Comunicate de presa

Vizita oficiala la Palatul Cotroceni a delegatiei Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea

 

Joi, 9 iunie 2016

 

Vizită oficială la Palatul Cotroceni a delegației Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea

 

Miercuri, 8 iunie, a.c., președintele mondial al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, pastorul Ted N.C. Wilson, a fost primit la Palatul Cotroceni de domnul Sergiu Nistor, Consilier Prezidențial - Departamentul Cultură, Culte și Centenar și de doamna Diana Loreta Păun, Consilier de Stat, Departamentul Sănătate Publică.

Din delegație au mai făcut parte pastorii Ștefan Tomoiagă și Eduard Călugăru, președintele, respectiv trezorierul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România, însoțiți de pastorul Dragoș Mușat, directorul departamentului Relații Oficiale și Libertate Religioase a Bisericii Adventiste din România.

Membrii delegaţiei au discutat cu consilierul prezidențial aspecte legate de susţinerea pe care Administrația Prezidențială a promis că o va oferi libertății religioase precum și despre oportunitățile de colaborare în ceea ce privește comunităţile religioase româneşti din diaspora. 

Consilierul prezidențial, Sergiu Nistor, și-a manifestat aprecierea pentru dezvoltarea constantă a sistemului educațional și a celui medical adventist, făcând referire în mod expres la intenția de construire a primului spital adventist din România, ce urmează a fi concretizată în următoarea perioadă. 

De asemenea, acesta a apreciat implicarea instituțională a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea în demersurile de protejare și promovare a libertății religioase la nivel mondial pentru toți oamenii nu doar pentru proprii credincioși, prezentând în acest context, neutralitatea statului român faţă de orice credinţă religioasă și promovarea egalității tuturor cultelor în faţa legii şi a autorităţilor publice. 

Consilierul Prezidenţial Sergiu Nistor a evocat climatul de toleranță și dialog care există în țara noastră, menționând faptul că este important de subliniat rolul important care le revine minorităților și cultelor recunoscute oficial, valoroase surse de progres și dezvoltare socială prin mecanismele educaționale pe care acestea le posedă.

De ambele părți a fost exprimată o satisfacție deosebită cu privire la caracterul cuprinzător al legislației românești cu privire la respectarea și protejarea libertății religioase, însă s-a subliniat și caracterul perfectibil al oricărei legislații. În acest sens, s-a menționat și faptul că, deși legislația poate fi un bun început, există numeroase provocări ridicate de diferența dintre realitatea trăită de credincioșii minoritari și prevederile legislative existente. 

Printre exemplele menționate în acest sens, a fost amintit și cel al olimpiadelor școlare. Astfel, în timp ce Ministerul Educației a recunoscut prin Ordinul nr. 3800/1999 dreptul elevilor adventiști de a nu participa la examene sâmbăta, numeroși elevi adventiști se califică la olimpiadele județene, însă sunt nevoiți să abandoneze concursul din cauza programării acestora, aproape fără excepție, sâmbăta. În acest caz, opțiunea religioasă devine un criteriu eliminator și, prin urmare, discriminator. 

În cadrul întâlnirii s-a reafirmat importanța respectării și aplicării legii, precum și interesul reciproc pentru o continuare a dialogului în cadrul unei viitoare vizite oficiale și a cooperării bilaterale, cu accent pe domenii precum promovarea libertăţii religioase, dialogul interreligios şi combaterea fundamentalismului. A avut loc, de asemenea, şi un schimb de opinii pe teme internaţionale de actualitate.

