Info Adventist

„Trecutul care are un viitor – privind spre trecut înaintăm sub conducerea lui Dumnezeu”

Predica de la Consiliul Anual 2018

– Ted N. C. Wilson – președintele Conferinței Generale a adventiștilor de ziua a șaptea

12 octombrie 2018, Battle Creek, Michigan, USA

Evrei 10:23-25: „Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.”

Ce privilegiu imens este să fim la Battle Creek acum, când ne îndreptăm atenția spre „Trecutul care are un viitor – privind spre trecut, înaintăm sub conducerea lui Dumnezeu”. Domnul Și-a condus poporul și este gata să-Și încheie prin copiii Săi lucrarea finală de proclamare a soliilor celor trei îngeri din Apocalipsa 14 și a celei a îngerului al patrulea, din Apocalipsa 18, chemându-i pe oameni să iasă din confuzie la lumina deplină a adevărului biblic. Soliile celor trei îngeri au în centrul lor neprihănirea lui Isus Hristos și întoarcerea oamenilor la adevărata închinare față de Dumnezeu, ca pregătire pentru revenirea în curând a lui Hristos.

Întâlnindu-ne aici, la Battle Creek, mulți dintre noi le aducem astăzi un omagiu pionierilor noștri fiind îmbrăcați în haine după modelul celor din secolul al XIX-lea – doamnele cu rochii lungi și șaluri, iar bărbații cu cravate de modă veche și cu bărbi interesante. Facem acest lucru nu în încercarea de a da ceasul înapoi cu mai bine de un secol, ci mai degrabă pentru a ne aminti cum a condus Dumnezeu această mișcare în trecut și pentru a dobândi încredere că El va continua să o conducă și acum, și în viitor. Ne aducem aminte de făgăduințele pline de putere din cartea Schițe din viața mea, unde, aducându-și aminte de modul în care Dumnezeu a condus această mișcare în primele ei zile, la pagina 196 Ellen White scria: „Când retrăiesc istoria noastră, parcurgând fiecare pas al progresului până în situația de acum, pot spune: Lăudat fie Dumnezeu! Când văd ce a făcut Domnul, sunt plină de uimire și de încredere în conducerea lui Hristos. Nu avem a ne teme de nimic pentru viitor, decât de a uita felul în care ne-a condus Domnul și lecțiile pe care ni le-a oferit El în istoria noastră.”

Acesta este unul dintre principalele motive pentru care ne întâlnim pentru Consiliul Anual 2018 la Battle Creek – locul în care a început să se dezvolte biserica noastră și unde a primit atât de multe dovezi ale călăuzirii lui Dumnezeu, în primii ani ai mișcării advente. Le mulțumim fraților noștri Jim Nix, GT Ng, Magdiel Perez Schulz, George Egwakhe și Sheri Clemmer, Departamentului nostru IT de la CG, Secretariatului, Trezoreriei, numeroșilor voluntari de la Adventist Heritage Ministry și comitetului special LEAD de la conferință, care au plănuit pentru ultimele două zile aici seminare pline de putere, tururi fascinante, prezentări interesante și servicii divine deosebite, toate având în centru misiunea. Nici astăzi nu va fi diferit, deoarece vom scoate în evidență misiunea mondială pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu  și care stă în fața noastră acum, când revedem modul în care El ne-a condus în trecut.

Societatea contemporană este plină de influențe care caută să deturneze și să destabilizeze biserica lui Dumnezeu de la misiunea pe care i-a încredințat-o Cerul – aceea de a proclama adevărul profetic în așteptarea revenirii lui Hristos. Mesajul meu de astăzi se adresează fiecărui membru al oricărei biserici locale de oriunde în lume… inclusiv nouă, aici la Battle Creek, din moment ce toți suntem membri locali undeva. Vă îndemn să rămânem statornici mărturisirii noastre de credință asemenea pionierilor. Ei s-au confruntat cu numeroase obstacole și împotriviri – la fel ca noi. Dar să rămânem neclintiți în credința noastră în Adevărul lui Dumnezeu, în Cuvântul Său și în dragostea Lui pentru biserica Sa. Această biserică nu va cădea și nu se va destrăma. Biserica noastră, Biserica lui Dumnezeu de fapt, va merge până la sfârșit prin puterea Duhului Sfânt. Vă îndemn, ca membri în bisericile locale de oriunde ați fi, să stăruiți în rugăciune pentru Ploaia Târzie a Duhului Sfânt, acum, când vedem că totul în jurul nostru se dezintegrează. Dumnezeu va revărsa Duhul Său asupra tuturor celor care se smeresc și care își conformează viața după voia Lui, așa cum este ea exprimată în Cuvântul Său Sfânt și în învățăturile date prin Spiritul Profetic.

