Noutăți

Info Adventist

Poziția unică a adventismului față de problema rasismului

„Avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu atunci când ne confruntăm cu pandemii precum rasismul, tribalismul, etnocentrismul, sistemul castelor, sistemul clanurilor, discriminarea pe criterii de clasă și orice altă ideologie și practică bazate pe supremația rasială”, a declarat Ganoune Diop, Directorul Departamentului Relații Oficiale și Libertate Religioasă al Bisericii Adventiste mondiale în cadrul devoționalului transmis duminică, 11 octombrie. „Permiteți-mi să precizez încă de la început faptul că subiectul nostru se încadrează în marea luptă dintre Hristos și Satana.”

Mesajul lui Diop, intitulat „Perspectiva lui Dumnezeu cu privire la rasă și rasism”, a fost prezentat la începutul uneia zile din cadrul Consiliului anual al Comitetului executiv al Bisericii, care anul acesta a avut loc online.

Biblia și originile rasismului

Potrivit Bibliei, spune Diop, sămânța rasismului a fost semănată în cer, atunci când îngerul Lucifer s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, dar conflictul din cer a fost adus pe Pământ. „Atacând ființele umane, dușmanul [Satana] dorește să provoace daune reputației și creației prețuite de Dumnezeu”, a declarat acesta, continuând: „Oamenii sunt creați după chipul lui Dumnezeu… Scopul lui Stana este să șteargă acest chip al lui Dumnezeu din oameni… Privind din perspectivă istorică, vedem că el a încercat să distrugă biserica lui Hristos prin persecuție și martiraj, însă nu a reușit. Prin urmare, a decis să se infiltreze în biserica lui Dumnezeu încurajând erezii de tot felul, iar rasismul este una dintre acestea.”

Potrivit lui Diop, problema fundamentală a rasismului și a altor boli ale societății este definirea a ceea ce înseamnă să fii om. „Cine ar trebui considerat pe deplin uman? Există oameni care ar trebui considerați a fi de rang inferior?” a întrebat el. „Chiar și atunci când vorbim despre drepturile omului, nu ar trebui să acordăm prioritate drepturilor, ci oamenilor… În acest aspect este nevoie să se facă auzită vocea oamenilor de credință.”

Lumea noastră, rasismul și biserica

În prezent, rasismul este condamnat la nivel global, le-a reamintit Diop ascultătorilor, însă, în ciuda numeroaselor documente precum Declarația Universală a Drepturilor Omului, acesta nu a dispărut. „În ciuda declarațiilor, convențiilor și pactelor bune care există, problema rasismului nu dispare din societate”, a declarat acesta. Dar „ce se întâmplă în biserică, printre liderii religioși, printre credincioși și actorii religioși în general?” a întrebat el.

Diop le-a reamintit membrilor Comitetului executiv că Iisus are așteptări mai înalte de la urmașii Săi. Poporul evreu de pe vremea lui Iisus avea o anumită înțelegere cu privire la dreptate, însă Iisus le-a spus să treacă dincolo de această înțelegere. În zilele lui Iisus „iubirea aproapelui și urârea dușmanului erau acceptabile, [însă] Iisus cerea mai mult: «iubirea dușmanului»”, a spus Diop. „În problema rasismului și a solicitărilor pentru justiție rasială care se aud din toată lumea, de la creștini se așteaptă mai mult, deoarece ei acceptă inima lui Dumnezeu, Acela care iubește întreaga lume”, a subliniat el.

 

Motive pentru care rasismul este greșit

Din perspectivă biblică, „rasismul este o erezie, un atac împotriva adevărului. El distruge credibilitatea Bibliei [deoarece] ia în derâdere relatarea biblică a creației”, a declarat Diop. „Rasismul înseamnă negarea creației ființelor umane, toate fiind create după chipul lui Dumnezeu.”

Potrivit lui Diop, rasismul este o formă de idolatrie deoarece cel care îl practică își arogă prerogativele lui Dumnezeu. „Rasistul Îi ia locul lui Dumnezeu”, a spus el.

