Noutăți

Info Adventist

Din altă lume

Ce comori se ascund departe de ochii noștri?

Telescopul Hubble al NASA a descoperit un asteroid unic și deosebit de valoros. A fost numit „16 Psyche” și se află în centura principală a sistemului nostru solar, între Marte și Jupiter. Asteroidul Psyche are o suprafață de aproximativ 63 km2.

Spre deosebire de majoritatea asteroizilor, care sunt fie din rocă, fie din gheață, 16 Psyche este format aproape în totalitate din metale. Dată fiind dimensiunea asteroidului, conținutul său ar putea valora 10 catralioane (adică 10 la puterea 24) de dolari, sau de zece mii de ori valoarea economiei globale din 2019.[1] Ceea ce pare a fi o bucată de rocă spațială fără valoare se dovedește a fi un asteroid de o inestimabilă valoare.

Isus a spus două parabole care ilustrează cum ceva aparent lipsit de valoare este, de fapt, deosebit de valoros: o comoară ascunsă într-un ogor și un mărgăritar de mare preț (Matei 13:44-46).

„Ți-ai pierdut mințile!”

Odată, un om a găsit o comoară într-un ogor și s-a hotărât să vândă tot ce are, ca să cumpere acel petic de pământ. Probabil că aceia care au auzit acea ispravă au crezut că omul își pierduse mințile. Ca și negustorul care a găsit mărgăritarul de mare preț.

În aceeași ordine de idei, apostolul Pavel spune: „Căci mesajul crucii este o nebunie pentru cei care pier, însă pentru noi, cei care suntem mântuiți, este puterea lui Dumnezeu” (1 Corinteni 1:18, NTR).

Tot astfel, creștinii pot fi considerați niște nebuni, pentru că sunt dispuși să trăiască și să se jertfească pentru Isus, dar lucrurile duhovnicești nu pot fi înțelese decât duhovnicește:        „… omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie, și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește” (1 Corinteni 2:14).

Ideal vorbind, creștinii trăiesc doar în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Vorbind despre părerile oamenilor cu privire la slujirea sa, apostolul Pavel declară lămurit: „Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine” (1 Corinteni 4:3).

În căutarea comorii

Așadar, cum putem să trăim cu adevărat pentru Hristos? Să urmărim trei lucruri:

Fiți supuși. Orice călătorie dificilă începe cu înțelegerea faptului că nu știm ce trebuie să facem și că este necesar să ne lăsăm conduși de cineva care știe.

Iacov, unul dintre primii conducători ai bisericii Noului Testament, a scris despre importanța acestui mod de gândire: „Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă Diavolului, și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu, și El Se va apropia de voi” (Iacov 4:7, 8 p.p.).

Fiți consecvenți. Viața în această lume agitată poate să-i determine pe cei mai curajoși și mai rezistenți ucenici să renunțe la luptă. Dar Noul Testament ne oferă această imagine: „Și noi dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus” (Evrei 12: 1, 2 p.p.).

Rămâneţi conectaţi cu oamenii. John Donne a scris cândva: „Nimeni nu este o insulă, doar a lui”. Nimeni nu poate trece cu succes prin viață de unul singur.  Ca să reușiți să intrați în împărăția veșnică a lui Dumnezeu, aveți nevoie să faceți parte dintr-o comunitate religioasă mai mare.

Observați cum descrie Biblia relațiile dintre membrii Bisericii creștine timpurii: „Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni… Toți împreună erau nelipsiți de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți” (Fapte 2:42-47).

Comoara găsită

După ce pământul acesta va fi reînnoit, la revenirea Domnului Isus, urmașii Săi vor fi răsplătiți – nu doar cu darul vieții veșnice – ci cu adevărata comoară,  o experiență nemijlocită cu El. Apostolul Ioan face o descriere incredibilă a vieții de-a lungul veșniciei: „… Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu Însuși va fi cu ei…” (Apocalipsa 21:3).

Această comoară, precum acel asteroid valoros, va fi cu adevărat din altă lume! Sper să ne vedem acolo!

Despre autor: Omar Miranda este consilier, scriitor și editor și trăiește în Plainsville, Georgia, S.U.A.

Sursa: Adventist Review

[1] observer.com/2020/10/nasa-discover-asteroid-pysche-metal-10-quadrillion/, accessed Oct. 30, 2020.