 

 

Pentru informații suplimentare: Dragoș Mușat, Director Departamentul de Comunicare, Mobil: 0740 116 186, Fax: 021 269 0340, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

Ted Wilson in Romania

 

 

 

Miercuri 8 iunie 2016

 

Pastorul Ted Wilson, președintele mondial al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea,

vizitează România în perioada 8 - 12 iunie 2016

 

În cadrul vizitei ce va avea loc între 8 și 12 iunie 2016, pastorul Ted Wilson va avea o întrevedere oficială cu prof. dr. Sergiu Nistor, consilier pentru cultură, culte şi centenar în cadrul Administrației Prezidențiale a României (miercuri, 8 iunie), precum și cu mai mulți oficiali și reprezentanți din domeniul libertății religioase. Cu toate acestea, principalul obiectiv al vizitei constă în cunoașterea și familiarizarea cu realitatea și provocările cu care se confruntă credincioșii adventiști din România.

Discuțiile oficiale vor viza trei teme cheie pentru credincioșii din România, dar și pentru Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea în ansamblu: încurajarea eforturilor credincioșilor în domeniul sănătății și al unui stil de viață sănătos, al educației formale și informale, precum și al promovării și asigurării libertății religioase pentru orice persoană. 

În acest sens, se va urmări identificarea posibilităților concrete de dezvoltare de proiecte comune în aceste direcții, cu accent pe extinderea și garantarea libertății religioase în acord cu Articolul 18 al Declarației Universale a Drepturilor Omului. Printre subiectele aflate pe agenda discuțiilor se vor afla olimpiadele școlare programate sâmbăta, element prin care opțiunea religioasă devine criteriu eliminator și, prin urmare, discriminator, situația cimitirelor și a cazurilor de nerespectare a legislației existente, precum și pericolul fundamentalismului religios. 

Vineri, 10 iunie, a.c., pastorul Ted Wilson se va întâlni la Târgu-Mureș cu inițiatorii proiectului primului Spital Adventist din România alături de care va vizita viitorul amplasament al acestuia.  Spitalul urmează a se alătura rețelei de peste 700 de instituții medicale, dintre care 351 de clinici și dispensare și 173 de spitale și sanatorii care deservesc peste 18 milioane de persoane la nivel mondial, promovând în mod consecvent programe de asigurare a sănătății populației. Tot aici urmează a avea discuţii cu oameni de afaceri reprezentativi pentru acest proiect, precum și cu reprezentanți ai administrației publice locale, în vederea asigurării standardelor necesare în ceea ce privește infrastructura. 

Sistemul adventist de sănătate este cel de-al doilea cel mai extins sistem de sănătate din lume aparținând unei confesiuni religioase, fiind obiectul a numeroase studii și documentare independente, însă până acum în România existau doar clinici și centre de tratament adventiste, precum și o școală postliceală sanitară.

În ultima zi a vizitei sale, pastorul Ted Wilson va participa la ceremonia de absolvire a studenților Institutului Teologic Adventist din Cernica, județul Ilfov, unde va susține ultimul discurs din cadrul vizitei și în care va aborda filosofia educației în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, aceasta remarcându-se în rândul bisericilor creștine prin faptul că deține unul dintre cele mai dezvoltate sisteme educaționale protestante din lume, cu 7 579 de școli, colegii și universități care asigură educația a peste 1 800 000 de persoane.

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este recunoscută de Statul Român alături de celelalte Biserici care funcționează în România, fiind cunoscută pentru transparența și acțiunile sale din domeniul social, medical, educațional și al libertății religioase. 

Mai multe detalii cu privire la Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea pot fi găsite pe site-ul oficial al acesteia, www.adventist.ro 

 

Pentru informații suplimentare: Dragoș Mușat, Director Departamentul de Comunicare, Mobil: 0740 116 186, Fax: 021 269 0340, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, pe egalitatea acestora si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor

Joi, 21 ianuarie 2016

 

„Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.“

  

 

 

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România solicită public și încurajează susținerea practică a tuturor demersurilor de modificare a articolului 48, alineatul 1, din Constituţia României, având ca scop o definire explicită și neinterpretabilă a familiei. 

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România susține în mod deplin următoarea formulare a articolului 48, alineatul 1, din Constituția României:

„Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.”

Impunerea socială a unor definiții și modele nefuncționale care atacă familia, așa cum a fost aceasta inițial definită, nu reprezintă o soluție benefică. Parteneriatele sociale sau de conviețuire între diferite persoane nu pot fi asimilate conceptului de familie deoarece nu o reprezintă.

