Declarații oficiale

Toleranța

Adventiştii de Ziua a Şaptea au sprijinit proclamarea de către Organizaţia Naţiunilor Unite a anului 1995 ca Anul Toleranţei. Această declaraţie vine la un moment oportun, când intoleranţa abundă pe toate continentele – extremism religios bigot, rasism, tribalism, epurări etnice, animozitate lingvistică şi alte forme de terorism şi violenţă. Creştinii au partea lor de vină pentru prejudiciile şi brutalitatea la care sunt supuşi oamenii.

Toleranţa, capacitatea de a suporta circumstanţe nefavorabile, este numai un început. Creştinii şi toţi oamenii de bună credinţă trebuie să meargă dincolo de acest concept negativ şi să dezvolte înţelegere pentru credinţele şi practicile, care nu numai că diferă de ale lor, ci intră chiar în conflict cu acestea. Cu siguranţă, dialogul este mult mai bun decât critică răutăcioasă. Fiinţele umane trebuie să înveţe să fie de acord sau nu, dar fără violenţă; ele trebuie să fie capabile să discute diverse puncte de vedere fără ură sau răutate. Aceasta nu înseamnă docilitate sau umilinţă degradantă, ci parteneriat şi respect pentru drepturile egale ale altora. Fiecare persoană are dreptul şi responsabilitatea de a-şi exprima ideile şi idealurile cu vigoare şi entuziasm, dar fără a atinge pragul vorbelor şi faptelor violente.

În final, toleranţa, în cel mai bun sens al ei, nu înseamnă doar acceptarea altor oameni şi altor concepţii, ci şi bunăvoinţa, simpatie şi înţelegere faţă de ceilalţi, faţă de fiecare fiinţă umană.

Această declaraţie a fost aprobată şi votată de către Comitetul Administrativ al Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea şi autorizată de către Biroul Preşedintelui Robert Folkenberg, la sesiunea Conferinţei Generale, desfăşurată la Utrecht, Olanda, în perioada 29 iunie – 8 iulie 1995.

Vizite: 1