Info Adventist

Sugestii de lectură – Idolii din preajma amvonului

Există multe meserii care fascinează, iar una dintre ele este cea dedicată predicării…

IDOLII DIN PREAJMA AMVONULUI, de Derek Tidball, Editura Casa Cărții, Oradea, 2016…

Derek Tidball a fost 12 ani rector al London School of Theology, iar în prezent predă la Spurgeons College în Londra. Este pastor baptist cu o experiență îndelungată atât în pastorație cât și în administrația bisericii. A scris numeroase cărți, multe din ele traduse în numeroase limbi, printre care amintim : Ministry of the Book, Skillful Shepherds, Builders and Fools, The Message of Holiness.

Ca unul care a strâns experiență din propria slujire cât și din instruirea viitorilor pastori, Derek Tidball abordează o temă spinoasă dar atât de importantă cum este cea a riscurilor pentru propriul suflet care îi confruntă pe slujitorii amvoanelor.

Cu perspicacitate și înțelepciune, Derek Tidball inventariază o listă de idoli la care predicatorii sunt deosebit de vulnerabili, încadrându-i în patru categrii: idolii sinelui, idolii veacului,  idolii slujbei de predicare și idolii lucrării. Obiectivul său nu este să condamne – căci misiunea sa e deja destul de primejdioasă și așa – ci să pună în gardă și să ne ajute asrfel să evităm acele lucruri care, chiar dacă sunt bune în sine, devin idolatrae, deposedându-l pe Dumnezeu de tronul care Îi revine de drept și în exclusivitate. Predicarea noastră ar trebu să fie o jertfă desăvârșită adusă singurului Dumnezeu viu și adevărat.

„Derek Tidball are iarăși dreptate. Într-o manieră creativă, el se ocupă de riscul potențial ca predicarea să devină un idol pentru predicator, insistând mai ales pe modul în care amvonul poate fi deturnat pentru a consolida autoritatea și popularitatea predicatorului și dovedește că alunecarea în această ispită reprezintă, de fapt, o formă de idolatrie…Cartea merită cântărită cu atenție.” – Kenneth L. Swetland, Gordon-Conwell Theological Seminary.

Spune autorul despre cartea pe care s-a încumetat să o scrie: „Predicatori. Idoli. Nici vorbă ! Aceste cuvinte nu se potrivesc unul lângă altul după cum un om de zăpadă nu își are locul într-o saună.Sau poate că totuși se potrivesc ?[…] Chiar dacă nici un predicator de azi nu s-ar închina unei imagini propriu-zise, există forme mai subtile de idolatrie care pot fi dovedite ca fiind ispite.Mesagerii lui Dumnezeu sunt în mod special vulnerabili față de idolatria ce reprezintă o distorsionare a unui lucru bun în sine. Toți conducătorii creștini cunosc modul în care slujirea pe care o oferă lui Dumnezeu poate deveni scopul în sine al vieții lor, îndepărtându-L chiar pe Dumnezeu din lucrare. Sinceritatea ar trebui să ne oblige pe mulți dintre noi să recunoaștem că uneori „slujirea” și „lucrarea” sunt motivul existenței noastre. Identitatea ne-o găsim mai degrabă în „serviciile” pe care le oferim, decât în vreo relație autentică cu Dumnezeul cel viu. Este posibil să continuăm să funcționăm prin elementele slujirii, iar în aparență să fin chiar foarte eficienți, mult timp după ce relația a murit.”(p.13-16).

Cartea este construită din patru părți:

  • Idolii sinelui;
  • Idolii veacului;
  • Idolii slujbei de predicare;
  • Idolii lucrării.

Se încheie cu un epilog și un index de referințe biblice.

Cartea este utilă oricui slujește într-un fel sau altul în lucrarea lui Dumnezeu,pastor sau laic, și prin natura slujirii trebuie să se expună ca purtător de cuvânt al lui Dumnezeu.

Lectură utilă..și cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă…

Dr. Valeriu Petrescu

 


Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *