Convingeri

Noi, Adventiștii de Ziua a Șaptea primim Biblia ca fiind singura sursă a credințelor noastre. Credem că mișcarea adventă este rezultatul principiului protestant „Sola Scriptura” – Biblia, ca singurul standard al credinței și practicării de către creștini.

În prezent, Adventiștii păstrează 28 de credințe fundamentale care sunt organizate în șase categorii – Doctrinele despre Dumnezeu, om, mântuire, biserica, viața creștină și evenimentele ultimelor zile. În fiecare învățătură, Dumnezeu este Arhitectul, care în înțelepciunea, harul și dragostea Sa infinită, reface legătura cu umanitatea care va dura toată veșnicia.


Convingeri Fundamentale

Noi, Adventiștii de Ziua a Șaptea primim Biblia ca fiind singura sursă a credințelor noastre. Credem că mișcarea noastră este rezultatul principiului protestant „Sola Scriptura” - Biblia, ca singurul…

Vezi mai mult


Declarații Oficiale

Periodic, Adventiștii de Ziua a Șaptea consideră că este important să își exprime înțelegerea cu privire la anumite subiecte importante, în lumina propriei înțelegeri a valorilor și învățăturilor bibl…

Vezi mai mult


Ghiduri

Liderii Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea au stabilit linii directoare pentru membri și instituțiile bisericii parcurgând anumite scenarii cheie. Aceste ghiduri acoperă domenii care variază de la…

Vezi mai mult


Documente

Biserica Adventistă din Ziua a șaptea a publicat o serie de documente cu privire la variate probleme relevante pentru viața din societatea modernă. Puteți examina documente, de la cel privitor la epid…

Vezi mai mult