Noutăți

Info Adventist

Sugestii de lectură – Creștinul în cetate

Care ar trebui să fie implicarea unui creștin în societate ? Poate fi el un factor activ de îmbunătățire a climatului social ? Este datoria creștinului să fie vizibil în cetate ? Sunt întrebări cu caracter practic ridicate mereu și mereu în dezbateri.

CREȘTINUL ÎN CETATE – MANUAL DE SUPRAVIEȚUIRE, de Adrian Papahagi, Editura Doxologia, Iași, 2017.

Adrian Papahagi (n. 1976) este filolog și eseist român. Este licențiat în anglistică al Facultății de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj (1999) și al Universității Paris IV-Sorbonne (1998). A fost elev străin al École Normale Supérieure(Paris) între 1997 și 2000. Deține un master în studii medievale la Universitatea Paris IV-Sorbonne(1999) și un doctorat în studii medievale („summa cum laude”) la aceeași universitate. A predat limba engleză veche la Universitatea Paris Sorbonne și la Institutul Catolic din Paris între anii 1999 și 2003. Actualmente este conferențiar la catedra de engleză a Facultății de Litere, la Universitatea „Babeș-Bolyai”. În 2007 a fondat la această universitate Centrul de Istoria Cărții și a Textelor (CODEX), care își propune valorificarea colecțiilor de manuscrise medievale din România. Între anii 1996-1997, a fost redactor-șef al revistei Echinox (Cluj). Între anii 1999 și 2005, a fost co-director al editurii Echinox.

Domeniile sale de cercetare includ limbile și literaturile germanice vechi, literatura mediolatină și manuscrisele medievale. A absolvit stagii de cercetare, printre altele, la Warburg Institute din Londra (2008), la Colegiul Noua Europă din București (2006-2007) și Maison Française d’Oxford (2006).

Adrian Papahagi a prezentat lucrări în conferințe și la congrese de medievistică (Trier, Viena 2018; Paris, 2016; Londra, Institute for Advanced Studies, 2016, 2008; Leeds, iMC 2008; Sorbona, 2008; Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 2006; Meeting of the International Society of Anglo-Saxonists, Arizona SU, 2003; Medieval Translator Conference, Santiago de Compostella, 2001).

El a primit burse de cercetare NEC-Link pentru studierea manuscriselor liturgice de la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia (2007-2008) și granturi acordate de Universitatea Paris IV-Sorbonne și de Lynne Grundy Memorial Trust din Londra pentru studierea manuscriselor carolingiene ale Consolării Filozofiei (2005).

În 2010, în timpul ministrului Teodor Baconschi, a devenit consilier în Ministerul Afacerilor Externe.

Adrian Papahagi este autor al volumului ”Boethiana medievalia” . A Collection of Studies on the Early Medieval Fortune of Boethius’ Consolation of Philosophy, București: Zeta Books, 2010. Studii pe teme de literatură antică, medievală și premodernă în periodice din țară (Echinox, Chora, New Europe College Yearbook) și din străinătate (Neuphilologische Mitteilungen, Medium Aevum, Scriptorium, Notes & Queries, Bulletin des Anglicistes Médiévistes, Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres), precum și în volume colective. În 2014, publică lucrarea Wyrd: ideea destinului în literatura engleză veche, apreciată de Andrei Pleșu drept „un monument de erudiție și rafinament analitic, despre care mari specialiști de la Oxford, Sorbona și München s-au pronunțat deja la superlativ”. A coordonat volumul „Manuscrisele medievale occidentale din România”, apărut în 2019 la editura Polirom. Între anii 2005-2007, editorialist și publicist la ziarele Adevărul Literar și Artistic și Averea. A publicat de asemenea în revistele Echinox, România Literară, Cuvântul, Rost, Dilema, Revista 22.

Pe lângă toate acestea Adrian Papahagi este un apologet creștin rafinat. Am urmărit câteva dintre conferințele sale pe această temă și am fost încântat de argumentele, logica ți șarmul cu care apără creștinismul.

În Cuvântul înainte al prezentului volum, Paul Dragoș Aligică atrage atenția la ceea ce Adrian Papahagi a atins în cuprinsul cărții:

„Ne place sau nu, recunoaștem sau nu, cetatea este sub asediu, iar apărarea ei este intrinsec legată de religie și, mai precis, de interpretarea pe care creștinismul și tradiția sa o vor lua în sfera publică românească. Adrian Papahagi, prin cartea de față și prin întreaga sa prezență publică, nu doar că atrage atenția asupra acestor realități inconfundabile, dar oferă și elemente doctrinare ale unei posibile defensive, desfășurate solid și coerent, în dublul plan al convingerilor individuale și al acțiunilor colective.”(p.17).

Cât despre scopul prezentului volumaș, Adrian Papahagi menționeazî:

„Aceste rânduri nesofisticate au fost scrise în ultimii ani, în toiul implicării politice, nu în tihna bibliotecii. Ele au un ton programatic, nu interogativ, și ca atare nu se adresează cu precădere intelectualilor, ci tuturor oamenilor liberi exasperați de poncifele corectitudinii politice și cărora le pasă de soarta cetății.”(p.19)

Tot el menționează devenirea în timp a acestui volum și motivațiile pentru care a apărut:

„Prima parte a cărții reia și amplifică un volum publicat în 2012 în colecția Democrația Creștină a Fundației Creștin-Democrate. Redactat la sugestia lui Teodor Baconschi și ilustrat de maestrul Devis Grebu, ABC-Darul creștin-democrației își propunea să ofere, într-o formă accesibilă și artistică agreabilă, scurte capitole despre valorile fundamentale ale democrației, deslușite în spiritul Evangheliei lui Hristos. Care poate fi, cu alte cuvinte, înțelegerea creștină a acțiunii politice într-o societate democratică ? După ce valori se pot ghida creștinii, atunci când se implică în politică ? Este compatibilă credința creștină, ancorată în cele veșnice, cu implicarea activă în treburile acestei lumi ? Ce înseamnă pentru un creștin trăitor în lumea de azi să dea cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu ?”(p.20-21).

O carte interesantă, utilă și care, în toată scurtimea ei, poate oferi răspunsuri practice acestui fel de întrebări îndreptățite.

Lectură utilă, clarificatoare și…atentă, ș inu uitați că autorul este ortodox și politician…

Dr. Valeriu Petrescu