 1. Frați și surori, rămâneți statornici de partea adevărului biblic că Dumnezeirea este alcătuită din trei Persoane divine și egale din veșnicie în veșnicie. Sunt unii care proclamă erezii anti-trinitariene aberante, care creează confuzie. Pionierii noștri s-au confruntat cu acestea și au fost conduși la o înțelegere corectă de Scriptură și de scrierile lui Ellen White. Frați și surori din întreaga lume, … rămâneți neclintiți de partea adevărului lui Dumnezeu! El este cu voi.
 2. Frați și surori, poate că vor veni unii care vor aduce în viața și în activitățile bisericii un spirit lumesc în ce privește îmbrăcămintea, stilul de viață și comportamentul. Frați și surori din întreaga lume… rămâneți fermi la adevărul simplu și la stilul de viață simplu pe care ni le-a dat Dumnezeu!
 3. Poate sunt unii care pun un prea mare accent pe problemele sociale sau care neglijează adevărul biblic și relevanța lui pentru societatea de astăzi. Da, sunt anumite probleme sociale în care este potrivit să ne implicăm, dar să o facem întotdeauna în contextul avertizării date de Dumnezeu pentru zilele din urmă și niciodată cu prețul misiunii mai importante, de a proclama soliile celor trei îngeri și neprihănirea lui Hristos. Nu lăsați nimic să pună în umbră mesajul lui Dumnezeu pentru zilele din urmă, pe care ni s-a poruncit să-l proclamăm. Frați și surori din întreaga lume, … rămâneți neclintiți de partea adevărului lui Dumnezeu! Dumnezeu este cu voi! În Apocalipsa 3:11, Isus spune: „Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.”
 4. Prieteni, este posibil, de asemenea, să vă confruntați cu încercări de a desființa păzirea Sabatului și Creația biblică. Frați și surori din întreaga lume, … rămâneți neclintiți la Cuvântul lui Dumnezeu și la adevărul Său că pământul acesta a fost creat în șase zile literale într-o perioadă recentă și că Sabatul este memorialul Creației lui Dumnezeu! „Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfințești!”
 5. Sau poate unii dintre voi vor întâlni oameni care vor manifesta dispreț față de oricine vrea să ducă o viață simplă, cu o alimentație sănătoasă, pe bază de vegetale, conform sfatului biblic și al Spiritului Profetic. Frați și surori din întreaga lume, … rămâneți fermi de partea adevărului lui Dumnezeu!
 6. Frați și surori, poate că unii din biserica locală de care aparțineți vor manifesta un spirit de independență ciudat, care conduce la dezbinare. … Dar, în același timp, sunt mulți în Biserica lui Dumnezeu din întreaga lume care se împotrivesc acestor încercări și Domnul va învinge! Pionierii noștri s-au confruntat cu situații similare, dar același Dumnezeu care i-a călăuzit pe ei ne conduce și pe noi astăzi. Țineți-vă strâns de Cuvântul lui Dumnezeu! În Apocalipsa 2:25, Hristos Însuși vă îndeamnă: „Țineţi cu tărie ce aveţi până voi veni!”
 7. Sunt influențe din afară și dinăuntrul bisericii care încearcă să schimbe instituția biblică a căsătoriei, așa cum a întemeiat-o Dumnezeu, între un bărbat și o femeie. Frați și surori din întreaga lume, … rămâneți neclintiți la Cuvântul lui Dumnezeu care confirmă căsătoria biblică, sexualitatea umană biblică și familia biblică așa cum le-a instituit Dumnezeu Însuși.
 8. Prieteni, poate că vor fi în biserica voastră locală unii care manifestă lipsă de respect spiritual față de autoritatea bisericii. Frați și surori din întreaga lume, aveți curaj și rămâneți neclintiți de partea adevărului lui Dumnezeu!
 9. Poate veți întâlni persoane care fac remarci denigratoare și care manifestă dezinteres față de Spiritul Profetic. Prieteni, Spiritul Profetic este unul dintre cele mai mari daruri date de Dumnezeu bisericii rămășiței, în zilele din urmă. Continuați să rămâneți fermi de partea adevărului Spiritului Profetic dat de Dumnezeu!
 10. Poate că vor fi dintre aceia care promovează metode nescripturistice și nesănătoase de creștere a bisericii, manifestând neîncredere față de Cuvântul lui Dumnezeu și față de sfatul inspirat. Împotriviți-vă acestor încercări! Pionierii s-au confruntat cu provocări ciudate, dar ei nu au fost singuri și nici voi nu sunteți singuri… Dumnezeu este cu voi! Rămâneți statornici la Cuvântul Său. 1 Tesaloniceni 5:21 spune: „Cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun.”
 11. Frați și surori, unii discreditează rolul unic al Mișcării Advente în favoarea influențelor ecumenice. Evitați compromisul ecumenic și rămâneți neclintiți la adevărul lui Dumnezeu!
 12. În diferite părți ale lumii, mulți dintre voi se confruntă cu o persecuție intensă pentru păstrarea credinței lor biblice. Frați și surori, nu vă simțiți singuri! Rămâneți neclintiți de partea adevărului lui Dumnezeu!
