Info Adventist

Biserica noua la Piatra-Olt

Felix Jercău / pastor Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, Piatra Olt

În Sabatul din 30 octombrie 2010 a avut loc ceremonia de consacrare a noului locaş de închinare al Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din oraşul Piatra Olt.

După aproape patru ani de eforturi intense ale membrilor bisericii locale împreună cu pastorii acesteia, dar şi cu ajutorul Conferinţei Oltenia şi al altor membri binevoitori, sponsori din ţară şi străinătate, prin implicarea autorităţilor locale şi centrale, şi mai ales susţinuti şi conduşi de Duhul lui Dumnezeu, în toamna acestui an s-a finalizat obiectivul construirii unei biserici care să o înlocuiască pe cea veche de aproape 70 de ani, degradată şi mai ales neîncăpătoare, într-un loc nou şi central, mai accesibil pentru toti cei care doresc să fie "zidiţi ca pietre vii" pentru a alcătui un Templu Sfânt în Domnul.

La eveniment au participat pastorul Teodor Huţanu, preşedintele Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România, pastorii Daniel Delcea, preşedinte, Aurel Neaţu, secretar și Viorel Răducan, trezorier în cadrul Conferinţei Oltenia a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.

Acestora li s-au adăugat pastori mai vechi şi mai noi ai districtului Slatina-Piatra Olt împreună cu familiile acestora, precum şi numeroşi membri din bisericile locale din împrejurimi.

Din partea autorităţilor locale a fost prezent domnul primar, Tudor Udrescu, şi domnul Avram, comandantul poliţiei Piatra Olt.

Sărbătoarea a dovedit încă o dată frumuseţea şi satisfacţia aduse de încrederea în Dumnezeu şi de relaţiile frăţesti, creştineşti, care sunt premergătoare realităţilor pe care "ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit", şi de care credincioşii adventişti din Piatra Olt şi de pe întreg pământul speră să aibă parte cât mai curând.