Declarații oficiale

Schimbări sociale

Prezenţa răului în lumea noastră şi starea de păcat a fiinţelor umane, împreună cu schimbările rapide din educaţie, industrie, tehnologie şi economie, continuă să implice planeta noastră într-o schimbare socială masivă. Atât persoane, cât şi familii se simt neputincioase şi afectate de sisteme şi circumstanţe asupra cărora îşi dau seama că nu au nici un control.

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea consideră că extinderea lucrării lui Hristos într-o lume a suferinţei este o parte a misiunii sale. Hristos a adus îmbărbătare, iluminare, eliberare şi împăcare. Alături de alţi creştini, noi suntem un factor al vindecării şi al stabilităţii în aceste vremuri în schimbare. Când totul în jurul nostru este nesigur, Biserica oferă asigurarea că există Cineva neschimbător, care se află deasupra tulburărilor acestei lumi şi a Cărui voinţă va birui în cele din urmă. În societate, Biserica slujeşte ca un fel de santinelă, încurajând comunitatea, chemând persoane şi familii să evalueze condiţiile care-i înconjoară, să adopte ceea ce este bun şi să depăşească şi să schimbe ceea ce este nociv.

Despre primii creştini s-a spus:” iată-i pe cei care au răscolit lumea” (Fapte 17;6). Evanghelia lui Isus Hristos este în ea însăşi un factor al schimbării. În Evanghelie există compasiune fată de slăbiciunea umană; în acelaşi timp există încurajare pentru crearea de relaţii desăvârşite cu Dumnezeu şi cu semenii, aşa cum a fost planul divin la creaţiune.Noi credem că prin puterea Duhului Sfânt putem deveni fiinţe noi (Efes 4:22-24), ieşind din întuneric la lumină (1 Petru 2:9 ) şi putem experimenta de pe acum puterea transformatoare a veacului viitor (Evrei 6:5). Această redeşteptare spirituală se răspândeşte în societate aşa cum sarea oferă gust, iar lumina străpunge întunericul. Prezenţa în societate a persoanelor renăscute din punct de vedere spiritual poate face mai mult decât iniţiativele sociale şi politice. Creştinii care au experimentat puterea transformatoare a lui Isus Hristos sunt factori de stabilizare şi de întărire ai societăţii şi păstrători ai valorilor. Ei acţionează că agenţi ai schimbării într-o lume afectată de decăderea morală. Prezenţa lor activă în societate oferă speranţă, iar ca indivizi şi familii sunt înnobilaţi de principiile creştine, iar vieţile şi relaţiile lor au un impact deosebit asupra celor din jur.

Această declaraţie a fost aprobată şi votată de către Comitetul Executiv al Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea şi autorizată de Biroul preşedintelui, Robert S. Folkenberg, la sesiunea anuală din San Jose, Costa Rica, 1-10 octombrie 1996.

Vizite: 1