 13. Unii din biserica noastră încearcă să discrediteze, să minimalizeze, să distorsioneze sau chiar să distrugă darul neprihănirii lui Hristos pe care îl primim prin credință, și fac acest lucru negând puterea Sa de îndreptățire și de sfințire. Cu toate acestea, învățătura pe care ne-a dat-o Dumnezeu în Filipeni 2:12,13 rămâne relevantă și astăzi: „Astfel dar, prea iubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.” Neprihănirea lui Hristos, atât justificatoare, cât și sfințitoare, este cea care lucrează în noi, în măsura în care noi ne supunem Lui cu smerenie, în fiecare zi, în rugăciune și în studiu biblic. Noi suntem mântuiți în harul lui Hristos doar prin credință. În Parabolele Domnului Hristos, la pagina 69, scrie: „Domnul Hristos așteaptă cu mult dor să Se manifeste în Biserica Sa. Când caracterul Domnului Hristos va fi în mod desăvârșit reprodus în poporul Său, atunci El va veni să-i ia la Sine ca fiind ai Săi.” Hristos va reproduce în noi caracterul Său dacă noi Îi supunem zilnic voința noastră. Dumnezeu dorește ca poporul rămășiței să se bizuie doar pe Hristos, pe neprihănirea Sa, pe capacitatea Sa de a ne mântui deplin prin procesul îndreptățirii și al sfințirii, doar prin neprihănirea Lui, nu prin a noastră. În Review and Herald din 10 martie 1903, Ellen White afirma: „Neprihănirea interioară este dovedită de neprihănirea exterioară. Cel care este neprihănit nu are inima împietrită și nu este lipsit de empatie, ci zi de zi crește în asemănarea cu Hristos, mergând din tărie în tărie. Cel care este sfințit de adevăr va avea stăpânire de sine și va călca pe urmele lui Hristos până când harul se va pierde în veșnicie. Neprihănirea prin care suntem îndreptățiți este atribuită; neprihănirea prin care suntem sfințiți este împărtășită. Cea dintâi este titlul nostru pentru cer; cea de-a doua ne face potriviți pentru cer.” Ce privilegiu este să avem asigurarea puterii lui Dumnezeu în viața noastră! Frați și surori din întreaga lume, nu sunteți singuri! Rămâneți statornici de partea adevărului lui Dumnezeu și a neprihănirii Sale!
 14. Poate veți întâlni și dintre aceia care minimalizează importanța doctrinelor hristocentrice ale Bibliei, criticând orarul profetic al lui Dumnezeu, inclusiv încheierea crucială a profeției celor 2300 de zile în 1844. Cu toate acestea, știu că mulți dintre voi, membri ai bisericii, vă împotriviți cu îndrăzneală acestor încercări și nu sunteți singuri. 2 Timotei 1:13-14 spune: „Dreptarul învăţăturilor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, ţine-l cu credinţa şi dragostea care este în Hristos Isus. Lucrul acela bun care ţi s-a încredinţat, păzeşte-l prin Duhul Sfânt care locuieşte în noi.”
 15. Frați și surori care sunteți credincioși pretutindeni în lume, există în jurul vostru și persoane care cedează complicațiilor vieții de fiecare zi și refuză să se lase conduși de Dumnezeu. Ei au părăsit misiunea noastră finală întorcându-se către distracțiile lumii. Nu vă simțiți singuri! Rămâneți credincioși adevărului lui Dumnezeu și priviți la Isus în fiecare zi, așa cum au făcut pionierii!
 16. Poate că vor fi, în bisericile voastre locale sau în alte părți, persoane care vor introduce în serviciile divine din biserică și în alte întâlniri spirituale o muzică lumească și un stil de închinare nebiblic. Totuși sunt mulți cei care se împotrivesc acestor încercări la fel cum au făcut pionierii noștri în timpurile trecute. Să nu vă simțiți singuri, Dumnezeu este cu voi! Evrei 3:6 spune să „… păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită şi nădejdea cu care ne lăudăm.”
 17. Frați și surori, sunt unii care descurajează și, în anumite situații, chiar interzic larga circulație și distribuirea cărților divin-inspirate precum Tragedia veacurilor (Marea luptă). Cu toate acestea, Ellen White și-a declarat dorința ca Tragedia veacurilor să fie distribuită mai mult decât oricare altă carte scrisă de ea. Frați și surori din întreaga lume, rămâneți neclintiți de partea adevărului lui Dumnezeu!
 18. Familie a bisericii, sunt în rândurile noastre unii care discreditează și iau în râs speranța noastră să vom fi ultima generație înainte de revenirea lui Hristos. Vă întreb: „Cine nu ar vrea să facă parte din ultima generație și să Îl vadă pe Isus venind în timpul vieții lui?” Ce privilegiu avem să știm că Hristos dorește să revină cât mai curând posibil și că noi putem fi gata pentru venirea Lui și putem împărtăși această speranță printr-o totală dependență de Hristos. Faptele noastre nu ne vor mântui, dar dependența de Hristos și de neprihănirea lui justificatoare și sfințitoare ne va mântui și ne va face tot mai asemenea Lui în fiecare zi. Frați și surori din întreaga lume, noi suntem uniți în speranța că Hristos va veni curând. Rămâneți neclintiți la adevărul lui Dumnezeu!

