Info Adventist

Direcţionează un procent de 2% din impozitul anual pe venit pentru  susținerea entităților nonprofit sau unităților de cult ale Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România

Conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art.79, art.82 (6), 102, 123 (2),(3), contribuabilii pot direcţiona un procent de 2% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit sau unităților de cult. Pentru ADRA România, procentul este de 3,5%.

Pentru aceasta trebuie sa depuneți Formularul 230 (pentru veniturile din salarii sau pensii) sau, daca depuneți Declarația unică (pentru venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, piscicultură, silvicultură, alte surse), să completați Capitolul 1 Secțiunea 6.

Formularele se descarca de pe site-ul ANAF:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/230.html

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/declaratie_unica.html  în format pdf. (soft A), putând fi completate electronic sau de mână.

 Se completează cu:

  • suma solicitată a fi virată. În cazul în care nu se cunoaște/completează va fi calculată de organul fiscal;
  • denumire entitate nonprofit/unitate de cult, cod fiscal şi cod bancar IBAN.

Se depun prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Declaratia 230 se poate depune și la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată.

 Lista instituțiilor care aparțin Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România.

Lista instituțiilor care colaborează cu Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România.

 

Data limită este 31 iulie 2019.