Info Adventist

Sugestii de lectură – Isus Mirele – cea mai frumoasă poveste de dragoste a tuturor timpurilor

Poveștile de dragoste sunt întotdeauna gustate…Dar când este vorba de dragostea lui Dumnezeu „povestea” devine cu atât mai subimă…

ISUS MIRELE – CEA MAI FRUMOASĂ POVESTE DE DRAGOSTE A TUTUROR TIMPURILOR, de Brant Pitre, Editura Humanitas, 2018…

Brant Pitre (n.1975) este profesor de Sfânta Scriptură la Seminarul Notre Dame din New Orleans, USA. A studiat literatura engleză, apoi a trecut la teologie în care s-a specializat. Și-a făcut doctoratul în teologie la Universitatea Notre Dame, unde s-a specializat în studiul Noului Testament și a Iudaismului Antic. Este autorul a numeroase articole și a câtorva cărți în domeniu, cu un accent special pe viața lui Isus și pe problematica Cinei…Este un vorbitor gustat și a ținut serii de conferințe de-a lungul și de-a latul Statelor Unite. De asemenea a produs serii de cd-uri și dvd-uri pe teme de teologie catolică.

Autorul are har la scris, nu se cantonează într-un limbaj „specializat”, adică unul indigest pentru cititorul obișnuit. Brant Pitre este catolic. Un teolog catolic talentat. Este, de asemenea, un om care-și afirmă deschis convingerile. Personal nu împărtășesc convingerile lui religioase. De ce vă propun o astfel de carte? În primul rând pentru bogăția de informație pe care o conține. Apoi, pentru modul de prezentare din care oricine dorește poate învăța. Și, nu în ultimul rând, pentru a învăța să-ți cunoști convingerile și să fii în stare să le susții cu eleganță, cu argumente și cu convingere, dar, mai ales, creștinește…

După alte două cărți pe care vi le-am prezentat aici anul trecut: FIUL LUI DUMNEZEU ? PLEDOARIE PENTRU ISUS și MISTERUL CINEI DE PE URMĂ: ISUS ȘI RĂDĂCINILE IUDAICE ALE EUHARISTIEI, este rândul celei mai recente lucrări teologice a lui Brant Pitre: ISUS MIRELE- CEA MAI FRUMOASĂ POVESTE DE DRAGOSTE A TUTUROR TIMPURILOR.

Spune autorul despre conținutul cărții sale: „Ce vedem atunci când privim o cruce pe care e răstignit Cristos ? Fiecare vede altceva. Poate executarea unui evreu din vechime de către autoritățile romane ? Sau pedepsirea nedreaptă a unui mare învățător neînțeles de conducătorii zilei ? Martiriul lui Mesia, ucis fiindcă susținea că e regele iudeilor ? Sau, poate, jertfa Fiului lui Dumnezeu care, de bunăvoie, a luat asupra sa păcatele lumii ? În primul secol d.Cr., apostolul Pavel – fost ucenic al rabinului evreu Gamaliel – a văzut toate aceste lucruri, dar și ceva mai mult în răstignirea lui Isus din Nazaret. Pavel a văzut iubirea unui mire pentru mireasa Lui. Într-unul dintre cele mai celebre (și mai controversate) texte scrise de el, apostolul descrie pătimirea și moartea lui Isus în termenii iubirii unui soț pentru soția sa. Vorbindu-le soților și soțiilor din Biserica din Efes, Pavel scrie : (vezi Efeseni 5,21-27.31-32.)”(p.13-14).

Și continuă Brant Pitre să explice de ce s-a apucat să scrie această carte: „Așa cum sper să arăt în această carte, el(Pavel) se raporta la pătimirea lui Cristos în acest mod tocmai pentru că era evreu. Tocmai pentru că Pavel cunoștea Scriptura și tradiția iudaică a putut să vadă în răstignirea lui Isus din Nazaret mai mult decât o execuție romană, un martiriu nedrept sau chiar jertfa Fiului lui Dumnezeu. Grație originii sale evreiești, Pavel a văzut în pătimirea și moartea lui Cristos împlinirea planului veșnic al Dumnezeului lui Israel de a se uni cu omenirea printr-un legământ nupțial. Așa cum vom vedea pe parcursul acestei cărți, din perspectiva evreilor antici, întreaga istorie a mântuirii, în cel mai profund mister al său, este, de fapt, o poveste divină de iubire între Creator și creatură, între Dumnezeu și Israel, o poveste care atinge apogeul pe lemnul însângerat al unei cruci romane.”(p.15).

Cartea are șapte capitole, fiecare dintre ele cu subcapitole, în așa fel încât să ajute cititorul să-și ordoneze înțelegerea subiectului:

  • Povestea de dragoste a lui Dumnezeu;
  • Isus Mirele;
  • Femeia de la fântână;
  • Răstignirea;
  • Sfârșitul timpului;
  • Misterele nunții;
  • Cu Isus la fântână.

Brant Pitre își începe cartea direct: „În Occidentul secularizat al secolului XXI, e la modă ca lumea să declare: „Nu cred în Dumnezeu!” Totuși, așa cum remarca un exeget contemporan al Bibliei, când auzi cuvintele și vrei să știi ce înseamnă asta de fapt, e important să întrebi: „În care dumnezeu nu crezi :”(p.19).

Carte este splendid scrisă și aprofundează într-un mod special misterul iubirii lui Dumnezeu pentru omul căzut în păcat. Scrisă cu simplitatea înțelepciunii erudite, pe înțelesul oricui, această carte îl surprinde, îl încântă și îl pune pe gânduri pe cititorul dornic să înțeleagă Scripturile…

Dr. Valeriu Petrescu

Vizualizări: 244