Precizări cu privire la activitatea și inițiativele unor persoane și grupări disidente

Cu privire la activitatea și inițiativele unor persoane și grupări disidente, care pretind a lucra în interesul Bisericii sau al credincioșilor săi, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România face următoarele precizări:

În conformitate cu învățătura Bibliei și exemplul Mântuitorului, dar și cu prevederile constituționale, respectăm dreptul oricărei persoane de a se informa din orice fel de surse cu privire la chestiunile spirituale, precum și dreptul de a-și alege sau schimba, în mod liber, opțiunea religioasă, potrivit cu propria înțelegere și dorință.

În același timp, Manualul Bisericii menționează că „aderarea sau participarea unui credincios adventist la o mișcare sau organizație care produce divizare și disidență” (p. 71), prin susținerea unor demersuri care subminează autoritatea și misiunea Bisericii, este considerată incompatibilă cu calitatea de membru al Bisericii.

Din acest motiv, membrii care participă în mod repetat la întrunirile organizate de către persoane care produc divizare și disidență sau aderă la învățăturile promovate de către acestea, după ce au fost făcute toate demersurile pentru recuperarea spirituală a acestora, vor fi disciplinați în conformitate cu Manualul Bisericii.

Având în vedere anumite afirmații manipulatoare, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea subliniază în mod explicit că nu recunoaște actele liturgice îndeplinite de personal neacreditat și nici serviciile speciale, cum ar fi oficierea Cinei Domnului, cununiile sau botezurile, organizate în afara cadrului precizat de regulamentele de funcționare.

Persoanele botezate de către foști membri, indiferent de pozițiile avute în trecut, sau de către membri ai Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea deveniți adepți ai acestor persoane sau grupări nu sunt considerate membri adventiști și nu vor fi primite ca membri în nicio biserică locală, parte a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, în baza respectivului botez.

Regulamentele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea la nivel mondial nu prevăd posibilitatea unui transfer din Biserica Adventistă către o grupare disidentă sau invers și nici acceptarea unei grupări disidente ca biserică locală.

Încurajăm rugăciunile fierbinți pentru cei ce au ales, din diferite motive personale, să se alăture acestor persoane. Încurajăm discuțiile constructive, atât pentru cei afectați, cât și pentru Biserică în general. Biserica este deschisă dialogului care ajută la înaintarea misiunii, fără a afecta încrederea în organizație sau mărturisirea de credință comună. În același timp, dacă învățătura sănătoasă a Bisericii este atacată și dacă organizația și disciplina sunt sfidate, biserica locală trebuie să ia o atitudine hotărâtă, atât pentru recuperarea, cât și pentru protejarea membrilor și a unității ei. Vom continua să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ofere înțelepciune și discernământ spiritual pentru vremurile pe care le trăim.

„Preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt, ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică. Mustraţi pe cei ce se despart de voi; căutaţi să mântuiţi pe unii, smulgându-i din foc” (Iuda 1:20-23).

Comitetul Executiv al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România,

București,
22 noiembrie 2021

 


Reafirmarea poziției Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea cu privire la Covid-19

Liderii adventiști reiterează poziția actuală a Bisericii.

Acest material a fost realizat de administrația Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, Biblical Research Institute [Institutul de Cercetări Biblice], Departamentul Sănătate, Departamentul Relații Oficiale și Libertate Religioasă, Departamentul de consiliere juridică din cadrul Conferinței Generale și Loma Linda University Health. El are la bază declarația cu privire la vaccinare votată în aprilie 2015 și confirmă atât această declarație, cât și informațiile privind vaccinurile împotriva Covid-19 distribuite pe 22 decembrie 2020.

Pandemia de Covid-19 este cea mai mare criză de sănătate publică din ultimii o sută de ani. Ea a devastat popoare din întreaga lume și a afectat grav starea fizică, spirituală, mintală, afectivă și relațională din cadrul acestora. În urma ei au rămas izolarea, valurile recurente, dificultățile economice și moartea. Se iau măsuri de atenuare a efectelor precum purtarea măștii, distanțarea socială (fizică), spălarea mâinilor, depistarea precoce, testarea și identificarea contactelor, iar acestea au devenit parte din viața noastră de zi cu zi.

