Info Adventist

Sugestii de lectură – Istoria Creștinismului

Trebuie, mereu și mereu, să privim în trecutul îndepărtaat ca să nu uităm de unde venim, cine suntem și încotro ne îndreptăm. Altfel vom suferi…

ISTORIA CREȘTINISMULUI – PENTRU A ÎNȚELEGE MAI BINE VREMEA NOASTRĂ, coordonator principal Alain Corbin și Nicole Lemaitre, Francoise Thelamon și Catherine Vincent, coordoatori, Editura Rosetti Educațional, 2010…

Alain Corbin(n.1936), este un istoric francez cu preocupări multiple, multe dintre ele inedite. Este specializat pe istoria Franței în secolul XIX, dar a devenit foarte cunoscut pentru studiile sale de istorie a sensibilităților.

S-a născut într-o familie multiculturală, tatăl fiind imigrant din Guadelupa, mama nativă franceză. A studiat la Universitatea din Caen. A devenit Doctor(1968) și Docteur d’Etat în istorie (1973). Între 1969 și 1987 a fost profesor la Universitatea din Tours, apoi la Universitatea Paris I – Pantheon-Sorbonne.

A publicat o mulțime de cărți de specialitate și a coordonat apariția altora, așa cum este cazul cu această lucrare.

Nicole Lemaitre(n.1948), este un istoric francez bine cunoscut. Și-a făcut studiile universitare în Franța și a obținut un Doctorat în istorie cu o teză de istorie medievală. A predat timp îndelungat la Universite Paris I Pantheon-Sorbonne. Este membru a Centre de recherches en histoire moderne (CRHM).Este specializată, între altele, în istoria comparată a religiilor.

Francoise Thelamon(n.1936), este Profesor Emerit de istorie și geografie, Doctor în Litere, Membră al’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Rouen, Director al GRHIS din 1983 până în 1999 (asociată la CNRS 1988-1999). – Directoare a GDR CNRS «Textes pour l’Histoire de l’Antiquité tardive » (THAT) din 2000 până în 2004.

A publicat o mulțime de lucrări în domeniu, printre care câteva privitoare la istoria creștinismului și a Bisericii Creștine.

Catherine Vincent(n.1957), este un istoric medievalist francez, profesor la Université Paris-Nanterre, membră « senior » a Institut universitaire de France (2011-2016), aparține de Centre de recherche d’histoire sociale et culturelle de l’Occident.  Este unul dintre principalii specialiști ai devoțiunii în Occident. Este, între altele, creatoarea și directoarea l’Inventaire des sanctuaires et lieux de pèlerinage chrétiens en France și președinte a Société d’histoire religieuse de la France.

A publicat o mulțime de lucrări în domeniu, singură sau în colaborare, printre care și ISTORIA CREȘTINISMULUI.

Spun coordonatorii acestei lucrări colective despre scopul ISTORIA CREȘTINISMULUI – PENTRU A ÎNȚELEGE MAI BINE VREMEA NOASTRĂ: „Creștinismul impregnează, mai mult sau mai puțin evident, viața cotidiană, valorile, alegerile estetice ale tuturor, chiar ale celor care nu știu acest lucru. El contribuie la arhitectura peisajului de la sate și orașe. Uneori, el este în mijlocul evenimentelor actuale. Dar, cunoștințele necesare interpretării acestei prezențe se șterg cu rapiditate. Dintr-o dată, lipsa de înțelegere crește.[…]

În această perspectivă ne-am adresat unor eminenți specialiști. Le-am propus să-și  pună știința la dispoziția cititorilor, din marele public cultivat. Și aceasta fără dificultățile erudiției, fără folosirea unui vocabular prea specializat, fără eventualele aluzii la o presupusă cunoaștere anterioară ce nu are existență reală, și desigur, fără un scop de prozelitism.”(p.9).

O lectură, așadar, pentru un public nespecializat, dar avizat, care prețuiește cunoașterea și nu se rușinează să învețe ce încă nu știe.

Lectură folositoare și plăcută…

Dr. Valeriu Petrescu