Categorie: Info Adventist

All Posts


Biserica Adventistă din Australia găzduiește o conferință pe tema pornografiei și a violenței domestice

Liderii Bisericii cer să se facă mai mult pentru protejarea victimelor și a persoanelor vulnerabile…

Read More

Mii de adventiști participă la marșul împotriva violenței domestice din capitala Braziliei

Inițiativa este urmarea accentului pus de Biserica Adventistă mondială asupra combaterii abuzurilor.…

Read More

Credincioșii adventiști din Rusia deschid școala online

Miercuri, 1 septembrie, o nouă școală creștină online administrată de Departamentul Educație al Uniu…

Read More

ADRA Serbia le oferă consultații medicale gratuite persoanelor fără adăpost și comunităților de romi

Proiectul „Nu lăsa pe nimeni în urmă” va fi implementat în Serbia, Albania și Bulgaria. Până la 1…

Read More

Sugestii de lectură – Isus al meu

În vremuri tulburi oamenii au tendința să se îndrepte spre lucrurile esențiale. În timp ce modele, t…

Read More

Sabatul Educației

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea recunoaște impactul educației adventiste asupra milioanelor de…

Read More

Când argumentele logice nu mai sunt suficiente

A-L urma pe Cel care a spus „Eu sunt adevărul” necesită o înțelegere cerească a realității înconjură…

Read More

Adventiștii din Irlanda lansează o nouă inițiativă misionară pentru a ajunge la cei cu o gândire seculară

BelievAble Talks este o platformă pentru dialog, acolo unde întrebările sunt binevenite, au spus ini…

Read More

Sugestii de lectură – Cei patru călăreți – Conversația care a declanșat revoluția ateistă

Lupta dintre credință și necredință, dintre credincioși și atei este una multimilenară. Noul Ateism…

Read More