În această perioadă de crize și dificultăți, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este devotată misiunii de a-L înălța pe Hristos, Cuvântul Său, neprihănirea Sa și de a proclama cele trei solii îngerești lumii, de a pregăti oamenii, prin puterea Duhului Sfânt, pentru revenirea iminentă a lui Isus. Mesajul cu privire la sănătate este brațul drept al Evangheliei și, prin urmare, un stil de viață sănătos a reprezentat un element important al convingerilor Bisericii Adventiste încă din primii săi ani și rămâne important. Suntem în continuare dedicați adoptării și promovării unui stil de viață sănătos, așa cum este exprimat în mesajul adventist holistic cu privire la sănătate încredințat Bisericii. Studiile cu privire la sănătate realizate pe adventiști au confirmat beneficiile fără echivoc pentru creșterea longevității și a calității vieții prin implementarea anumitor practici care țin de stilul de viață. Printre acestea se numără o alimentație vegetariană echilibrată, exercițiul fizic, consumul unui volum adecvat de apă, expunerea la razele soarelui, aerul curat, abținerea de la consumul de alcool, tutun și alte substanțe dăunătoare, odihna și somnul adecvat și, un element important, încrederea în Dumnezeu. Aceste practici sporesc și mențin imunitatea. Dincolo de aceste beneficii ale principiilor unui stil de viață sănătos și ale măsurilor preventive de sănătate publică, Biserica recomandă utilizarea responsabilă a vaccinurilor ca o măsură importantă de sănătate publică, în special în timpul unei pandemii. În același timp, Biserica respectă libertatea de alegere a celor care aleg să nu se vaccineze.

Poziția actuală a Bisericii cu privire la imunizare și vaccinuri, inclusiv în cazul celor împotriva Covid-19, are la bază mesajul cuprinzător cu privire la sănătate pe care adventiștii de ziua a șaptea l-au susținut de timpuriu și care și-a găsit un sprijin susținut în Scriptură și în scrierile lui Ellen G. White cu privire la importanța prevenirii bolilor. Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea susține de peste o sută de ani sinergia dintre un stil de viață sănătos și imunizarea responsabilă. Având în vedere amploarea globală a pandemiei, decesele și efectele pe termen lung ale îmbolnăvirii de Covid-19 care apar la toate categoriile de vârstă, îi încurajăm pe membrii noștri să ia în considerare imunizarea responsabilă și promovarea și facilitarea a ceea ce în mod curent se numește imunitate colectivă (imunitate preexistentă la nivelul comunității a unui procent de cel puțin 80% din populație ca urmare a unei infectări anterioare și/ sau a unei vaccinări). Suntem conștienți de faptul că vaccinurile pot avea efecte secundare, acestea pot fi grave pentru un procent mic dintre cazuri, iar în situații rare poate surveni chiar decesul. Niciun vaccin nu este 100% eficient. Prin urmare, decizia noastră trebuie să fie luată după ce a fost analizat cu atenție riscul vaccinării în comparație cu riscurile infectării cu Covid-19. Atât imunitatea conferită de infectarea naturală, cât și cea conferită de vaccin sunt limitate în timp și poate fi necesară administrarea unei doze de rapel. Administrarea dozei de rapel la recomandarea cadrelor medicale poate promova în continuare sănătatea personală și publică. Nevoia unei astfel de doze de rapel nu indică „eșecul” unui vaccin, ci reflectă natura nivelului de anticorpi, care poate scădea în timp.

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea respectă libertatea de alegere a fiecărui individ în privința propriei sănătăți. Întrucât trupurile noastre sunt templul Duhului Sfânt și suntem ai lui Hristos atât prin creație, cât și prin răscumpărare, ar trebui să căutăm personal voia lui Dumnezeu în problema vaccinării împotriva Covid-19. Decizia de a face sau nu vaccinul nu este o chestiune de mântuire și nu are legătură, așa cum ar putea sugera unii, cu semnul fiarei. Este o chestiune de alegere personală. (Ar fi bine să ne amintim că Dumnezeu le-a dat lui Adam și Evei libertatea de a alege în Grădina Edenului, deși alegerea lor a avut consecințe grave.) Credem cu tărie că, în chestiuni de convingere personală, trebuie să fim ghidați de Cuvântul lui Dumnezeu, de propria conștiință și de o opinie informată. Atunci când analizăm diferite opțiuni, ar trebui să luăm în considerare și faptul că beneficiile vaccinării se extind dincolo de propria persoană și contribuie la protejarea comunității locale și globale în general. După cercetarea personală a tuturor aspectelor problemei, după luarea în considerare a propriei stări de sănătate, după primirea sfatului medicului și după rugăciune, pacientul ar trebui ca, împreună cu medicul, să ia cea mai bună decizie posibilă (conform 1 Corinteni 6:19-20; Psalmii 32:8; Proverbele 11:14; Iacov 1:5; Isaia 58:11). Această poziție este confirmată și de informațiile oferite de Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea cu privire la vaccinurile împotriva Covid-19 în data de 18 decembrie 2020 și are la bază declarația cu privire la vaccinare din anul 2015:

