Noutăți

Info Adventist

Raportul financiar al trezorierului Diviziunii Intereuropene în contextul impactului pandemiei de Covid-19

Înfruntăm incertitudinea cu încredere

Raportul financiar al regiunii intereuropene a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, prezentat de directorul financiar al acesteia, Norbert Zens, în cadrul reuniunii de sfârșit de an a Comitetului executiv, desfășurată în perioada 30 octombrie – 2 noiembrie 2020, a oferit o imagine generală pozitivă pentru anul 2020, deși sunt anumite domenii care stârnesc îngrijorare.

Zens a început prezentarea raportului cu un mesaj al regelui Solomon: „Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug şi teascurile tale vor geme de must” (Proverbele 3:9-10).

Prin intermediul acestui verset, Zens a transmis recunoștința sa față de Dumnezeu și față de membrii Bisericii Adventiste în ciuda impactului Covid-19, în prezența celor 68 de participanți la ședința Comitetului executiv care, în acest an, a avut loc online. În majoritatea țărilor, în ultimele luni s-a observat o revenire a nivelului zecimii care scăzuse în timpul în care bisericile au fost închise. Astfel, la finalul lunii septembrie, putem raporta o creștere totală de 12% a zecimii pe teritoriul Diviziunii Intereuropene (EUD). Cu toate acestea, am observat cu îngrijorare faptul că în unele uniuni s-a înregistrat o scădere semnificativă a zecimii, în mod deosebit în Italia și Spania.

Solidaritate în distribuirea zecimii

Pentru a ajuta uniunile care se confruntă cu o scădere importantă a zecimii, membrilor Comitetului executiv li s-a propus ca uniunile în care s-au înregistrat creșteri în anul 2020 să împartă această creștere cu uniunile care au suferit o scădere de mai mult de 2% a zecimii. În plus, administratorii Diviziunii Intereuropene pot completa suma strânsă.

Acest gest de solidaritate de reamintește de ceea ce s-a întâmplat în timpul bisericii primare, a subliniat trezorierul, atunci când biserica din Ierusalim a adunat fonduri pentru a ajuta bisericile în nevoie. „Nu ne dorim ca unora să le fie mai ușor, în timp ce alții sunt apăsați, ci să existe egalitate. Acum, abundența voastră va acoperi nevoile lor, iar în viitor, abundența lor va acoperi nevoile noastre.” Scopul este egalitatea, după cum este scris: „Cel ce strânsese mult n-avea nimic de prisos şi cel ce strânsese puţin nu ducea lipsă” (2 Corinteni 8:15).

Membrii Comitetului executiv au votat în unanimitate planul de solidaritate în distribuirea zecimii, după care Zens a prezentat și raportul anual cu privire la „folosirea zecimii” în EUD. Potrivit raportului, aproximativ 58% din zecime se folosește pentu susținerea pastorilor, a evangheliștilor și a misionarilor din prima linie, 22% din aceasta se folosește pentru susținerea diferitelor entități administrative (conferință, uniune și diviziune). Ceea ce rămâne se folosește pentru susținerea instituțiilor de învățământ (9%), a misiunii prin intermediul media (4%) și a evanghelizării directe (4%).

Impactul pandemiei de Covid-19 asupra darurilor

Al doilea pilon financiar al misiunii Bisericii Adventiste sunt darurile de bunăvoie oferite în timpul serviciilor de închinare. Zens a raportat o scădere de aproape 30% a darurilor, în raport cu anul 2019. Deși, în majoritatea țărilor de pe teritoriul EUD, nivelul anual al zecimii a revenit la normal, nu s-a întâmplat același lucru și cu darurile. Zens a subliniat faptul că este important să înțelegem faptul că finanțarea lucrării misionare a Bisericii – de exemplu cea din Africa, din Orientul Îndepărtat și din Orientul Apropiat – se bazează în mare parte pe daruri.

Planificarea bugetului pe anul 2021: Pregătiri pentru impactul economic al Covid-19

În prezentarea bugetului EUD pentru anul 2021, Zens a subliniat, din nou, incertitudinea existentă cu privire la impactul pandemiei de Covid-19 asupra economiei în anul 2021.

„Este necesară o ajustare a bugetului”, a afirmat Zens în prezentarea sa cu privire la aspectele strategice ale bugetului pentru anul 2021. Bugetul propus este cu aproximativ 8% mai mic decât cel pentru anul 2020. Pentru a menține alinierea bugetului la planul strategic al diviziunii, Zens a propus două măsuri: reducerea cheltuielilor și folosirea economiilor făcute în ultimii ani.

„Procesul de stabilire a bugetului nu a fost unul ușor”, a afirmat Zens, mulțmindu-le directorilor de departamente și colegilor săi din administrație pentru susținere și înțelegere. „Încă nu știm cum va evolua situația noastră financiară în anul 2021, așa că este posibil să fie nevoie să adaptăm bugetul pe măsură ce trecem prin el.”

Norbert Zens și-a încheiat raportul printr-o încurajare, citând-o pe Ellen G. White, pioniera Mișcării Adventiste: „Adu înaintea lui Dumnezeu nevoile tale, bucuriile, necazurile, grijile și temerile tale. Poverile tale nu-L vor împovăra și nici nu-L vor obosi. (…) Inima Sa iubitoare este mișcată de necazurile noastre și chiar de strigătul nostru de durere. Să aducem înaintea Lui tot ceea ce ne apasă. Nimic nu este prea greu pentru El, pentru că este Cel care ține lumile și guvernează întregul Univers. Nimic din ceea ce, într-un fel oarecare, are legătură cu pacea noastră nu este prea neînsemnat pentru ca El să nu-l ia în seamă” (Calea către Hristos, pag. 100).

Sursa: Site-ul Diviziunii Intereuropene a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea