Info Adventist

Sugestii de lectură – Doctrina justificării – istoric, semnificație, importanță

Întrebarea fundamentală a creștinismului și nu doar a creștinismului, ci chiar a oricărui om credincios, este dacă și cum poate fi iertat și îndreptățit înaintea lui Dumnezeu…

DOCTRINA JUSTIFICĂRII – ISTORIC, SEMNIFICAȚIE, IMPORTANȚĂ, de Alister McGrath, Editura Logos, Colecția Vreau să înțeleg, Cluj Napoca, 2006…

AliesterMcGrath s-a născut în Belfast, Irlanda de Nord, în 1953. Studiază matematica, fizica și chimia aplicată, iar din 1975 devine cercetător în biofizică moleculară la Departamentul de Biochimie al Universității Oxford, absolvind în paralel Oxford University Final Honour School of Theology. În 1977 dobândește titlul Oxford D. Phil pentru cercetare în domeniul științelor naturale, după care predă o vreme teologia la Colegiul Sf. Ioan,Universitatea Cambridge. În 1983 este numit lector de doctrină creștină și etică la Wycliffe Hall, Oxford, devenind și membru al catedrei de teologie a Universității Oxford, iar în 1993 este ales lector universitar cercetător. În același an, devine profesor de teologie sistematică la Regent College, Vancouver, Canada. În 1995 este ales decan la Wycliffe Hall, iar din 1999 primește titlul de profesor universitar de teologie istorică în cadrul Universității Oxford. În 2001 dobândește titlul Oxford Doctorate of Divinity pentru cercetare în domeniul teologiei istorice și sistematice. În 2005 este ales membru al Royal Society of Arts.

Printre cărțile care i-au adus un prestigiu deosebit în rândul creștinilor se numără Iustitia Dei: o istorie a doctrinei creștine  justificării (adică această carte); Teologia creștină; Teologia crucii în scrierile lui Luther,etc.

DOCTRINA JUSTIFICĂRII – ISTORIC, SEMNIFICAȚIE, IMPORTANȚĂ își propune să determine o nouă generație de cititori să se lupte cu ideile care i-au înflăcărat atât de mult pe oameni ca Pavel și Luther, pentru ca, la rândul lor, să înțeleagă și să predice unei lumi lipsite de credință adevărul minunat și captivant al lucrărilor pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi, prin moartea și învierea lui Isus Hristos.

Zice autorul despre structura cărții: „Cartea are două părți principale. După introducere, prima parte abordează contextul biblic și istoric al doctrinei despre justificarea prin credință. Ce-a de-a doua parte are în vedere relevanța contemporană a acestei doctrine și analizează cu precădere ideea că justificarea prin credință este o doctrină învechită și lipsită de relevanță pentru lumea de azi. Sper din toată inima că cititorul va fi încurajat să dezvolte aceste idei în propria gândire și lucrare creștină. La sfârșitul cărții, într-un apendice, voi dezbate dificila problemă a semnificației teologice a doctrinei despre justificarea prin credință, evaluând locul ei în cadrul teologiei sistematice.”(p.8).

Iată și detalierea acestei împărțiri a cărții:

1 – Introducere;

Partea I – CONTEXTUL DOCTRINEI JUSTIFICĂRII

2 – Temelia biblică;

3 – Augustin și controversa pelagiană;

4 – Reforma;

5 – Diferențe confesionale.

Partea II –SEMNIFICAȚIA CONTEMPORANĂ A DOCTRINEI JUSTIFICĂRII

6 – Dimensiunea existențială;

7 – Dimensiunea personală;

8 – Dimensiunea etică;

9 – Concluzii.

Apendice

Bibliografie.

Este o carte bine alcătuită, cu o documentare solidă, atât biblică cât și istorică. Limbajul este, în general, inteligibil și ușor de înțeles de orice cititor interesat de astfel de subiecte.

Lectură utilă…

Dr. Valeriu Petrescu

Vizite: 4