Noutăți

Info Adventist

Sugestii de lectură – Bisericile Baptiste din România între persecuție, acomodare și rezistență

Istoria bisericilor protestante din România în timpul regimului comunist este prea puțin cunoscută, deși ar merita mult mai multă atenție fiindcă este vorba de trecutul apropiat care încă își aruncă umbrele asupra prezentului.

BISERICILE BAPTISTE DIN ROMÂNIA ÎNTRE PERSECUȚIE, ACOMODARE ȘI REZISTENȚĂ (1948-1965), de Marius Silveșan, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2012.

Marius Silveșan este specialist în istorie. În perioada 1999- 2003 a făcut Facultatea de Istorie, Universitatea din București, specializarea Istorie contemporană românească. Între 2003-2005 face un master în cadrul aceleiași instituții, specializarea Istoria secolului XX. În perioada 2008-2011 își face doctoratul la Facultatea de Istorie, Universitatea din București, sub coordonarea  acad. Dinu C. Giurescu. A absolvit doctoratul în sesiunea septembrie 2011, cu calificativul Foarte Bine, distincția Summa cum laude.

Titlul tezei de doctorat: „Dinamica raporturilor dintre stat și Bisericile Creștine Baptiste din România între anii 1948-1965”. Lucrarea (adică cea din această prezentare) a fost publicată la Editura „Cetatea de Scaun”, Târgoviște, 2012, sub titlul Bisericile Creștine Baptiste din România între persecuție, acomodare și rezistență (1948-1965).

A mai publicat împreună cu Ioan Bunaciu o biografie a acestuia sub titlul: „Pelegrin spre Patria Cerească”, iar împreună cu Bogdan Emanuel Răduț, a publicat lucrarea: „Cultele neoprotestante și drepturile omului. Un strigăt la Radio Europa Liberă (aprilie 1977)”.

În perioada 2005-2008, a fost profesor de istorie la mai multe școli și licee din București, printre care și Școala generală Timotheus .

Începând cu februarie 2012, lucrează ca bibliotecar, documentarist, redactor la Institutul Teologic Baptist din București, având atribuții multiple, printre care coordonarea activității de la Biblioteca ITBB și reprezentarea Bibliotecii în relațiile externe.

Conducătorul său de doctorat, academicianul Dinu C. Giurescu, scrie despre această lucrare: „Lucrarea domnului Marius Silveșan analizează raporturile dintre bisericile creștine baptiste din România și regimul democrat popular între anii 1948-1965.

Informația, în bună măsură inedită, a rezultat din Arhiva Secretariatului de Stat pentru Culte, Arhiva CNSAS, Arhivele Naționale Istorice Centrale, a Ministerului Afacerilor Externe, postului de Radio Europa Liberă de la Budapesta și aceea a Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România.

O expunere ordonată urmează planul unei lucrări menite să prezinte și să analizeze o temă care nu a mai făcut obiectul unei cercetări de fond, în cazul de față biserica baptistă între anii 1948-1965.”

Avem, deci, în față o lucrare scrisă după rigorile unei cercetări academice, bazată pe documente și care încearcă să prezinte, sper într-un mod echilibrat, o perioadă extrem de tulbure din istoria relațiilor dintre statul comunist român și minoritățile religioase: baptiști, adventiști de ziua a șaptea, penticostali și creștini după evanghelie. Chiar dacă cercetarea se focalizează pe biserica baptistă, atmosfera care apare din documentele cercetate este comună și celorlalte biserici menționate.

Lucrarea, care beneficiază de tot aparatul critic cerut de o teză de doctorat, adică: o Introducere metodologică, o Bibliografie atât cât a fost posibil să fie consultată (fiindcă un astfel de subiect nu beneficiază, în afară de documentele din arhivele menționate, de prea multe lucrări de specialitate), este structurată pe șase capitole, după cum urmează:

  1. Transformări politico-sociale, instituționale și legislative în primele decenii ale comunismului românesc;
  2. Bisericile Creștine Baptiste și dinamica vieții religioase între anii 1948-1965;
  3. Pastorii baptiști – O viață dedicată slujirii;
  4. Educația teologică;
  5. „Armonia dintre culte” – un factor al democrației populare;
  6. Baptiștii între persecuție și acomodare.

Cu toate limitările inerente unei prime cercetări asupra unui astfel de subiect, volumul lui Marius Silveșan este o sursă bine venită pentru înțelegerea unei perioade din istoria bisericilor protestante din România (cele patru menționate anterior).

Lectură utilă și cu discernământ făcută…

Dr. Valeriu Petrescu