Anunturi

Olimpiada de cunostinte biblice 2013

 

 

Calendar:

 

 

 

Faza locală: 15 ianuarie – 15 februarie 2013

 

Faza pe conferinţe: 3 martie 2013

 

Faza pe Uniune:  29-31 martie 2013

 

 

 

Programă:

 

 

 

 

Biblie

Tragedia veacurilor

Solii către tineret

Texte de memorat

Grupa 0

Luca

Rut

Isaia 53

 

 

2Cronici 20:20

Ioan 3:16

Ioan 14:7

Romani 3:31

2Corinteni 5:17

2Corinteni 5:12

2Timotei 3:16,17

Apocalipsa 14:12

 

Grupa 1

Ioel

Luca

Iuda

Apocalipsa 1-12

 

Cap. 17  Vestitorii dimineții

 

Cap. 18  Un reformator

american

 

 

Deuteronom 6:4,5

Psalmi 33:6,9

Ioan 3:16

Ioan 14:7

Ioan 14:16,17

Romani 6:3,4

Romani 8:9,10

1Corinteni 12:27

2Corinteni 5:12

2Corinteni 5:17

Efeseni 1:22,23

2Timotei 3:16,17

Apocalipsa 12:7-9

Apocalipsa 14:12

 

Grupa 2

Ioel

Mica

Luca

Iuda

Apocalipsa

 

Cap. 28  În faţa raportului vieţii

 

Cap. 36  Conflictul care se apropie

Cap. 4  Standardele succesului

 

Cap. 5  Zile pline de oportunități

 

Deuteronom 6:4,5

Psalmi 33:6,9

Ioan 3:16

Ioan 14:7

Ioan 14:16,17

Romani 6:3,4

Romani 8:9,10

1Corinteni 12:27

2Corinteni 5:12

2Corinteni 5:17

Efeseni 1:22,23

2Timotei 3:16,17

Apocalipsa 12:7-9

Apocalipsa 14:12

 

Grupa 3

Ioel

Mica

Luca

Iacov

Apocalipsa

 

Cap. 28  În faţa raportului vieţii

 

Cap. 36  Conflictul care se apropie

Cap. 4  Standardele

succesului

 

Cap. 5  Zile pline de oportunități

 

Cap. 6  Înălţimi care pot fi

atinse

 

Cap. 7  Standarde ale eficienței

 

Cap. 8  Urcă pe înălțimi

Deuteronom 6:4,5

2Cronici 20:20

Psalmi 33:6,9

Ioan 3:16

Ioan 14:7

Ioan 14:16,17

Romani 3:31

Romani 6:3,4

Romani 8:9,10

1Corinteni 10:16,17

1Corinteni 12:4-7

1Corinteni 12:27

2Corinteni 5:12

2Corinteni 5:17

Efeseni 1:22,23

Coloseni 3:23,24

Filipeni 4:8

2Timotei 3:16,17

Apocalipsa 12:7-9

Apocalipsa 14:12

 

Grupa 4

Ioel

Mica

Luca

Tit

Iacov

Apocalipsa

 

Cap. 28  În faţa raportului vieţii

 

Cap. 36  Conflictul care se apropie

Cap. 4  Standardele

succesului

 

Cap. 5  Zile pline de oportunități

 

Cap. 6  Înălţimi care pot fi

atinse

 

Cap. 7  Standarde ale eficienței

 

Cap. 8  Urcă pe înălțimi

 

Deuteronom 6:4,5

2Cronici 20:20

Psalmi 33:6,9

Ioan 3:16

Ioan 14:7

Ioan 14:16,17

Romani 3:31

Romani 6:3,4

Romani 8:9,10

1Corinteni 10:16,17

1Corinteni 12:4-7

1Corinteni 12:27

2Corinteni 5:12

2Corinteni 5:17

Efeseni 1:22,23

Coloseni 3:23,24

Filipeni 4:8

2Timotei 3:16,17

Apocalipsa 12:7-9

Apocalipsa 14:12