Am fost chemați, ca Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, să ocupăm un loc unic în istorie. Dumnezeu dorește ca Biserica Sa să meargă înainte condusă de Hristos Însuși, pe calea care duce spre cetatea cea veșnică. Înaintea rămășiței bisericii lui Dumnezeu stau zile dificile, deoarece Diavolul pune tot felul de piedici care să împiedice înaintarea Mișcării Advente. Noi știm că Omega se apropie și că ea îi va pune la probă pe toți membrii bisericii. Pentru a evita teribila și copleșitoarea amăgire, ei trebuie să se bizuie complet pe Dumnezeu.

În clădirea Patrimoniului Ellen G. White de la sediul Conferinței Generale există un tablou mare numit „Hristos pe calea cea îngustă”, care înfățișează poporul lui Dumnezeu înaintând pe o cărare întortocheată și plină de pericole. Mulți dintre voi l-ați văzut și ați fost impresionați de modul în care veteranul artist adventist de ziua a șaptea Elfred Lee descrie viziunea lui Ellen White despre încercările și biruințele rămășiței bisericii lui Dumnezeu în timp ce înaintează pe calea îngustă. Atâta timp cât poporul lui Dumnezeu – atât la nivel individual, cât și ca un corp unit – își păstrează ochii ațintiți asupra lui Hristos, care se află la capătul cărării, va fi în siguranță. Să încetăm să ne uităm unii la alții, să încetăm să privim către așa-zișii „experți” din afară, să încetăm să privim la influențele lumești și la practicile contemporane, să încetăm să ne uităm la gândirea teologică rătăcită, să încetăm să ne uităm la metodele de creștere a bisericii inventate de oameni și să ne îndreptăm privirea spre Hristos. Isus Hristos este Adevăratul Lider al bisericii și El este Singurul care ne poate conduce în siguranță la căminul nostru ceresc.

Una dintre temele Consiliului Anual 2018 este: „Să ajungem la oameni – Credincioșie față de profeții Lui.” Noi putem ajunge la oameni doar dacă păstrăm în minte faptul că Dumnezeu a lucrat prin profeții Săi din Biblie și prin activitatea lui Ellen G. White. Ce moment potrivit este aici, la Battle Creek, să ne reamintim de acele texte biblice care afirmă că Dumnezeu lucrează prin profeții Săi!

2 Cronici 20:20: „Încredeţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, şi veţi fi întăriţi, încredeţi-vă în proorocii Lui, şi veţi izbuti.”

Amos 3:7: „Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci.”

Astăzi ne aducem aminte de pietrele de hotar pe care ni le-a lăsat Dumnezeu de-a lungul drumului, până aici, și luăm hotărârea de a avea curaj și încredere cu privire la viitor, pe măsură ce El deschide calea ca biserica Lui să-și împlinească misiunea profetică. Dumnezeu vrea ca noi „să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre”. Această Mișcare Adventistă de Ziua a Șaptea care se află în progres are în față un destin glorios. În numele lui Hristos și prin puterea Duhului Sfânt, noi înaintăm cu încredere în misiunea noastră – aceea de a vesti a doua venire a lui Hristos în contextul soliilor celor trei îngeri. Țineţi cu tărie ce aveţi!

Modul evident în care Dumnezeu S-a ocupat de Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea de-a lungul istoriei ne amintește de dragostea lui veșnică și de dorința Lui ca poporul Său să rămână într-o deplină dependență de El și să împlinească ceea ce El i-a încredințat. Avem multe de învățat nu numai din modul în care Dumnezeu a condus istoria bisericii noastre, ci și din cel în care Și-a condus poporul, în decursul veacurilor, inclusiv pe israeliți. Două relatări biblice cunoscute ne ilustrează modul cutremurător în care Dumnezeu Își conduce poporul ales:

Iosua 3 ni-i prezintă pe copiii lui Israel apropiindu-se de Râul Iordan, după ce rătăciseră prin pustia Sinai timp de patruzeci de ani, ca pedeapsă împotriva celor care nu crezuseră cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu și nici nu se bizuiseră pe puterea Lui. Acei lungi ani de cutreierare prin pustiu fuseseră o călătorie miraculoasă.

Patriarhi și Profeți, la pagina 483, relatează: „… oastea a pornit spre țărmul Iordanului. Știau totuși că fără ajutor de la Dumnezeu nu puteau nădăjdui să treacă de cealaltă parte. În acel timp al anului, primăvara, zăpada care se topea umflase așa de mult apele Iordanului, încât se revărsaseră peste maluri. Era cu neputință să se treacă dincolo prin vadurile obișnuite. Dumnezeu voia ca trecerea lui Israel peste Iordan să fie făcută printr-o minune.”

Uneori, Dumnezeu ne conduce prin situații dificile sau chiar imposibile – personal sau ca familie a bisericii – pentru a ne clădi caracterul și a ne inspira credință atunci când vedem cum El Se îngrijește de înaintarea noastră prin acele dificultăți. Dumnezeu vrea să ne aducem aminte de intervențiile Lui în viața noastră asemenea copiilor lui Israel după ce au traversat Iordanul, așezând pietre de aducere aminte, memoriale care să-I aducă Lui slavă, nu nouă.

Preoții care au dus chivotul până în mijlocul Iordanului au rămas pe loc până a trecut tot poporul. Înainte ca aceștia să plece, Iosua a chemat câte un reprezentant din fiecare seminție, spunându-i să ia o piatră din râu pentru seminția sa și să facă un monument. În Iosua 4:6, 7 citim „pentru ca acesta să fie un semn de aducere-aminte în mijlocul vostru. Când vor întreba copiii voștri într-o zi: ‘Ce înseamnă pietrele acestea pentru voi?’ să le spuneți: ‘Apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului; când a trecut chivotul Iordanul, apele Iordanului s-au despicat în două’, și pietrele acestea să fie totdeauna o aducere-aminte pentru copiii lui Israel.”