Diop a subliniat și faptul că rasismul a dus la discriminare în privința mântuirii, contrar mântuirii universale pe care Dumnezeu le-o oferă tuturor ființelor umane. De asemenea, el „pune în pericol expresia supremă a demnității umane, care este libertatea”. „Este un atac la adresa caracterului lui Dumnezeu și a ordinii care există în lume” și „înseamnă ignorarea lucrării sfințitoare a Duhului Sfânt”. De ce? întreabă el. Pentru că „ignoră faptul că fiecare persoană este un templu al Duhului Sfânt și, prin urmare, merită cel puțin respectul de care se bucură lăcașurile de cult precum templele, catedralele, bisericile, moscheile sau altarele”.

În căutarea unei soluții

Diop a declarat că el crede că un fundament biblic ne-ar putea ajuta să înțelegem mai bine și să respingem rasismul în toate formele și expresiile sale. De asemenea, acest fundament ne poate ajuta să găsim soluții la actuala pandemie de rasism.

Totul a început, spune el, prin păcătuirea lui Adam și a Evei și cu urmările păcatului în lumea noastră. „Părtășia în dragoste și egalitatea biblică au fost înlocuite de lupte pentru putere, cuceriri, oprimări, dominație, înrobire și chiar genociduri”, a completat Diop.

Apoi a fost pus în aplicare planul de mântuire, prin care Dumnezeu încearcă să salveze întreaga omenire. „Într-o lume păcătoasă, Dumnezeu a decis să introducă principii și valori care favorizează viața, demnitatea, respectul, protejarea celor mai vulnerabili și pacea”, a spus Diop. Dar oamenii aleși de Dumnezeu nu au fost întotdeauna la înălțimea idealului Său. „Chiar și printre apostolii lui Iisus erau prezente mândria și prejudecățile.” Și „Iisus a trebuit să lucreze personal cu Petru” pentru că îi era greu „să accepte concepția lui Dumnezeu cu privire la incluziune”.

Mai târziu, apostolul Pavel le-a reamintit creștinilor: „Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus” (Galateni 3:28).

„La nivel personal, rasismul poate fi părăsit prin reînnoirea inimii și vindecarea minții”, a declarat Diop, „pocăința manifestându-se atât în schimbarea atitudinii, cât și în transformarea minții”.

Contribuția adventistă de ziua a șaptea

„Adventiștii de ziua a șaptea pot aduce o perspectivă unică în problema egalității și a echității”, a declarat Diop. „Numele nostru face referire la creație, la încrederea în suveranitatea lui Dumnezeu… Biserica noastră este chemată să persevereze în a nu avea ierarhie. Aderăm la Noul Legământ, care presupune accesul direct la Dumnezeu, fără mediator, fără sacramente”, a completat el. „Din perspectiva lui Dumnezeu, a voii Sale absolute, egalitatea este un dar cu implicații multiple oferit de Dumnezeu.”

Apoi, Diop a citat-o pe pioniera Bisericii Adventiste Ellen G. White, care, în cartea Cugetări de pe Muntele Fericirilor, a scris: „Domnul dărâma zidul de despărțire, iubirea de sine, prejudecata separatistă de naționalitate și predica iubirea pentru toată familia omenească. El îi înalță pe oameni din cercul strâmt de egoism, desființează orice hotar teritorial și orice deosebire artificială de clasă socială. Nu face nicio deosebire între vecini și străini, între prieteni și dușmani. El ne învață să privim pe oricine se află în nevoie ca fiind aproapele nostru, iar lumea, ca fiind câmpul nostru de lucru” (pag. 42).

Este esențial să atingem idealul biblic, a subliniat Diop. „Lumea așteaptă să vadă convingerea noastră cu privire la egalitate tradusă în echitate, în corectitudine și, în esență, în dreptate”, a încheiat el.

Sursa: Adventist Review