DECIZIA CU PRIVIRE LA VACCINARE ESTE INDIVIDUALĂ ȘI TREBUIE LUATĂ DUPĂ CONSULTAREA CU UN MEDIC AVIZAT. CERCETAREA PERSONALĂ A SUBIECTULUI ESTE IMPORTANTĂ. ÎN CELE DIN URMĂ, NE BAZĂM PE RESPECTAREA PRACTICILOR BIBLICE ȘI ALE SPIRITULUI PROFETIC CU PRIVIRE LA SĂNĂTATE ȘI PE ACCEPTAREA CĂLĂUZIRII LUI DUMNEZEU ÎN VIEȚILE NOASTRE. ACESTEA NE VOR OFERI PACE ȘI SIGURANȚĂ ÎN LUAREA UNEI DECIZII.

Statele și societățile din întreaga lume s-au confruntat cu diferite măsuri de sănătate publică. Acestea au fost instituite ca măsuri de protecție, recunoscându-se faptul că sănătatea comunității este un factor determinant al sănătății individuale și al susceptibilității la boli. Practicile în domeniul sănătății publice au fost instituite încă de pe vremea lui Moise, sau poate chiar mai devreme. Printre exemplele mai recente de practici impuse din domeniul sănătății publice se numără interzicerea fumatului la bordul avioanelor și utilizarea centurii de siguranță ca cerință generală în toate autovehiculele. În ultimii 120 de ani, a fost implementată vaccinarea obligatorie împotriva variolei în Statele Unite și în țări din întreaga lume, ceea ce a dus la eradicarea acesteia. Numeroase alte boli infecțioase au fost ținute sub control prin vaccinare, care a fost, de asemenea, obligatorie (de exemplu, poliomielita, rujeola, difteria). În anii 1930, misionarilor adventiști de ziua a șaptea li s-a spus de către Biserică, în calitate de angajator, să accepte vaccinarea împotriva variolei și împotriva febrei tifoide. De-a lungul anilor, aceste cerințe au fost prezentate în cadrul publicațiilor oficiale ale Bisericii, iar credincioșii adventiști au răspuns, în general, pozitiv la această cerere. Și în prezent li se cere misionarilor să se vaccineze responsabil, în funcție de zona în care călătoresc. În timpul vieții sale, Ellen White nu a comentat problema libertății religioase în relație cu obligativitatea vaccinării. Ea a înțeles în mod clar mai bine decât majoritatea mesajul holistic cu privire la sănătate încredințat Bisericii.

Biserica Adventistă nu se opune măsurilor de sănătate publică și celor de protejare a sănătății luate de autorități. Supunerea față de autorități este un principiu biblic, cu excepția cazului în care aceasta intră în conflict cu supunerea față de Dumnezeu (Matei 22:21; Romani 13:1-7). În multe cazuri, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea a sprijinit măsurile autorităților în probleme de sănătate și de siguranță. În ceea ce privește vaccinarea împotriva Covid-19, credem că fiecare persoană are dreptul să își afirme și să își apere poziția de a fi sau nu vaccinat. Măsurile permit, de obicei, excepții pe baza convingerilor religioase individuale sau din motive de sănătate. Deoarece testele sunt disponibile pe scară largă, cei care decid să nu se vaccineze pot alege să se testeze regulat, dacă este necesar.

