Info Adventist

Sugestii de lectură – Mântuitorul – Viața lui Isus

Numeroși autori nu au putut scăpa fascinației vieții lui Isus și s-au apucat să scrie. Este folositor să poți compara aceste diverse reflectări a vieții Mântuitorului în opere foarte diferite ,apărute în epoci diferite…

MÂNTUITORUL – VIAȚA LUI ISUS, de Ernest Renan, Editura Orizonturi, 2013…

Joseph Ernest Renan (1823 – 1892) a fost un expert francez în Limbi și civilizații semitice, filosof, specialist în Biblie și critic, istoric al religiilor. Este cunoscut pentru opera sa istorică despre originile Creștinismului Timpuriu și pentru teoriile lui politice, în special privitoare la naționalism și identitate națională. În 1847 a primit Premiul Volney, decernat de Academy of Inscriptions pentru manuscrisul general History of Semitic Languages.

Cartea sa, VIAȚA LUI ISUS, l-a făcut celebru. Renan a afirmat că Isus a fost capabil să se purifice pe sine însuși de „tradițiile iudaice” și astfel Isus a devenit un arian. Această lucrare a promovat ideile rasiste și a introdus rasa în teologia și persoana lui Isus, el descriindu-l pe Isus ca pe un galilean care a fost transformat dintr-un evreu într-un creștin. Cartea este bazată în cea mai mare parte pe Evanghelia după Ioan și este o operă scolastică. Ea îl descrie pe Isus ca om și nu ca Dumnezeu, și respinge minunile Evangheliei. Renan credea că prin umanizarea lui Isus îl oferea o mare demnitate. Teza că VIAȚA LUI ISUS trebuie citită ca orice altă carte despre oricare alt personaj istoric, și că Biblia poate și trebuie să fie subiectul aceleiași scrutări critice ca alte documente istorice,  a provocat controverse și a înfuriat pe mulți creștini și, de asemenea, mulți evrei s-au înfuriat din cauza descrierii iudaismului ca fiind nebunesc și ilogic și pentru ideea că Isus și creștinismul  este superior.

Scrisă de pe poziții strict istorice, cartea a fost socotită un sacrilegiu.

Explicând motivele apariției prezentului volum, autorul menționează: „Pentru că mi-a fost hărăzit să înfățișez despre Isus o imagine care s-a bucurat de oarecare atenție, am considerat că trebuie ca, într-o formă modificată convenabil, să ofer această imagine și sărmanilor și întristaților acestei lmi, celor pe care Isus i-a iubit cel mai mult. Cum destule persoane au regretat că , prin prețul și volumul ei, acea carte n-a fost accesibilă tuturor, am sacrificat introducerea, notele și unele pasaje ale textului care presupuneau un cititor destul de versat în cercetările de specialitate ale criticii. Prin suprimarea acestor părți diferite, s-a atins un triplu scop. Mai întâi, cartea s-a micșorat până la un format atât de modest, încât orice persoană care și-o va dori va putea să și-o procure. În al doilea rând, nu cred că a rămas vreun cuvânt, sau vreo frază, care, pentru a fi înțelese, să pretindă studii preliminare. În sfârșit, prin aceste suprimări am obținut un rezultat care nu este mai puțin prețios. Îmi făcusem cartea cu răceala absolută a istoricului care nu are în vedere altă țintă decât să descopere nuanța cea mai fină și cea mai justă a adevărului. Aeastă franchețe n-a putut evita provocarea unor ofense multor suflete excelente care au fost crescute și hrănite de creștinism. Nu o singură dată, am regretat văzând persoane cărora m-aș fi bucurat nespus de mult să le fiu pe plac, cum renunță la lectura unei cărți ale cărei câteva pagini nu le-ar fi fost prin ele însele lipsite de consimțământ și nici fără un rod. Cred că destui dintre creștinii adevărați nu vor afla în acest volumaș nimic care să-i rănească.”(p.13-14).

E o lectură dintre acelea care, dacă este făcută corect, aduce lumină în înțelegerea tribulațiilo adevărului de-a lungul istoriei…

Dr. Valeriu Petrescu