Info Adventist

Sugestii de lectură – Etica Vechiului Testament pentru comunitatea creștină

Una dintre cele mai invocate noțiuni în societatea postmodernă este etica, dar, adeseri invocarea ei se face pentru a combate referirea la Biblie, și mai ales la Vechiul Testament…

ETICA VECHIULUI TESTAMENT PENTRU COMUNITATEA CREȘTINĂ, de Christopher J.H. Wright, Editura Casa Cărții, Oradea, 2009…

Christopher J. H. Wright (n. 1947) este un preot anglican și un universitar specializat în Vechiul Testament. Este International Ministries Director of Langham Partnership International. A fost director al All Nations Christian College. Este membru onorific al All Souls Church, Langham Place din Londra.

S-a născut la Belfast, în Irlanda de Nord, după întorcerea din Brazilia a părinților săi, la sfârșitul Celui De-al Doilea Război Mondial, unde fuseseră ca misonari ai Bisericii  Irlandeze Prezbiteriene. A făcut studii clasice la Cambridge și a devenit profesor. Și-a continuat studiile doctorale în telogie,și aprimit titlul de Doctor în Teologie cu specializarea pe etica Vechiului Testament la Cambridge University.

A fost hirotonit ca preot anglican în 1977. În 1983 s-a mutat cu familia în Indiapentru cinci ani, ca să predea la Union Biblical Seminary în orașul Pune. În 1988 se întoarce în Anglia ca Decan Academic la All Nations Christian College, un centru internațional pentru pregătirea misionarilor transculturali. În 1993 a fost ales director al acestuia pentru opt ani.

În septembrie 2001 a fost ales în rolul de International Ministries Director al Langham Partnership International.

Iată o listă a cărților publicate de Wright de-a lungul timpului:

 • User’s Guide to the Bible (Lion Manuals), 1984;
 • God’s People in God’s Land: Family, Land and Property in the Old Testament. 1990;
 • Knowing Jesus through the Old Testament, 1990;
 • Walking in the Ways of the Lord: The Ethical Authority of the Old Testament, 1995;
 • Deuteronomy (New International Biblical Commentary),Hendrickson, 1996;
 • The Uniqueness of Jesus. Thinking Clearly Series. 1997;
 • The Message of Ezekiel (The Bible Speaks Today), 2001;
 • Old Testament Ethics for the People of God. 2004;
 • The Mission of God: Unlocking the Bible’s, 2006
 • Life Through God’s Word: Psalm 119, 2006;
 • Knowing the Holy Spirit through the Old Testament, 2006;
 • Knowing God the Father Through the Old Testament, 2007;
 • Salvation Belongs to Our God: Celebrating the Bible’s Central Story, 2008.
 • The God I Don’t Understand: Reflections on Tough Questions of Faith, 2009
 • Mission of God’s People The (Biblical Theology for Life), 2010
 • Sweeter than Honey, 2015
 • Becoming like Jesus2016
 • Let the Gospels Preach the Gospel, 2017.

ETICA VECHIULUI TESTAMENT PENTRU COMUNITATEA CREȘTINĂ este o ediție integrală, revizuită, care combină materialul din Living as the People of God și Walking in the Ways of the Lord.

Nimic nu bulversează etica creștină mai tare decât Vechiul Testament. Unii cititori se căznesc printre paginile lui și trag concluzia că trebuie să dea ascultare legilor morale, dar să ignore legile ceremoniale și pe cele civile. Alții abandonează lupta și optează exclusiv pentru o etică bazată pe Noul Testament. Niciuna dintre aceste atitudini, susține Chris Wright, nu acordă Vechiului Testament locul cuvenit.

În această abordare inovatoare a eticii Vechiului Testament, Wright analizează cadrul teologic, social și economic al eticii vetero-testamentare. Apoi discută o seamă întreagă de teme corelate cu problemele contemporane: economia;  proprietatea și săracii; politica și popoarele lumii; legea și dreptatea; societatea și cultura; conduita individuală.

Acest studiu revelator asigură o bază limpede pentru o etică biblică ce rămâne fidelă ambelor testamente date de Dumnezeu.

Cartea este structurată în trei părți:

Partea întâi: O structură pentru etica Vechiului Testament;

Partea a doua: Teme ale eticii Vechiului Testament;

Partea a treia: Studiul eticii Vechiului Testament.

Este o lucrare bine documentată, amplă și minuțios întocmită și care, totuși, este scrisă într-un limbaj accesibil publicului larg. O lectura clarificatoare, menită să îmbogățească înțelegerea asupra unor vremuri, obiceiuri și realități de mult dispărute din istorie și asupra unor reguli etice universale.

Lectură utilă și îmbogățitoare a minții…

Dr. Valeriu Petrescu