracterul său „ecumenic”, nu în sens ideologic-militant, ci într-un sens implicit. Martiriul nu e un fenomen specific unei singure tradiții creștine, ci tuturora (ortodoxă, catolică, greco-catolică, baptistă, penticostală), așa cum reiese limpede din paginile cărții de față.[…] În al doilea rând, pentru o corectă înțelegere a subiectului am consacrat, așadar, mai multe studii martiriului din Antichitate…[…] A treia particularitate a volumului constă în punerea față în față a martirajului din primele secole cu martiriul din secolul XX, ultimul dominat politic de cele două ideologii atee: comunistă șii nazistă.”(p.5-6)

O atenție deosebită merită capitolul, semnat de Marius David Cruceru, intitulat Persecuția baptiștilor în România comunistă și cazul pastorilor informatori. În căutarea unei soluții de reconciliere biblică între informatori și persecutați, cu referire la o istorie personală. Este o abordare echilibrată, onestă, dar făcută în spiritul învățăturii creștine, așa cum ar fi util a fi făcute crecetări de toate bisericile românești.

Lectură utilă, edificatoare și plină de învățăminte…

Dr. Valeriu Petrescu