Dumnezeu ne cheamă și pe noi să ne aducem aminte de ceea ce a făcut în trecut în Battle Creek și pretutindeni în lume pentru ca să alunge orice teamă pe care am putea s-o avem pentru viitor. Nu facem un idol din Battle Creek sau din alte locuri reprezentative pentru misiunea adventistă, ci Îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru călăuzirea Sa și… ne amintim! Monumentul acesta construit imediat după trecerea Iordanului avea să le amintească israeliților de ceea ce Dumnezeu făcuse pentru ei. Asta am făcut și noi începând de joi seara ― ne-am amintit de călăuzirea măreață a lui Dumnezeu!

Cu toate acestea, El dorește să privim nu doar în urmă, ci și înainte ― spre ceea ce va face pentru rămășița Sa în fiecare biserică locală și grupă care își păstrează cu tărie credința, caută redeșteptare și reformă, se implică în Misiunea în Marile Orașe, Lucrarea Medicală, Implicarea Totală a Membrilor precum și în multe alte proiecte misionare, așteptând și grăbind apropiata venire a lui Hristos.

Luna trecută am avut privilegiul să o cunosc pe Lyudmila Verlan din Krasnodar, Rusia, care coordonează un proiect misionar adresat persoanelor cu nevoi speciale, proiect intitulat „Rostok” („plantă gingașă” în limba rusă). Lyudmila și colegii ei le oferă o îngrijire excepțională unor persoane cu paralizie cerebrală, autism, dar și cu alte nevoi speciale. Metoda lui Hristos pe care Lyudmila o folosește pentru a se apropia de tineri este uimitoare; ea apelează la muzică, artă, exercițiu fizic și la educația specializată pe nevoi. Rezultatele sunt inspiratoare și mult binecuvântate de Dumnezeu, întrucât sunt urmați pașii lui Hristos. Susțineți astfel de inițiative din biserica locală sau din zona dumneavoastră, fiind parte a programului Implicarea Totală a Membrilor.

În luna august a acestui an am mai primit o altă dovadă a călăuzirii lui Dumnezeu când am participat la o campanie de evanghelizare prin grupe mici ― o întâlnire dinamică ținută în Puebla, Mexic, unde au participat aproape 5000 de coordonatori ai grupelor mici din Uniunea Mexicană Inter-oceanică. Acest congres din cadrul ITM (Implicarea Totală a Membrilor) a fost marcat de entuziasmul debordant al bărbaților, femeilor, tinerilor și vârstnicilor ― cu toții concentrați pe misiunea bisericii noastre. Oamenii aceștia nu s-au lăsat distrași de lucruri lumești sau de vreo problemă mai puțin importantă și s-au implicat trup și suflet în lucrarea de salvare a semenilor. Lucrarea Duhului Sfânt s-a văzut negreșit. În 2017 Uniunea Mexicană Inter-oceanică a înregistrat peste 15000 de botezuri. În 2018 deja sunt consemnate 14000, cu posibilitatea de a se ajunge la 20000 până la sfârșitul acestui an. Aceasta este puterea Duhului Sfânt… aceasta este Implicarea Totală a Membrilor! Această uniune, la fel ca multe altele din jurul lumii, se concentrează pe misiunea bisericii. Tema întâlnirii din Puebla a fost „Primero la Mision!” A fost de-a dreptul emoționant să vezi accentul misionar pe care l-au pus și credința lor puternică în Cuvântul lui Dumnezeu. Acești membri deosebit de prețioși sunt inspirați de călăuzirea lui Dumnezeu din trecut și de ceea ce El vrea să facă pentru ei în viitor.

Așadar, cum ne ajută perspectiva trecutului să fim inspirați pentru viitor? Săptămâna următoare, când veți pleca de aici ce fel de vești veți duce acasă, pe fronturile din întreaga lume? Va fi un raport bun sau unul negativ? Vă veți lega de vreo problemă care s-a discutat sau veți duce mandatul ceresc încredințat fiecărui adventist de ziua a șaptea? În planurile misionare pe care le veți face, veți păstra perspectiva noastră unică despre timpul sfârșitului? Cu ce fel de gânduri vă veți întoarce de la acest Consiliu Anual din 2018 pentru a-i inspira pe copiii lui Dumnezeu din întreaga lume?

Totul depinde de perspectiva pe care o aveți. Pentru că suntem Israelul spiritual din aceste timpuri, poporul pe care Hristos îl conduce în călătoria sa spre Cer pe calea îngustă, haideți să revenim la poporul Israel și la călătoria lor către țara promisă. Cu patruzeci de ani înainte de acel moment solemn când poporul traversează Iordanul și ridică un monument, Moise trimite doisprezece iscoade în Canaan pentru a afla tot ce se putea despre țara pe care Dumnezeu le-o promisese. Oare cu ce vești aveau să se întoarcă?

