Noutăți

Info Adventist

Președintele Bisericii îi îndeamnă pe adventiști să atingă idealul lui Dumnezeu pentru poporul Său din vremea sfârșitului

De-a lungul timpului, Dumnezeu a avut întotdeauna un popor special. În timpul nostru, descris de profeția biblică drept ultimele zile, Dumnezeu va avea, de asemenea, un astfel de popor, credincios adevărului biblic, cu o misiune distinctă, urgentă.

Această afirmație a reprezentat elementul central al discursului anual al pastorului Ted N.C. Wilson, președintele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, adresat sutelor de membri ai Comitetului executiv al Bisericii mondiale în data de 10 octombrie 2020. Din cauza restricțiilor legate de pandemia de Covid-19, întâlnirea de lucru a Bisericii mondiale din acest an a avut loc online. Mesajul de sâmbătă al pastorului Ted Wilson, cu titlul „Dumnezeu va avea un popor”, a fost transmis în direct la ora 7:00 a Coastei de Est a Statelor Unite [la 14:00, ora României], alegându-se o oră potrivită pentru delegații de pe toate meridianele care au urmărit-o din casele lor.

Cine face parte din poporul lui Dumnezeu?

În cadrul mesajului său, pastorul Wilson a descris principalele caracteristici ale celor care vor face parte din acel popor, printre acestea numărându-se o încredere deplină în Dumnezeu și implicarea activă în proclamarea revenirii iminente a lui Iisus. Prezența lui Dumnezeu în viața lor, a spus Ted Wilson, îi va face „smeriți”, „loiali” și supuși „dragostei lui Hristos”. „Acest popor va înălța Cuvântul lui Dumnezeu și va crede fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”, a adăugat acesta. Ei îi vor chema pe „oameni să iasă din starea de confuzie în care se găsesc și să revină la adevărata închinare față de Dumnezeu”.

Acea legătură cu Dumnezeu îl va ajuta pe poporul Său să evite ceea ce Wilson numește „abateri culturale de la adevărul biblic”. „Acest popor se va alinia pe deplin planurilor biblice ale lui Dumnezeu”, a declarat Wilson, inclusiv planurilor Lui pentru biserica Sa.

Deoarece sunt în concordanță cu planul divin, a adăugat Wilson, oamenii lui Dumnezeu vor fi activi. Ei „vor predica, vor trăi și le vor mărturisi altora despre iubirea Sa eternă… despre mântuirea Sa… și despre revenirea iminentă a lui Hristos”. Și, a completat el, „Dumnezeu va avea un popor care Îl iubește atât de mult încât păstrează o legătură permanentă cu El, iar viața lui le vorbește celor din jur mai convingător decât ar putea-o face orice predică”.

Noțiunea de popor special – pe care Biblia îl numește rămășiță – este biblică și istorică, a subliniat Wilson. „De-a lungul veacurilor, Dumnezeu a avut un popor al Său”, a spus el, „iar Biblia conține numeroase exemple de oameni care au biruit prin credință, în ciuda povocărilor cu care s-au confruntat.”

Același lucru se va întâmpla și în timpul sfârșitului, a subliniat pastorul Wilson.

Activ în împrejurări neobișnuite

Wilson le-a reamintit celor care îl ascultau că, în ultimele opt luni, confuzia și haosul au cuprins societatea. „A fost o perioadă dificilă pentru foarte mulți oameni”, a spus el, referindu-se la pandemia de Covid-19, cea care a adus ceea ce el a descris ca fiind „afecțiuni fizice și haos”. Deși pandemia nu este sfârșitul lumii, a spus el, aceasta ne semnalează faptul că ne apropiem de el. „În acest moment”, a subliniat pastorul Wilson, „Dumnezeu are un popor care îi va îndrepta pe alții spre Singurul care poate oferi stabilitate, înțelegere, speranță și o schimbare completă a inimii”.

Pe fondul împrejurărilor neobișnuite în care ne aflăm, Dumnezeu a lucrat cu poporul Său, a adăugat Wilson, pentru a folosi modalități creative și inovatoare de a influența viețile altora. „Activitatea poporului lui Dumnezeu din toată lumea de la începutul pandemiei a fost extraordinară”, a menționat el, amintind câteva dintre modalitățile prin care credincioși adventiști din toată lumea folosesc rețelele sociale pentru a le împărtăși altora dragostea lui Dumnezeu și adevărul biblic.

Apoi, pastorul Wilson a făcut apel la liderii și membrii Bisericii să se pregătească pentru viitor punându-se în totalitate în mâinile lui Dumenzeu. „Dumnezeu va avea un popor și, prin harul Său, putem face parte din el”, a spus el.

Un mesaj profetic, istoric

Poporul lui Dumnezeu va proclama întreita solie îngerească, a spus Wilson, referindu-se la soliile din Apocalipsa 14:6-12. Potrivit profeției biblice, a explicat acesta, mesajul primului înger (versetul 6) este „o chemare pentru a ne închina Creatorului, nu creaturii”. El le-a reamintit ascultătorilor că mesajul celui de-al doilea înger este o chemare de a părăsi „Babilonul”, un simbol al confuziei rezultate din amestecarea adevărului cu eroarea (versetul 8). În cele din urmă, prin mesajul celui de-al treilea înger (versetele 9-12), „Dumnezeu ne avertizează să ne închinăm doar înaintea Lui și a adevărului”, inclusiv a adevărului cu privire la Sabatul zilei a șaptea, a explicat Wilson. „Nu trebuie onorat nimic altceva decât învățătura biblică eternă a lui Dumnezeu. Sabatul zilei a șaptea este sigiliul și semnul lui Dumnezeu pentru cei care Îl iubesc și I se supun.”

Pastorul Wilson i-a avertizat pe toți adventiștii de ziua a șaptea și cu privire la convingerea că împlinirea profețiilor din Apocalipsa este condiționată. „Avem o perspectivă istoricistă asupra profeției biblice și acceptăm abordarea istorico-biblică a studierii Scripturii”, a subliniat el. „În studierea Bibliei și a profețiilor, nu acceptați decât abordările care au trecut proba timpului și au fost binecuvântate de Dumnezeu”, a completat el.

Parte din poporul lui Dumnezeu

În ultima parte a mesajului său, Wilson a citat-o pe pioniera Bisericii Adventiste, Ellen G. White. În cartea Christian Service, ea a scris: „Înaintea noastră sunt vremuri tumultoase, dar să nu rostim niciun cuvânt marcat de necredință sau descurajare. Să ne amintim că avem de dus un mesaj de vindecare unei lumi pline de suflete afectate de păcat” (pag. 136).

În acest context, a spus Wilson, Domnul cheamă fiecare lider și membru al Bisericii Adventiste să facă parte din poporul Său, să fie „poporul lui Dumnezeu, care va lua poziție pentru El atunci când ne încredințăm pe deplin în mâna Sa”. Pastorul Wilson a subliniat faptul că fiecare adventist este invitat să facă parte din poporul lui Dumnezeu, implicându-se în proclamarea ultimei solii a lui Dumnezeu.

„Dumnezeu cheamă pe [toată lumea] să facă parte din poporul său din ultimele zile și să iasă și să proclame mesajul Său”, a spus Wilson. „Ești dispus să mergi?”

Predica [în limba engleză] este disponibilă aici.

Sursa: Adventist Review