Info Adventist

Sugestii de lectură – Mia de ani – 4 concepții despre semnificația împărăției de 1000 de ani

Mileniul este o temă care apare mereu și mereu în istoria omenirii, în interpretarea Apocalipsei și în doctrinele bisericilor creștine și mai puțin creștine…

MIA DE ANI – 4 CONCEPȚII DESPRE SEMNIFICAȚIA ÎMPĂRĂȚIEI DE 1000 DE ANI – GEORGE ELDON LADD, HERMAN A. HOYT, LORAINE BOETTNER, ANTHONY A. HOEKEMA, Editor Robert G. Clouse, Editura Logos, Colecția Teze și Antiteze, 2014…

Câteva scurte informații despre editor și autori.

Robert G. Clouse este profesor emerit de istorie la Indiana State University, Terre Haute, și pastor ordinat, slujind câteva biserici din Iowa și Indiana. Are o licență la Bryan College și Grace Theological Seminary și un doctorat la University of Iowa. Este cercetător al gândirii creștine.

George Eldon Ladd(1911-1982) a fost profesor de exegeza Noului Testament și teologie la Fuller Theological Seminary începând cu 1950. Și-a luat licența în teologie la Gordon College și Gordon Divinity School și doctoratul în teologie la Harvard University. A urmat studii postdoctorale la Universitățile din Heidelberg și Basel. Ca pastor baptist a slujit mai multe biserici ale acestei denominațiuni. A fost profesor de limba greacă la Gordon College și șeful catedrei de Noul Testament la Gordon Divinity School. Este autorul a numeroase cărți clasice de teologie.

Herman A. Hoyt(1909-2000) a fost rector și profesor de teologie creștină la Grace Theological Seminary și Grace College din Wona Park, Indiana. A obținut două licențe, un masterat în teologie și un doctorat în teologie, precum și un doctorat onorific. A scris câteva cărți dintre care amintim : The End Times(1969). A ocupat diverse poziții administrative și științifice.

Loraine Boettner(1901-1990) a absolvit Princeton Theological Seminary(licența în 1928, masteratul în 1929). În 1933 i s-a acordat un doctorat onorific în teologie, iar în 1957, doctoratul în literatură. A predat teologia la Pikeville College în Kentucky.

Anthony Hoekema(1913-1988) s-a născut în Olanda și a emigrat în Statele Unite în 1923. A studiat la Calvin College(studii de licență), University of Michigan(studii de masterat), Calvin Theological Seminary(licență în teologie), și Princeton Telogical Seminary(doctorat în teologie, 1953). După ce a slujit ca pastor în câteva biserici reformate și-a început cariera didactică la Calvin College și Calvin Theological Seminary. Autor a câtorva cărți de teologie bine cotate.

În introducerea acestei lucrări, editorul ei menționează: „Una dintre cele mai problematice teme cu care se confruntă teologii este învățătura despre Împărăția lui Dumnezeu. Acest subiect devine stringent atunci când credincioșii încearcă să interpreteze texte precum Daniel 2 și Apocalipsa 20. În încercarea de a raporta aceste texte la cursul istoriei omenirii, creștinii au creat diferite sisteme care să poată explica problema întoarcerii lui Hristos și a domniei Lui. Trei dintre aceste sisteme sunt cunoscute sub numele de premilenarism, amilenarism și postmilenarism. Cu toate că sunt utile și s-au bucurat de popularitate, aceste categorii prezintă și unele neajunsuri, întrucât diferențele dintre ele nu se referă doar la întoarcerea lui Hristos.”(p.7).

Scopul punerii împreună a opiniilor acestor patru teologi este acela, mărturisit de editor: „Fiecare dintre sistemele menționate pe scurt în contextul lor istoric a avut susținători de nădejde printre creștinii evanghelici. Lucrurile se prezintă întocmai și astăzi. Mărturie stau următoarele articole aparținându-le unor credincioși hotărâți, care împărtășesc perspectivele milenariste exprimate în paginile lor. George Eldon Ladd, profesor la Fuller Theological Seminary, ne prezintă ceea ce poate fi numit premilenarism „istoric”. Herman A. Hoyt, rector la Grace Theological Seminary, scrie despre premilenarismul „dispensaționalist”, Loraine Boettner prezintă perspectiva postmilenaristă. Articolul final, scris de Anthony Hoekema, profesor la Calvin Theological Seminary, detaliază perspectiva amilenaristă. În concluziile fiecăruia dintre articole, ceilalți colaboratori răspund din prisma propriilor poziții. La urmă, după un cuvânt de încheiere adresat de mine, vom prezenta o bibliografie selectivă a lucrărilor referitoare la mileniu.(p.14-15).

Așadar, o lucrare sistematică, argumentată și diversă, care ne oferă ocazia de a avea adunate într-un singur volum informații despre principalele interpretări asupra mileniului.

Lectură utilă și, care cred eu, care are menirea să ne ajute să ne verificăm propriile crezuri și să le consolidăm…

Dr. Valeriu Petrescu