Departamentul Relații Oficiale și Libertate Religioasă de la nivelul Conferinței Generale consideră pandemia de Covid-19 ca fiind o criză de sănătate publică și se raportează la vaccin din această poziție. Departamentul le oferă sprijin și asistență credincioșilor adventiști (și membrilor altor confesiuni religioase) care susțin învățăturile și doctrinele Bisericii, așa cum sunt exprimate în sistemul său de credințe și în declarațiile sale. Ne dăm seama că, uneori, credincioșii adventiști au preocupări personale sau chiar convingeri care merg dincolo de învățăturile și poziția Bisericii. În aceste cazuri, liderii de libertate religioasă ai Bisericii vor face tot ce pot pentru a-i susține și a-i consilia personal, fără a susține că aceea este poziția Bisericii, uneori ajutându-i chiar pe credincioși să își redacteze cererile adresate angajatorilor sau altor persoane. Cu toate acestea, pentru a evita confuzia între poziția Bisericii și poziții personale, este posibil ca în astfel de circumstanțe, Biserica să nu dorească reflectarea susținerii sau apărării credinciosului în corespondență sau în comunicări publice. Este important ca Biserica să păstreze posibilitatea de a se exprima cu privire la probleme fundamentale referitoare la sistemul său de credințe și la identitatea sa și ca influența sa să nu fie diminuată prin urmărirea unor convingeri și interese personale, care nu sunt centrale pentru preocupările sale legate de profeții și de proclamarea Evangheliei.

Conducerea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, după ce s-a consultat cu departamentele Sănătate și Relații Oficiale și Libertate Religioasă din cadrul Conferinței Generale, este convinsă că programele de vaccinare care se desfășoară de regulă sunt importante pentru siguranța și sănătatea membrilor noștri și ale întregii comunități. Prin urmare, libertatea religioasă nu este folosită corespunzător atunci de cei care se opun măsurilor luate de autorități sau programelor angajatorilor menite să protejeze sănătatea și siguranța comunității.

Aceasta a fost, în general, poziția Bisericii în ultimul secol, de când a fost dezvoltat programul modern de vaccinare. Dacă ne folosim resursele din domeniul libertății religioase pentru susținerea deciziilor personale, considerăm că vom slăbi poziția noastră cu privire la libertate religioasă în ochii autorităților și ai publicului larg. Astfel de eforturi ar face mai puțin probabil ca aceste argumente să fie auzite și apreciate atunci când vor fi folosite pentru chestiuni de închinare și practică religioasă. Înțelegem faptul că unii dintre credincioșii adventiști văd lucrurile diferit și respectăm aceste convingeri. Uneori, ei pot avea drepturi a căror respectare poate fi reclamată în temeiul legislației în vigoare și îi vom îndrepta spre materialele și resursele necesare pentru a face acest lucru, dar nu putem face aceste demersuri pentru ei.

Cum a acționat Loma Linda University Health, una dintre universitățile adventiste de renume din domeniul sănătății și facultatea sa de medicină în timpul pandemiei? În prezent, 90% dintre studenții universității și 97% dintre medici sunt vaccinați. Spitalele acceptă motivația religioasă a celor care refuză să se vaccineze, însă aceștia trebuie să se testeze săptămânal. În consecință, numărul de cazuri de Covid-19 în rândul studenților și al personalului a scăzut semnificativ față de luna decembrie 2020.

Ceea ce va conta cu adevărat în timpul acestei pandemii și după finalizarea ei este modul în care ne tratăm unii pe alții, în special în cadrul bisericii, dar și în cadrul comunităților mai largi. Mânia, stigmatizarea sau defăimarea nu ar trebui să locuiască în trupul lui Hristos. Trebuie să ne raportăm unii la alții cu respect, dragoste și compasiune.

În loc să ne concentrăm asupra convingerilor individuale, ar trebui să ne apropiem mai mult de Hristos și unii de alții. Ar trebui să ne încurajăm reciproc și să le oferim speranță oamenilor în timp ce transmitem cele trei solii îngerești și anticipăm revenirea iminentă a lui Hristos. Ar trebui să ne străduim să devenim mai activi în bisericile noastre și să nu creăm diviziuni în cadrul corpului mai larg. În calitate de adventiști, trebuie să fim un exemplu pentru ceilalți, neuitând că universul ne privește.

Este important să avem grijă unii de alții, ținând cont de ceilalți în practicile noastre. Acest lucru presupune și să prevenim răspândirea bolilor mortale și, atunci când analizăm posibilitatea vaccinării sau a refuzării vaccinării, să avem dragoste unii pentru alții și să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Apoi, împreună, putem înainta în credință „îngăduindu-ne unii pe alții în dragoste” și ținând cont de sfatul apostolului:  „căutaţi să păstraţi unirea Duhului prin legătura păcii” (Efeseni 4:2-3). Hristos ne cheamă să nu ne temem și să ne punem încrederea în El, deoarece nimic nu ne poate despărți de dragostea Sa (Romani 8:31-39). „Domnul Însuşi va merge înaintea ta, El Însuşi va fi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu te teme şi nu te înspăimânta!” (Deuteronomul 31:8 și Ioan 16:33). Să ne punem speranța în Isus și să avem curaj prin El, căci El a biruit lumea!

