Info Adventist

Sugestii de lectură – Creștinismul românesc

Creștinismul românesc este cunoscut mai cu seamă din apologii ortodoxe, care, supraestimează impactul și importanța pe care Biserica Ortodoxă Română le-a avut în formarea poporului român. Pornind de la sintagma: „noi suntem creștini de 2000 de ani” se ridică multe întrebări cu privire la acuratețea informațiilor disponibile…

CREȘTINISMUL ROMÂNESC – STUDII ISTORICO-FILOLOGICE, De Alexandru Niculescu, Editura Spandugino, 2017…

Alexandru Niculescu este profesor emerit al Universității din București (Facultatea de Limbi și Literaturi Străine), elev al profesorului Al. Rosetti și, parțial, al profesorului Iorgu Iordan. A predat lingvistică romanică și lingvistică românească începând din anii 1950 până în anul când a fost obligat să ceară azil politic în Franța(1984-1985). A fost profesor-invitat la Universitatea din Viena (1963-1965) și a continuat să predea limba și cultura românească la Universitatea din Padova. După o perioadă petrecută în țară (1970-1980), a fost invitat ca profesor asociat la Universitatea Paris IV – Sorbona (1980). În 1986 a ocupat prin concurs prima catedră de limba română a Universității din Udine (1986- 2003). Este profesor emerit al Universității din Udine. Ministerul Universităților din Franța i-a acordat titlul de Ofițer al Palmelor Academice.

A publicat intens în domeniu, cărți de autor și în colaborare cu Florica Dimitrescu:

  • Alexandru Niculescu – Individualitatea limbii române între limbile romanice(vol. I-IV);
  • Alexandru Niculescu, Florica Dimitrescu – Între filologie și poetică;
  • Idem –Testi romeni antichi (secoli XVI-XVIII);
  • Idem – Outline History of the Romanian Language;
  • Idem – Laltra latinita. Storia liguistica del romeno tra Orinte e Occidente.

Într-un Cuvânt înainte, autorul explică demersul său în scrierea acestei cărți: „Se poate ca această carte să se fi născut dintr-un „păcat”: am încercat, parafrazând versul Poetului, să strivim „corola de minuni” a religiei noastre românești. Și  să ne dăm seama de faptul că spațiul românofob este brăzdat de un mare număr de confesiuni creștine și necreștine, fiind, după cum scrie Cesare Alzati, cea mai interesantă și mai diversificată zonă religioasă din Europa (Alzati et alii 2016, vol. I, p.15-26). Avem, dacă bine socotim, pe teritoriul nostru vreo 13-14 modalități religioase de relație cu Dumnezeirea, creștină sau nu. Numai confesiunile creștine sunt în număr de 8-9! Explicațiile acestui fenomen le găsim în istoria zbuciumată a locuitorilor de pe meleagurile românimii, nord și sud-danubiene, extra și intracarpatice. Ceea ce numim românitatea românească.

Printr-un virgilian rerum cognoscere causas, am încercat să înfruntăm această complexitate religioasă. Am căutat să înțelegem fundamentele religiei creștine primordial-ebraice din Palestina, care a ajuns mai întâi în Alexandria și în Helada, iar de acolo, prin Balcani, în zonele „noastre” greco-latine ale Pontului Euxin. Desigur, am încălcat dogma „crede și nu cerceta”, dar am preferat să înaintăm, precum într-un tunel și să înțelegem încreștinările românești, începând din sec.III-IV (în Scythia Minor și în nordul și sudul Dunării), dar și să descifrăm ulterior „caznele” pentru supraviețuirea acestei Biserici pontice și, ulterior, nord-dunărene.”(p.11)

Precum se vede, o încercare ambițioasă de a lăsă lucrurile comune deoparte și a documenta științific istoria perioadei și locului. Lucrarea beneficiază de o documentare riguroasă și, probabil, exhaustivă, încercând să pună la dispoziția cititorului sursele relevante.

„De la prima întâlnire – în 1970 – cu profesorul Alexandru Niculescu, am rămas în admirația extraordinarei sale sensibilități istorice cu care analiza mecanismele faptelor lingvistice. În acești ultimi ani, am observat din ce în ce mai mult interesul cu care se îndreaptă profesorul spre studierea lexicului creștin latin reconstruibil glotologic.” – Cesare Alzati, profesor emerit al Universității Catolice „Sacro Cuore” din Milano.

„Mă consider unul dintre elevii lui Alexandru Niculescu – nu numai în domeniul românesc – după ce l-am urmărit ani mulți de-a rândul prin Universitățile din Viena, Padova și București. El știa să pună o problemă concretă, fie de natură istorică, fie culturală, pe care o rezolva într-un mod apropiat, ingenios.” – Lorenzo Renzi, profesor emerit al Universității din Padova.

Volumul este structurat pe cinci părți:

  • ORIENT ȘI OCCIDENT CREȘTIN;
  • BARBARII ȘI CREȘTINISMUL;
  • III: ABBA ! PATER NOSTER. PATER HEMON. OTCE NAS. TATĂL NOSTRU;
  • MARIA – THEOTOKOS;
  • ADDENDA.

Dincolo de serioasa documentare de care volumul beneficiază, autorul are și darul scrisului pe înțelesul nespecialiștilor chiar atunci când prezintă chestiuni de strictă specialitate, ceea ce oferă cititorului obișnuit confortul necesar înțelegerii conținutului.

Lectură utilă…

Dr. Valeriu Petrescu