Haideți să citim împreună din Numeri, capitolul 13. În ultima parte a versetului 20, Moise îi îndeamnă: „Fiţi cu inimă şi luaţi cu voi roade din ţară.” După patruzeci de zile cei doisprezece se întorc la Moise cu un raport al celor văzute.

Versetul 23 ne spune că au tăiat un ciorchine de struguri atât de mare că era nevoie de doi oameni să îl transporte; au adus cu ei și rodii și smochine.

În versetul 27 ei declară: „ … Cu adevărat, este o țară în care curge lapte și miere și iată-i roadele.” Raportul era bun. Cu toate acestea, cum se întâmplă de fapt cu multe alte rapoarte, este adăugat un element negativ care strică totul. În versetul 28, zece dintre cei doisprezece declară: „Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic, cetățile sunt întărite și foarte mari …”. Și astfel raportul devine negativ.

În momentul acesta Caleb intervine și liniștește poporul spunând în versetul 30: „Haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori!” Cele zece iscoade se opun în versetul 31, spunând: „Nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi.” Ei continuă apoi, declarând în mod eronat că țara îi mănâncă pe locuitorii ei, lucru care nu era adevărat întrucât tocmai spuseseră că în ea curgeau lapte și miere. Au spus că au văzut acolo uriași, iar în versetul 33, că „față de ei parcă eram niște lăcuste.” Ei sufereau de „complexul lăcustelor”. Când priviți la biserica locală, Conferință, teritoriu, uniune sau diviziune, prin puterea Duhului Sfânt scăpați de „complexul lăcustelor”. Opriți-vă din a mai spune lucruri precum „O, este prea greu să venim cu Biblia și cu lucruri spirituale în fața oamenilor din această zonă seculară, păgână sau necredincioasă. Nimeni nu ar acorda atenție unei biserici așa mici ca a noastră. Suntem ca niște lăcuste; ce rost are să mai încercăm ceva?” Gândind astfel, veți aduce un raport negativ.

Frați și surori din întreaga lume, noi nu suntem lăcuste! Suntem Adventiști de Ziua a Șaptea, conduși de Însuși Isus Hristos.

Haideți să aducem vești bune! Suntem rămășița poporului lui Dumnezeu; am fost binecuvântați cu un mesaj special, cu o misiune și cu un nume prin care ne identificăm drept cei care „păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos”. Cât de greu trebuie să le fi fost pionierilor noștri care mergeau pe străzile din Battle Creek să-și imagineze că această mișcare avea să crească și că cuprindă întreaga lume cu aproape 21 de milioane de membri în 215 țări!

În timp ce suntem conduși de Hristos pe calea îngustă nu trebuie să uităm că în acea perioadă timpurie din istoria bisericii când studiul biblic predomina, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea era, în general, condusă de tineri. Îi implor pe tinerii noștri de azi să ia o poziție fermă de partea adevărului biblic și să redobândească această prețioasă moștenire spirituală. Implicați-vă în biserica locală, în proiecte de misiune și în proclamarea adevărului prin evanghelizare personală și publică. Îi îndemn pe cei vârstnici să-și ia timp și să-i cunoască pe tineri. Încurajați-i! Învățați-i! Dați-le de lucru și trimiteți-i în satele și orașele din împrejurimi cu programe precum „Un an pentru Hristos” și alte proiecte și activități misionare. A fost un privilegiu pentru mine să particip la Congresul mondial al liderilor de tineret de anul acesta din Kassel, Germania, congres organizat de Departamentul de Tineret al Conferinței Generale și de liderii diviziunii. A fost cu adevărat emoționant să văd lideri spirituali din toată lumea atât de dedicați, pătrunși de misiunea bisericii și dispuși să se lase călăuziți de Duhul Sfânt în încheierea lucrării lui Dumnezeu. Încurajați-i pe tineri să aibă o relație strânsă cu Dumnezeu prin intermediul studiului biblic și al rugăciunii… și apoi să fie cu totul dedicați misiunii și slujirii. Nu cădeți în ispita de a lucra doar pentru a-i amuza pe tineri, ci învățați-i atât pe ei, cât și pe ceilalți membri cum să ia parte la slujirea semenilor. Nu cedați influențelor lumești și carismatice care par să se infiltreze în serviciile bisericii noastre printr-o muzică nepotrivită care umple mințile oamenilor și aduce slavă eu-lui și nu lui Dumnezeu. Haideți să hrănim viața noastră spirituală păstrând mereu un cântec de laudă în inimă, intonând imnuri prețioase și cântări care ne aduc mai aproape de Cer. Ajutați-i pe cei care vă sunt alături în această călătorie pe calea îngustă să reziste impulsului puternic de a-și baza credința pe nisipurile mișcătoare ale confuziei emoționale, care îi conduc departe de adevărul biblic sănătos. În schimb, învățați-i să-și pună încrederea în stânca puternică a Cuvântului lui Dumnezeu, să se bazeze pe un „așa zice Domnul” și să „țină fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre”.