În elaborarea acestui document au fost consultate diferite entități ale Bisericii și specialiști care reprezintă Biserica la nivel mondial.

Referințe și resurse:

Autori: Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, Biblical Research Institute [Institutul de Cercetări Biblice], Departamentul Sănătate, Departamentul Relații Oficiale și Libertate Religioasă, Departamentul de consiliere juridică din cadrul Conferinței Generale și Loma Linda University Health.

Sursa: Adventist Review


UN APEL LA RESPONSABILITATE

Dragi credincioși,

În aceste momente când durerea, frica și neputința sunt cuvintele care definesc realitatea pe care o trăim, dorim să vă asigurăm de dragostea noastră și de împreuna-simțire, invitându-vă în mod solemn să căutăm în rugăciune ajutorul la Dumnezeu.

„Îmi ridic ochii spre munţi… De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul” (Psalmii 121:1,2). Aceasta era gândirea împăratului David, totdeauna cu mâna pe sabie și cu arcul întins, însă prețuind ajutorul divin în fiecare zi, în momentele de primejdie de moarte din partea atâtor dușmani.

Dimensiunea pandemiei COVID-19 din România nu mai poate fi negată, nici trimisă în derizoriu. De aceea, vă invităm să aveți încredere, să urmați și să respectați deciziile care sunt luate de către autoritățile sanitare și de stat, decizii care au în vedere protejarea sănătății și a vieții. Vă încurajăm să păstrați cu rigoare toate măsurile de distanțare socială. Trebuie să subliniem, dacă mai este cazul, că nicio măsură profilactică sau curativă nu se opune legii morale și nici doctrinei bisericii noastre.

Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ocrotească și pacea Lui să vă umple inimile, amintindu-ne faptul că toate aceste evenimente ne vorbesc despre iminenta revenire a Domnului Isus. Observând elementele crizei în desfășurare, „ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu?” (2 Petru 3:11,12).

Dr. Ana-Maria Zanfir,

Director Departament Sănătate

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea


Prelegeri Săptămâna de Rugăciune 2021


Încrede-te în cuvântul profetic al lui Dumnezeu în conflictul iminent | Ted Wilson

Urmărește predica pastorului Ted Wilson, rostită pe 9 octombrie 2021, în cadrul Consiliului anual al Conferinței Generale a adventiștilor, cu sediul în Silver Spring, Maryland, SUA. Ted Wilson este președintele Bisericii adventiste la nivel mondial. Încrede-te în cuvântul profetic al lui Dumnezeu în conflictul iminent!


Mesajul președintelui către familia Bisericii – 12 noiembrie 2021

Președintele Bisericii informează familia adventistă despre două noi centre de sănătate care se vor deschide curând în inima țării. De asemenea, pastorul Aurel Neațu transmite hotărâri de la comitetul executiv al Diviziunii Inter-Europene (4-8 noiembrie) și oferă statistica membrilor români decedați de covid-19 în luna octombrie 2021.


 

Maratonul Bibliei


AMICUS

Picătura de viață

Doar 1,7% din populația României donează sânge, număr nesemnificativ în comparație cu nevoia indispensabilă a pacienților.

Implică-te și tu!


Clipul misionar al Departamentului de Tineret


Redeschidere Biserici

Mesaj către Biserică

Mesaj către Conferințele Uniunii din Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România privind redeschiderea bisericilor

Vezi mai multSemnele Timpului

În vremea distanțării

Răspunsuri la cele mai importante și relevante întrebări în contextul crizei generate de pandemia COVID-19.

Precomandă


Hope Discovery

Descoperă

Hope discovery Romania – www.hopediscovery.ro – o platforma de video-uri scurte, create special pentru sufletul tău.

Vezi mai mult


Școala de Sabat

Studii biblice

Studiul zilnic al Școlii de Sabat împreună cu emisiunea Școala Cuvântului Speranța TV.

Vezi mai mult