Declarații oficiale

Sexualitate și comportament

În înţelepciunea şi dragostea Sa infinită, Dumnezeu a creat fiinţa umană bărbat şi femeie – şi făcând astfel, a aşezat societatea umană pe temelia puternică a familiei şi a unui cămin iubitor.

Cu toate acestea, scopul lui Satana este să pervertească orice lucru bun; iar pervertirea a ceea ce este cel mai bun, conduce inevitabil spre ceea ce este cel mai rău. Sub influenţa pasiunii neîngrădite de principii morale şi religioase, unirea dintre sexe a degenerat, într-o măsură îngrijorătoare, în desfrâu şi abuz, care au condus la înrobire. Cu sprijinul multor filme, a televizorului, a programelor radio şi materialelor tipărite, lumea este prinsă într-o cursă spre noi prăpastii ale ruşinii şi viciului. Nu numai ca structură de bază a societăţii a fost afectată serios, dar de asemenea, prăbuşirea familiei aduce cu ea alte mari necazuri. Rezultatele conduc la vieţi deformate ale copiilor şi tinerilor, sunt dureroase şi ne stârnesc mila, iar efectele sunt dezastruoase, dar şi cumulative.

Aceste practici condamnabile au devenit foarte răspândite, constituind o ameninţare serioasă şi în creştere pentru idealurile şi scopurile lui Dumnezeu cu privire la căminul creştin. Practicile sexuale, contrare voinţei exprimate a lui Dumnezeu, sunt adulterul şi sexul premarital, precum şi comportamentul sexual obsesiv. Abuzul sexual asupra partenerului de viaţă, asupra copiilor, incestul, practicile homosexuale şi bestialitatea se numără printre pervertirile evidente ale planului original al lui Dumnezeu. Acolo unde intenţia pasajelor clare ale Scripturii este negată, iar avertizările ei sunt respinse în favoarea opiniilor umane, predomină multă nesiguranţă şi confuzie (vezi Ex. 20:14; Lev. 18:22,23, 29 şi 20:13; Mat. 5:27,28; 1Cor. 6:9; 1Tim. 1:10; Rom. 1:20-32). Aceasta este dorinţa diavolului. Totdeauna el a căutat să-i facă pe oameni să uite, ca atunci când Creatorul l-a făcut pe Adam, El, de asemenea, a creat-o pe Eva, pentru a fi partenerul lui feminin ( “parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut“ Gen. 1:24 ). În ciuda standardelor morale clare, prezente în Cuvântul lui Dumnezeu, privind relaţiile dintre bărbat şi femeie, astăzi lumea este martoră la revenirea perversităţii şi depravării din timpurile civilizaţiilor antice.

Rezultatele degradante ale obsesiei sexuale din zilele noastre şi căutarea de plăceri senzuale, sunt clar descrise în Cuvântul lui Dumnezeu. Dar Hristos a venit să distrugă lucrările celui rău şi să restabilească relaţii corecte între fiinţele umane şi între acestea şi Creatorul lor. Deşi toţi au păcătuit în Adam şi sunt robi ai păcatului, aceia care se întorc la Hristos în pocăinţă, primesc iertare deplină şi aleg calea cea bună – aceea a refacerii complete. Prin intermediul crucii, a puterii Duhului Sfânt în “omul dinlăuntru“ şi prin lucrarea educaţională a Bisericii, toţi pot fi eliberaţi de încleştarea perversiunilor şi practicilor păcătoase.

Acceptarea harului lui Dumnezeu, oferit fără plată, îl conduce inevitabil pe credincios spre un mod de viaţă prin care “să facă cu totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru“ ( Tit 2:10 ). De asemenea, ea va conduce Biserica să disciplineze cu hotărâre şi dragoste pe membrii care Îl reprezintă greşit pe Mântuitorul şi care denaturează şi coboară standardele vieţii şi comportamentului creştin.

Biserica recunoaşte adevărul pătrunzător şi puternica motivaţie din cuvintele adresate de Pavel lui Tit: “Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii a fost arătat, şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericită noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos. El s-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-şi curățească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune“ – Tit 2:11 – 14. ( vezi de asemenea 2 Petru 3: 11 – 14 )

Această declaraţie a fost autorizată şi votată de către Comitetul Executiv al Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, la sesiunea anuală a Comitetului, în Washington, D.C.,la 12 octombrie 1987.

Vizite: 6