În luna septembrie am avut privilegiul să vizitez un mic centru evanghelistic din Mysen, Norvegia. Pentru noi a fost o experiență specială să-i cunoaștem pe lucrătorii și studenții școlii misionare Matteson, o instituție care lucrează împreună cu Uniunea norvegiană și cu Diviziunea Trans-europeană. An de an acest centru de misiune acceptă doisprezece studenți pe care îi învață cum să câștige oameni pentru Hristos prin diverse proiecte misionare. Am fost mult impresionat de dedicarea și dragostea lor pentru Dumnezeu… de modul natural, gingaș și simplu în care înțeleg viața… faptul că Hristos domnea în inimile lor se vedea limpede. Sunt mândru de tinerii noștri dedicați care se concentrează pe Cuvânt și dau totul pentru Hristos, aducând un raport bun.

Biserica noastră Adventistă timpurie s-a format în urma studiului biblic intens și a rugăciunii sincere pentru cunoașterea adevărului. Ei au fost conduși de Duhul Sfânt și astfel au descoperit doctrinele biblice, stâlpii credinței noastre care ne sunt atât de prețioși. Acești pionieri dedicați din Battle Creek și din alte zone au crezut exact ceea ce au descoperit în Biblie, chiar dacă acest lucru îi ducea departe de unele dintre cele mai populare erori din bisericile acelor timpuri. În Parabolele Domnului Hristos, pagina 79, citim: „Și la fel ca în primele veacuri, adevărurile deosebite pentru zilele noastre nu se găsesc la cei investiți cu autoritate eclesiastică, ci la bărbații și femeile care nu se socotesc prea învățați și nici prea înțelepți ca să mai creadă în Cuvântul lui Dumnezeu.” Ne referim la aceste adevăruri prețioase ca „doctrine fundamentale” ― ele sunt monumente, stâlpi care ne aduc aminte de credința descoperită de pionierii noștri umili și consacrați… acești stâlpi nu trebuie mutați! Tu și cu mine suntem moștenitorii acestei bogății biblice câștigată de pionieri. Nu spuneți niciodată că doctrinele noastre sunt uscate, legaliste și lipsite de valoare… este viață și putere în oricare din ele și asta pentru că Hristos Se află la baza și în centrul tuturor lucrurilor pe care le credem ca biserică.

Nu fiți lăcuste! Întoarceți-vă cu vești mari de la Consiliul Anual din 2018! Nu vă fie rușine niciodată să spuneți că sunteți adventiști de ziua a șaptea sau să vorbiți despre acest nume cu un zâmbet larg. Este un nume prețios care ne amintește de unde venim, de faptul că Dumnezeu ne este Creator, că El a făcut lumea în șase zile literale și că s-a odihnit în ziua de Sabat. Acest nume valoros, ales de pionierii noștri nu spune doar care e originea noastră, ci și încotro mergem ― ca adventiști credem în revenirea apropiată, literală, audibilă și vizibilă a lui Hristos. Cât de prețioasă este această moștenire primită din Cer de pionierii noștri și dată acum nouă pentru a înțelege că avem un trecut cu viitor!

Ce fel de raport veți aduce de la acest Consiliu Anual din 2018? Va fi un raport de abandonare a mesajului nostru distinctiv, un mesaj care a făcut ca această biserică să fie o sursă de lumină atât de puternică pentru lume sau vă veți lăsa conduși de Dumnezeu în timp ce ducem misiunea mai departe, înaintând spre Țara Promisă?

În cartea Evanghelizare, pagina 696, citim: „Cei patruzeci de ani de necredință, murmurare și răzvrătire au ținut Israelul din vechime în afara Canaanului. Aceleași păcate au amânat intrarea Israelului modern în Canaanul ceresc. Făgăduințele lui Dumnezeu nu au dat greș în niciuna dintre cele două situații. Necredința, spiritul lumesc, lipsa de consacrare și certurile din așa-zisul popor declarat al lui Dumnezeu sunt cele care ne-au ținut atât de mulți ani în această lume a păcatului și a întristării … Prin vestirea Evangheliei în lume, noi avem puterea de a grăbi revenirea Domnului nostru.”

Dumnezeu contează pe noi să ne întoarcem cu un raport bun! Prin puterea Duhului Sfânt predicarea soliilor celor trei îngeri se va răspândi ca focul în miriște. Programul „Implicarea tuturor membrilor” îl cheamă pe fiecare să facă ceva pentru Hristos. În Evanghelizare, pagina 699 citim: „Când se va manifesta o consacrare deplină, a întregii inimi pentru slujirea lui Hristos Dumnezeu va recunoaște acest fapt prin revărsarea fără măsură a Duhului Său; lucrul acesta nu va avea loc însă dacă marea majoritate a membrilor bisericii nu lucrează împreună pentru Dumnezeu.”

Pretutindeni în lume aflăm despre moduri în care Dumnezeu lucrează pentru a întoarce inimile oamenilor către El, către adevăr. În luna ianuarie a acestui an comitetul senior al Conferinței Generale s-a întrunit undeva lângă orașul Cancun, Mexic, pentru o întâlnire anuală de planificare într-o locație folosită deseori de Diviziunea Inter-Americană pentru diverse întâlniri. Cel care a organizat multe dintre aceste programe este Jorge Molina, deținător al unei companii de organizare a evenimentelor. De-a lungul timpului, Jorge a lucrat împreună cu biserica noastră… a ascultat și a privit. Inima lui a fost mișcată la aceste întâlniri de oamenii pe care i-a cunoscut și de adevărul biblic. Astfel, Duhul Sfânt a lucrat în tăcere la inima lui Jorge.

