Declarații oficiale

Romano – catolicii și adventiștii

Adventiştii de ziua a şaptea cred că toţi bărbaţii şi femeile sunt egali în faţa lui Dumnezeu. Noi respingem bigotismul manifestat împotriva oricărei persoane, indiferent de rasă, naţionalitate, sau convingere religioasă. Noi ne bucurăm să recunoaştem că mulţi creştini sinceri se pot găsi în alte denominaţiuni religioase, inclusiv în cea romano-catolică şi lucrăm în cooperare cu toate organizaţiile şi agenţiile, care caută să uşureze suferinţa umană şi să-L înalţe pe Hristos înaintea oamenilor.

Adventiştii de ziua a şaptea doresc să abordeze în mod pozitiv alte credinţe. Scopul nostru principal este să predicăm Evanghelia lui Isus Hristos în contextul apropiatei Lui reveniri, fără să scoatem în evidenţă punctele slabe ale altor denominaţiuni.

Convingerile adventiştilor de ziua a şaptea îşi au rădăcinile în învăţăturile biblice apostolice şi astfel au multe doctrine comune cu credincioşii din alte Biserici creştine. Totuşi, ca mişcare religioasă, noi avem o identitate specifică. Mesajul nostru dominant este acela de a comunica speranţă punând accentul pe calitatea vieţii, care este deplină în Isus Hristos.

Ca adventişti, noi ne raportăm la romano-catolicism privind lucrurile din perspectiva trecutului, dar şi a viitorului. Nu putem trece cu vederea sau ignora dovezile istorice, în care Biserica Romano Catolică a manifestat intoleranţă şi chiar persecuţie. Sistemul de conducere al Bisericii Romano Catolice, bazat pe învăţături nebiblice, cum ar fi primatul papal, a avut ca rezultat abuzuri serioase faţă de libertatea religioasă, prin unirea Bisericii cu statul.

Adventiştii de ziua a şaptea sunt încredinţaţi de validitatea convingerilor lor profetice conform cărora omenirea trăieşte acum aproape de sfârşitul timpului. Ei cred, pe baza profeţiilor biblice, că înainte de a doua venire a lui Hristos, pământul va fi martorul unei perioade de tulburări fără precedent, în care Sabatul zilei a şaptea, sâmbăta, va fi în centrul atenţiei. În acest context noi ne aşteptăm că religiile mondiale – inclusiv majoritatea grupărilor creştine, – să se unească cu forţele ce se opun faţă de Dumnezeu şi Sabat. Din nou, unirea Bisericii cu statul va conduce la persecuţie religioasă pe scară largă.

Acuzarea unei anumite denominaţiuni că în trecut a violat principiile creştine nu este corectă din punct de vedere istoric, sau al profeţiilor biblice. Noi recunoaştem că uneori, protestanţii şi chiar adventiştii de ziua a şaptea, au manifestat prejudecăţi sau chiar bigotism. Dacă în expunerea învăţăturilor biblice adventiştii de ziua a şaptea nu arată dragoste faţă de cei cărora li se adresează, atunci ei nu manifestă un creştinism autentic.

Adventiştii doresc să fie cinstiţi în abordarea celorlalţi. În timp ce rămânem conştienţi faţă de greşelile trecutului şi continuăm să ne menţinem convingerile faţă de evenimentele finale, noi recunoaştem unele schimbări pozitive în catolicismul actual şi ne exprimăm convingerea că mulţi romano-catolici sunt fraţi şi surori în Hristos.

Această declaraţie a fost adoptată la 15 aprilie 1997 de către Comitetul Administrativ al Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea şi autorizată de Biroul preşedintelui, Robert Folkenberg

Vizite: 6