Declarații oficiale

Spiritul Profetic

Noi, delegaţii adunaţi la cea de-a 56-a sesiune a Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, ne exprimăm lauda şi mulţumirea faţă de Dumnezeu pentru minunatul dar al spiritului profeţiei.

În Apoc 12, vizionarul Ioan identifică Biserica zilelor din urmă ca fiind ‘’ rămăşiţa… care păzeşte poruncile lui Dumnezeu, şi are mărturia lui Isus Hristos’’. (vers 17). Noi credem că în această scurtă imagine profetică vizionarul descrie Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, care ţine ‘’poruncile lui Dumnezeu, dar are şi mărturia lui Isus Hristos, care este spiritul profetiei’’( Apoc 19:10 ).

În viaţă şi lucrarea Ellen G. White ( 1827 – 1915 ) noi vedem împlinindu-se făgăduinţa lui Dumnezeu de a oferi bisericii rămăşiţei ‘’spiritul profeţiei”. Chiar dacă Ellen White nu şi-a arogat titlul de profet, noi credem că ea a făcut lucrarea unui profet, ba chiar mai mult. Ea a spus: ‘’Misiunea mea implică lucrarea unui profet, dar nu se opreşte aici’’. (1 Selected Messages, p 36 ); ‘’Daca alţii mi se adresează cu acest nume [profeteasa], nu vreau să-i contrazic.” ( ibid, p 34 ); ‘’Lucrarea mea include mult mai mult decât semnifică acest nume. Eu mă consider un mesager căruia Dumnezeu i-a încredinţat soliile Sale pentru poporul Său’’ ( ibid, p 36 ).

Sarcina principală a Ellen G. White a fost să îndrepte atenţia către Sfânta Scriptură. Ea a scris : ‘’Bibliei i se acordă prea puţină atenţie, astfel că Dumnezeu a dat o lumină mai mică pentru a-i conduce pe bărbaţi şi femei la lumina mai mare.” ( Review and Herald, 20 ianuarie, 1903 ). Chiar dacă scrierile sale sunt o “lumină mai mica”, ea a crezut că ele sunt lumina, iar sursa acestei lumini este Dumnezeu.

Ca adventişti de ziua a şaptea, noi credem că, “în Cuvântul Său, Dumnezeu a încredinţat omului cunoştinţa necesară pentru mântuire. Sfânta Scriptură trebuie să fie acceptată ca o revelaţie infailibilă şi autoritară a voinţei Sale. Ea este măsura caracterului, descoperitorul doctrinelor şi testul experienţei.” ( The Great Controversy, p 7). Noi considerăm canonul biblic încheiat. Însă credem de asemenea, aşa cum au spus contemporanii Ellenei White, că scrierile sale poartă autoritatea divină, atât pentru o vieţuire sfântă, cât şi pentru doctrină. Iată de ce noi recomandăm:

1. Ca biserica, să căutăm puterea Duhului Sfânt pentru a aplica mai bine în vieţile noastre sfatul inspirat conţinut în scrierile Ellenei White.
2. Să facem eforturi susţinute pentru a publica şi răspândi aceste scrieri pretutindeni în lume.

Această declaraţie a fost aprobată şi votată la Sesiunea Conferinţei Generale de la Utrecht, Olanda, 30 iunie 1995.

Vizite: 17