Info Adventist

Sugestii de lectură – Problema răului în limitele doctrinare ale creștinismului tradițional

Problema existenței răului într-un univers condus de un Dumnezeu al iubirii este, poate, cea mai dureroasă dintre întrebările pe care oamenii, de-a lungul timpului, au cercetat-o fără a-i găsi răspunsul final…

PROBLEMA RĂULUI ÎN LIMITELE DOCTRINARE ALE CREȘTINISMULUI TRADIȚIONAL, De Dan-Robert Bișa, Editura Paralela 45, 2018…

Dan-Robert Bișa este doctor în filosofie, cu studii (licență, master și doctorat) la Universitatea București, Facultatea de Filozofie, secția Filozofie Teoretică și Logică, toate sub coordonarea aceluiaș îndrumător: prof. univ. dr. Ilie Pârvu. A publicat două cărți:  Eul – un mănunchi efemer de elemente ( care este, de fapt, teza sa de doctorat) și Ce sunt eu? Persoana ca proces, care reia tematica dizertației de master, iar acum, această a treia carte. Are și un site: danbisa-filosofie.ro.

Voi începe prezentarea acestei lucrări într-un mod atipic, adică citând din concluziile autorului: „În concluzie problema răului nu poate fi rezolvată în mod viabil în limitele cadrului doctrinar al creștinismului tradițional. Aceste limite ar fi încălcate dacă s-ar renunța la presupoziția perfecțiunii absolute a lui Dumnezeu, Creatorul primordial atotțiitor a tot ce există în mod de sine stătător. De asemenea, ar fi încălcate dacă ar fi negată existența liberului arbitru al creaturilor raționale sau dacă nu s-ar considera că răul este real și activ în cadrul Creației divine. Dar dacă nu se renunță măcar la una dintre aceste presupoziții, problema răului rămâne un obstacol insurmontabil pentru adepții creștinismului tradițional. Demersul de analiză pe care l-am efectuat pe parcursul acestei lucrări a evidențiat o serie de neclarități, lacune, discordanțe și contradicții care afectează temeliile și structura de rezistență a ansamblului doctrinar al creștinismului tradițional, conferindu-i acestuia un caracter incoerent și inconsistent. Departe de-a fi un edificiu teoretic desăvârșit, un mod de armonie și soliditate, acest ansamblu doctrinar este, de fapt, o construcție șubredă, neterminată, dezarmonioasă și instabilă, menținută în picioare doar de credința ferventă a celor care au o percepție idealizată despre ea și care nu îi văd defectele(sau nu vor să i le vadă).”(p.348-349). Asta spune autorul despre rezultatul cercetării sale la paginile menționate ale unei lucrări de 359 pagini. Și atunci, pe drept cuvânt, o să mă întrebați: de ce aș citi o astfel de carte ?

Am fost atras de titlul acestei cărți deoarece în limba română sunt extrem de puține lucrări pe această temă. Constat din capul locului că scriitura cărții păstrează rigiditatea limbajului academic( dat fiind și vârsta fragedă pentru filozofie a autorului-născut în 1977), făcând în felul acesta lectura destul de greoaie. Mai remarc subțirimea bibliografiei dedicate subiectului ( lăsând la o parte lucrările generale de teologie și filozofie), titlurile de cărți care se adresează direct subiectului fiind doar vreo 12 și apoi câteva articole și citări din lucrări generale. Asta înseamnă că subiectul este spinos și nu mulți se încumetă să-l abordeze.

Deși filosof, Dan-Robert Bișa abordează un subiect eminamente teologic și, evident, folosește instrumentele filosofiei în abordarea sa. Autorul își propune să abordeze unele dintre cele mai spinoase întrebări existențiale: „Cum poate fi definit Dumnezeu? Care sunt atributele Lui specifice? Cum ar putea fi puse acestea în acord cu existența răului? Care este, de fapt, relația dintre Dumnezeu și rău? În ce condiții ar fi compatibilă existența lui Dumnezeu cu existența răului? Și în ce mod? Dar răul în ce constă de fapt?”(p.9)…

Cartea păstrează structura unui material academic, fiind împărțită în patru mari părți :

  • Argument;
  • Un Dumnezeu absolut perfect;
  • Tentative tradiționale de teodicee creștină;
  • Apărarea întemeiată pe liberul arbitru.

A citi o astfel de lucrare presupune un demers atent, avizat și folosirea instrumentelor comparative pentru a putea verifica acele afirmații care par nesigure. Și mai este ceva: lectura unei astfel de cărți se face pornind de la premiza că la sfârșitul ei nu vei avea răspunsul (mulțumitor)  pe care îl cauți.

Pentru cei interesați să afle și alte puncte de vedere decât acelea pe care le cunosc, lucrarea aceasta este o lectură folositoare…

Dr. Valeriu Petrescu

Vizualizări: 135