Info Adventist

Sugestii de lectură – A deveni tu însuți în lumina științei și a Bibliei

Una dintre marile probleme care confruntă pe orice tânăr, dar nu numai, este aceea de a fi tu însuți, de a-ți forma propria personalitate, de a nu te lăsa târât de curent. Cum să reușești asta, care sunt metodele și tehnicile eficiente ? Întrebările de tipul acesta se înghesuie în mintea fiecăruia. Răspunsurile sunt mai greu de găsit…

A DEVENI TU ÎNSUȚI ÎN LUMINA ȘTIINȚEI ȘI A BIBLIEI, de Thierry Magnin, Editura Curtea Veche, Colecția Știință și Religie, 2007…

Thierry Magnin (n.1953) are o biografie foarte interesantă. Francez, născut în Mali, posesor a două doctorate – în Fizică și în Teologie cu o teză despre relația dintre știință și credință, este din 2011 rector al Universității Catolice din Lyon.

A fost ordinat ca preot în 1985, a funcționat ca vicar general al diocezei Saint Etienne în perioada 2002-2010. Numit apoi vice-rector al Institutului catolic din Toulouse și, din 2011, rector al universității catolice din Lyon.

Având în vedere dubla sa formație – om de știință și teolog – Thierry Magnin are o perspectivă unică. Catherine Henne, jurnalistă la Le Monde, scrie despre el: „Thierry Magnin se înscrie în curentul de gândire care încearcă să facă să dispară delimitările tradiționale dintre știință și cele spirituale. Departe de a fi tehnofob, el a salutat recentele progrese ale geneticii destinate să trateze boli precum cancerul. Dar când este vorba ca aceste tehnici să vizeze să programeze și să amelioreze capacitățile ereditare ale persoanelor în stare perfectă a sănătății, lucrurile se schimbă. Poate deveni omul designer-ul propriei sale evoluții?”

Cariera academică a lui Thierry Magnin este la fel de remarcabilă:

  • 1975 -2001 – cercetător în științe fizice la Ecole Nationale superieure des mines de Sant-Etienne și la Univesite de Lille;
  • 2009-2011 –Profesor de teologie și etică a științelor și tehnicii; director a Școlii superioare de etică a științelor a l’ICT și al laboratoarelor IRIS (Institut de recherche interdisciplinaire sur les sciences);
  • Responsabil al cursurilor de bio-etică și etică a științelor și tehnicii la Universite Toulouse-III-Paul Sabatier și la Institut superieur de l’aeronautique et de l’espace (ISAE);
  • Din 2013 – președinte al Federației universităților catolice europene;
  • Din 2015 – Vice-președinte al Federației internaționale a universităților catolice.

Motivând titlul lucrării de față, autorul argumentează: „A deveni tu însuți” este aspirația majoră a oricărei femei sau bărbat din lumea de azi. Este însă o căutare anevoioasă, în care fiecare descoperă atât comorile și ambiguitățile vieții, cât și lupta aprigă cu existența, cu nelipsitele ei temeri și incertitudini. […] Cu toții avem nevoie de încredere pentru a deveni tot mai mult „noi înșine”. Recunoașterea socială, în meserie sau prin merite publice, ne dă încredere. Dar asta nu e de-ajuns. Mai este și altceva ce așteaptă să prindă viață în noi. Pentru a găsi repere și puncte de sprijin, unii se îndreaptă în primul rând către așa-numitele științe exacte, alții către științele omului, precum psihologia, alții către spiritualitățile mai vechi sau mai noi. […] Plecând de la năzuințele omului din ziua de azi, cartea de față propune o cale de a te căuta pe tine însuți și de a te dezvolta, bazându-te, pe de o parte, pe științe (fizică și biologie, fără a neglija totuși aportul științelor omului) și, pe de altă parte, pe Biblie, fără amestec sau confuzie între știință și Biblie. Ce ne spun despre om, pe de-o parte, Biblia și, pe de altă parte știința și cum ne pot ajuta ele pe fiecare dintre noi să devenim mai deplin noi înșine?” (p.9-10).

Și mai adaugă autorul de ce consideră Biblia atât de importantă, explicând lucrul acesta pe larg.

Maniera prezentării acestor idei este în forma unui dialog cu cinci interlocutori pe care Thierry Magnin îi prezintă încă din Prefață: „E vorba de a demonstra, fără a face prozelitism și fără pretenția de a epuiza subiectele abordate, că experiențele umane și spirituale ale „popoarelor Bibliei” sunt bogate în înțelesuri pentru omul de azi, marcat de științele moderne. Aceste experiențe corespund unor praguri de cunoaștere umană și de descoperire a lui Dumnezeu pline de surprize, de bucurii și de cerințe. Convingerea mea este că o astfel de perspectivă poate să-i intereseze la fel de bine pe credincioși, ca și pe necredincioși. Vom străbate acest drum dialogând cu cinci interlocutori, în căutarea firului roșu al vieții lor; ei sunt oarecum reprezentativi pentru multe dintre demersurile contemporanilor noștri pentru a deveni „ei înșiși”. Să-i prezentăm: Claire are douăzeci de ani, iar prietenul ei spaniol Diego are douăzeci și trei… Sylvie (patruzeci de ani) și Rene (patruzeci și cinci de ani)… Paul (șaizeci și cinci de ani)…”

Carte se împarte în cinci secțiuni cuprinzând dialoguri cu toți cei cinci interlocutori aleși de autor:

  • A reuși în viață la douăzeci de ani, la patruzeci, la șaizeci și mai târziu;
  • A deveni tu însuți, o căutare esențială pentru omul de azi;
  • Ce ne învață fizica și biologia moderne despre noi înșine?;
  • Omul în Biblie, o primă abordare pentru niște occidentali marcați de spiritul științific;
  • Exilul și Paștele: experiențe fundamentale pentru dezvoltarea umană și spirituală.

O lectură care incită dar și convinge, o lectură utilă la orice vârstă. O lectură care poate da idei pentru a-i putea ajuta pe cei care-și caută încă drumul în viață…

Dr. Valeriu Petrescu

 

 

Vizualizări: 159

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *