Info Adventist

Sugestii de lectură – Economie biblica – premise, conținut, semnificații

Economia este o știință foarte importantă, dar filozofia economiei este determinantă atât pentru înțelegerea ei, cât și pentru, mai ales, aplicarea ei în domeniul personal…

ECONOMIE BIBLICĂ –PREMISE, CONȚINUT, SEMNIFICAȚII, de Dan Constantinescu, Editura Academiei Române, 2018…

Dr. Dan Constantinescu este profesor universitar de economie, predând printre altele Economie Biblică la Universitatea Adventus.

Dan CONSTANTINESCU a fost cercetător științific la Institutul de Prognoză economică(1984-1988), economist la Ministerul finanțelor(1988-1990), director economic la Societatea de presă „Viitorul românesc„(1990-1991), director economic și vicepreședinte la Grupul de firme Elvila(1992-1995), președinte și director adjunct la SC Safi Invest SA(1996-1997), deputat și președinte al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci în Parlamentul României(1996-2000), președinte Libra Bank SA(1997-2003), senator și vicepreședinte al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci în Parlamentul României(1997-2003) de unde a demisionat pe data de 18 noiembrie 2003, membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asiguraților(CSA), reinvestit prin Hotărârea Parlamentului României nr.3/14.01.2010, pentru un mandat de 5 ani cu începere din data de 1 februarie 2010, profesor la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Ecologice din București și membru al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea „Betel” din Brașov. Predă, de asemenea Economie biblică la Universitatea Adventus.

„Sunt de menționat unele realizări remarcabile din cuprinsul lucrării, precum: delimitările de mare rafinament dintre bunăstare și bogăție, sezizarea caracterului multimilenar al rezervelor de stat, argumentația consistentă din cadrul pseudo-polemicii purtate cu Abraham Maslow și, mai ales, identificarea valențelor cognitive ale parabolelor hristice și ale profețiilor biblice utilizate ca suport ilustrativ pentru domeniul modelării și previziunii economice.” – Prof. univ.dr. Gheorghe Zaman, Membru corespondent al Academiei Române.

În Prefața lucrării, Academicianul Constantin Bălăceanu – Stolnici menționează: „Este vizibil faptul că, într-o epocă marcată de tendințele post-moderniste, în care credința, ca valoare spirituală absolută, este permanent pusă la îndoială, recursul la textul Scripturii a devenit tot mai rar. Iar dacă ne referim la domeniul atât de pragmatic al economiei, o abordare biblică pare să se situeze la periferia cercetărilor „serioase” sau, în orice caz, poartă amprenta unei viziuni pline de exotism.

În ce mă privește, găsesc că încercarea autorului de a surprinde perspectiva biblică asupra economiei este o întreprindere cât se poate de serioasă. Întâi, și cred că asta ar trebui neapărat precizat, pentru că știința și religia se află într-un raport de complementareitate, nu de antagonism, cum susțin ateii și scepticii. Ca antropolog, pot chiar să spun că Dumnezeu, atunci când a construit omul, a introdus în sistemul său de gândire recursul la divinitate. Și este, într-adevăr, de neînțeles cum atâția mari oameni de știință ai unei civilizații care se pretinde a fi creștină „îl excud pe Dumnezeu din ecuația bunăstării.”

Al doilea, fiindcă părerea mea(și este o părere europeană) în privința orizontului cunoașterii este că acesta poate fi lărgit prin sistemul de învățământ, promovând ceea ce noi numim „cultură”, dar cultură în sensul de spiritualitate, ea incluzând istorie, tradiție, religie și tot ce înseamnă umanism.”(p.9)

Spune autorul despre procesul elaborării acestei cărți: „Ulterior, parcurgerea sistematică a cărților biblice, a comentariilor și a lucrărilor de exegeză, pe baza programei unei facultăți de teologie, m-a obligat să iau în calcul un alt mod de abordare a problematicii în cauză, practic o schimbare de paradigmă. Prin urmare, fără a renunța la valențele ilustrative ale textelor biblice în raport cu noțiunile economice, am înțeles că Biblia înseamnă mai mult decât atât, și anume, fundamentul unei construcții teoretice și practice, amplă și cuprinzătoare, ce privește administrarea existenței umane în ansamblul ei față de care economia se află în raport parte- întreg.”(p.13).

Cartea este împărțită în 9 capitole, după cum urmează:

  • Repere conceptuale;
  • Elemente de economie sectorială;
  • Relații monetare și de credit;
  • Economie și finanțe publice;
  • Mecanisme și sisteme de protecție socială;
  • Management și administrarea afacerilor;
  • Managementul resurselor umane și leadership public;
  • Elemente de evidență statistică și economico- financiară;
  • Modelare și previziune economică.

Precum se poate vedea, o abordare largă, cuprinzând aspecte economice, și nu numai, dintr-o perspectivă, trebuie să recunoaște, inedită. Nu e de mirare, deci, că specialiști de prestigiu apreciază lucrarea lui Dan Constantinescu, iar Editura Academiei îi dă girul, publicând cartea.

Lectură utilă și, cred, surprinzătoare…

Dr. Valeriu Petrescu