Info Adventist

Biserica Adventistă lucrează la clarificarea poziției sale cu privire la avort

Un grup divers de experți medicali, teologi, administratori din domeniul medical și eticieni adventiști de ziua a șaptea sunt implicați în încercarea de clarificare a poziției oficiale a Bisericii cu privire la problema controversată a avortului.

Biserica a realizat un ghid de bune practici, însă nu o declarație oficială cu privire la avort, în cadrul unui document făcut public în anul 1992.

În urmă cu doi ani, Institutului de Cercetări Biblice din cadrul Conferinței Generale (eng.: Biblical Research Institute, BRI), care îi oferă bisericii o perspectivă biblică și teologică cu privire la numeroase probleme, i s-a încredințat sarcina de a pregăti o declarație care să reflecte principiile biblice cu privire la avort.

Comitetul de etică al institutului a elaborat mai multe versiuni ale unui document propus, pe baza căruia se desfășoară dialogul cu Departamentul Sănătate și cu Comitetul de bioetică al Conferinței Generale. Din Comitetul de bioetică fac parte reprezentanți ai spitalelor universitare și ai sistemului medical adventist, ca și administratori și medici adventiști care nu lucrează în cadrul sistemului adventist de sănătate.

La finalul lunii august, Comitetul Administrativ al Conferinței Generale a înființat un grup de lucru pentru problema avortului. Printre cei 26 de membri ai grupului se numără reprezentanți ai departamentelor Sănătate, Misiunea Femeii, Viața de Familie, Educație, Slujirea Copilului, Relații Oficiale și Libertate Religioasă, Comunicare ca și ai Ellen G. White Estate (organizația care administrează patrimoniul lui Ellen G. White), Institutului de Cercetare Biblică, ai Serviciului Adventist de Capelanie, Biroului Consilierului Juridic, Adventist Review, dar și membri din conducerea de vârf a Bisericii Adventiste mondiale.

Prezidat de Vicepreședintele Conferinței Generale Artur Stele, comitetul include 23 de membri din alte țări decât Statele Unite, printre care se numără Argentina, Mexic, Brazilia, Africa de Sud, Rusia, Finlanda, Norvegia, Jamaica, Senegal, Ghana, Canada, Singapore, Australia, Mauritius, Germania și Chile. Șase dintre aceștia sunt femei, iar 3 dintre ele fac parte din comitetul care ocupă de redactarea declarației.

„Procesul de redactare a oricărei declarații a Bisericii ar trebui să implice reprezentanți din toate segmentele bisericii”, spune Stele. „La redactarea acestei importante declarații participă teologi, medici și clinicieni, administratori din domeniul medical și din cadrul Bisericii, atât bărbați cât și femei.”

Stele a continuat clarificarea rolului grupului de lucru: „Comitetul a fost însărcinat cu studierea proiectului Comitetului de etică al Institutului de Cercetare Biblică, împreună cu ghidul realizat în anul 1992”, a explicat el. „În plus, comitetul urmează să studieze și să ia în considerare contribuțiile și feedback-ul primit dintr-o varietate de surse, inclusiv din partea Comitetului de bioetică din cadrul Conferinței Generale.”

Citând instrucțiunile referitoare la responsabilitățile comitetului, Stele a subliniat că a treia responsabilitatea a grupului este de a „pregăti un proiect al unei declarații unice, care va avea la bază principiile biblice care subliniază sfințenia vieții și care va recunoaște cazurile excepționale/anomaliile deosebit de dificile cu care se pot confrunta femeile.”

Scopul este acea de a propune documentul Comitetului Executiv al Conferinței Generale, care se va întruni în cadrul Consiliului Anual ce va avea loc în Silver Spring, în perioada 9-16 octombrie. Comitetul executiv al Conferinței Generale este cel care decide dacă documentul final va fi propus va fi recomandat în cadrul Consiliului Anual.

„Este un subiect deosebit de sensibil”, spune Peter Landless, director al Departamentului Sănătate din cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. „Rugăciunea mea este ca rezultatul deliberărilor să aibă un efect pozitiv și să consolideze lucrarea noastră și practicarea misiunii în toate domeniile.”

Directorul Institutului de Cercetare Biblică, Elias Brasil de Souza, adaugă: „Speranța mea este ca acest proces să îi ajute pe membrii bisericii și comunitatea adventistă să știe care este poziția Bisericii cu privire la această problemă deosebit de importantă. Este important pentru proces ca rezultatele să reflecte credincioșie față de Scriptură.”

După ce o primă versiune a declarației a fost revizuită în cadrul comitetului de 26 de membri în cadrul ședinței sale de la începutul lunii septembrie, un grup de peste 30 de reprezentanți ai sistemelor adventiste de sănătate din America de Nord, membrii Comitetului de bioetică al Conferinței Generale și specialiști din cadrul spitalelor universitare ale Bisericii Adventiste au fost invitați să participe la o dezbatere ce a avut loc la jumătatea lunii septembrie.

Întâlniri suplimentare atât ale Comitetului de redactare cât și ale grupului de lucru complet au avut, de asemenea, loc în a doua parte a lunii septembrie, pentru a incorpora sfaturile oferite de toți cei implicați în acest proces.

„În calitate de profesionist din domeniul medical care înțelege modul în care aceste declarații vor afecta viața celor care se confruntă cu decizii dificile, sunt încurajată de procesul prin care trecem”, a spus Katia Reinert, Director Adjunct al Departamentului Sănătate, care face parte atât din grupul de lucru, cât și din Comitetul de redactare. Ea concluzionează: „Am încredere că vom avea o declarație care va oferi o perspectivă biblică și practică pentru direcții viitoare, ținând cont de nevoia de vindecare și întregire a persoanelor și familiilor care trăiesc într-o lume deteriorată.”

Sursa: Adventist News Network