Ajuns la Aeroportul din Cancun, Jorge mi-a șoptit: „Frate pastor, cât timp sunteți aici aș vrea să vorbim despre un lucru important.” L-am asigurat că vom găsi timp pentru asta. Puțin mai târziu am avut o discuție foarte plăcută, în care Jorge mi-a mărturisit că după toți acești ani în care i-a ascultat și privit pe adventiștii de ziua a șaptea a luat hotărârea să se boteze. Ce veste! Am stabilit apoi ca Jorge să facă studii biblice cu pastorul Presen Delgadillo din biserica Guadalajara. Astăzi, Jorge va fi botezat… bun venit, Jorge! Și urăm „Bun venit!” și lui Derek, fiul tău care va fi martor la acest botez. Jorge este un exemplu extraordinar al roadelor strânse prin Implicarea Totală a Membrilor… mulți membri ai bisericii, pastori și administratori s-au implicat pentru a-l ajuta pe Jorge să-L cunoască pe Isus ca Mântuitor personal. Jorge, este un privilegiu să te primim ca unul dintre cei mai noi „pionieri” ai Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea… am privit în urmă și am văzut cum Dumnezeu Și-a condus biserica în trecut, iar acum vedem cum El conduce viața ta! Extraordinar! Datorită mărturiei puternice pe care o dai astăzi, noi putem fi siguri că Dumnezeu ne va conduce în viitor… căci de nimic nu trebuie să ne temem, decât de a uita cum Dumnezeu ne-a condus în trecut. Acum, Jorge, este privilegiul nostru să fim martori ai botezului tău. Cel care te va boteza este Israel Leito, fost președinte al Diviziunii Inter-Americane, recent ieșit la pensie; va fi asistat de pastorul Delgadillo…. Frate Leito, va invit!

Despre asta este vorba în Implicarea Totală a Membrilor ― despre predicarea soliilor celor trei îngeri! Aceasta este misiunea noastră! Hristos vine curând! Acum, Jorge face parte din familia noastră întrucât calitatea lui de membru a fost discutată și aprobată de biserica adventistă Guadalajara înainte de botezul lui de azi. Haideți să-i urăm „bun venit!” intonând împreună imnul „Sfântă Speranță”. (rugăciune pentru Jorge)

Astăzi, după ce am privit în trecut și am fost inspirați, ridicând „pietre de hotar” în semn de aducere aminte a călăuzirii lui Dumnezeu, vă îndemn să înaintăm pe calea îngustă către Cer sub conducerea lui Hristos Însuși. Ca răspuns la întrebarea „Ce înseamnă aceste pietre?”, fie ca de astăzi și până când va reveni Hristos să răspundem aducând un raport bun. Raportul acesta este vestea că El vine curând! Revenirea lui Hristos va fi punctul culminant al lucrării pe care a început-o pentru noi în trecut și pe care suntem convinși că o va duce până la capăt. În curând, vom vedea la Răsărit un mic nor întunecat, cât jumătate din mâna unui om… el va deveni din ce în ce mai mare, din ce în ce mai strălucitor… tot Cerul revărsat într-un singur punct culminant din istoria acestui pământ. Printr-o minune, orice ochi Îl va vedea. Iar atunci, așezat pe tronul Său și înconjurat de milioane de îngeri, Îl vom privi pe Cel atât de mult așteptat… nu pe Mielul umil și junghiat, nu pe Marele Preot, ci pe Împăratul Împăraților și pe Domnul Domnilor, pe Isus Hristos, Răscumpărătorul nostru! Atunci, vom privi în sus și vom zice: „Acesta este Dumnezeul pe care L-am așteptat și El ne va mântui.” Hristos va privi spre noi și va spune: „Bine, rob bun și credincios, intră în bucuria Stăpânului tău!”, după care ne vom înălța să-L întâlnim pe Domnul și să mergem Acasă unde vom fi cu El pentru veșnicie!

Haideți să ne dedicăm viețile, talentele, resursele și timpul pentru a încheia lucrarea lui Dumnezeu, privind în urmă pentru a înainta spre viitor! Dumnezeu ne-a promis puterea Lui pentru a încheia lucrarea ― El va revărsa Ploaia Târzie pentru predicarea Celor Trei Solii de o biserică unită.

Ești pregătit pentru misiune și pentru a predica ultima solie de avertizare celor din comunitatea ta și milioanelor de oameni din orașele și satele din împrejurimi? Ești gata să te implici în lucrarea medicală ― ajutându-i pe oameni să trăiască la superlativ aici, dar și pentru veșnicie? Ești gata să te lupți cu Dumnezeu cerând redeșteptare, reformă și Ploaia Târzie a Duhului Sfânt pentru predicarea adevărului biblic? Ești gata să înaintezi în lucrarea lui Dumnezeu, având ochii îndreptați spre apropiata venire a lui Hristos?

Dacă răspunsul este „da”, te invit să te ridici în semn de consacrare față de Dumnezeu și cu toții să ne unim vocile pentru a intona imnul “I’ll Go Where You Want Me To Go.” (Voi merge acolo unde Tu vrei).

Vizualizări: 1.621