Familia nu este un alt „stil de viață”, nu este un simplu contract sau doar un parteneriat social, ci o instituție creată și binecuvântată de Dumnezeu în Eden. Orice abatere și interpretare abuzivă a conceptului original de familie implică nu doar o nerespectare a voinței lui Dumnezeu, ci și un atentat asupra viitorului umanității.

Omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască și, după ce i-a binecuvântat, Dumnezeu le-a zis: «Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l.» Geneza 1: 27-28. Apoi, tot în cartea Genezei, în capitolul 2, la versetul 24, găsim scris: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup.”

Instituția căsătoriei, așa cum o vedem definită din primele pagini ale Scripturii, nu slujește doar unității sufletești, satisfacției sexuale sau protejării sociale și patrimoniale, ci oferă și cadrul potrivit pentru înmulțirea și perpetuarea familiei umane. 

Solicitarea este în acord atât cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cât și cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care operează în mod intenționat cu noțiunea de „bărbat și femeie” și nu cu cea de „soți” în ce privește recunoașterea dreptului la căsătorie și consacrarea dreptului de a întemeia o familie.

În acest context, deși respectăm opiniile celor care pot gândi diferit, deși credem că toți oamenii, indiferent de rasă, sex sau orientare sexuală, sunt copiii lui Dumnezeu și trebuie să fie tratați cu politețe, înțelegere și o dragostea ca a lui Hristos, ne reafirmăm convingerea că societatea are ca bază familia și că sănătatea și prosperitatea societății în care trăim este direct legată de utilizarea corectă a conceptului originar de familie, la fel cum bunăstarea corpului este dată de funcționarea corectă a inimii.

 

Dumnezeu să binecuvânteze România!

 

Comitetul Uniunii de Conferințe

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România

 

 

 

 

Libertatea religioasa: un drept fundamental

 
Vineri, 8 ianuarie 2016
 
Libertatea religioasă: un drept fundamental
 
În cazul preluării copiilor familiei Bodnariu de către Serviciul Norvegian de Protecție a Copilului, în urma unui denunț telefonic al directoarei școlii locale, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România își manifestă îngrijorarea cu privire la manifestarea unor atitudini discriminatorii în ce privește educația religioasă.
 
Libertatea gândirii, de conștiință și religie sunt drepturi fundamentale, înscrise de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în Declarația Universală a Drepturilor Omului și este necesar să fie respectate de fiecare stat în parte.
 
Articolul 18 al Declarației Universale a Drepturilor Omului ne amintește tuturor că „orice om are dreptul la libertatea gândirii, de conștiintă și religie; acest drept include libertatea de a-și schimba religia sau convingerea, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea, singur sau împreună cu alții, atât în mod public, cât și privat, prin învățătură, practici religioase, cult și îndeplinirea riturilor.“
 
În ce privește acuzațiile de abuz asupra copiilor, respectând legislația fiecărei țări și încurajând la eliminarea oricărei forme de violență din relațiile familiale, considerăm că orice demers trebuie să aibă în vedere, atunci când este posibil, păstrarea integrității familiei și găsirea de soluții alternative în cazul în care comportamentul părinților nu pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor. 
 
Ne rugăm la bunul Dumnezeu pentru soluția potrivită în cazul copiilor și al soților Bodnariu.
 
 
Comitetul Uniunii de Conferințe
 
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România
 
 
 
 
 

Clarificari cu privire la relansarea proiectului Light Channel si relatia cu Gospel Ministries International, condusa de David Gates

 

Marți, 15 Decembrie 2015

 

Clarificări cu privire la relansarea proiectului Light Channel și relația cu Gospel Ministries International, condusă de David Gates

 

 

Având în vedere sugerarea publică a unei legături între proiectul Light Channel și Biserica Adventistă (prin sublinierea „filosofiei adventiste“ a acestui proiect și prin asocierea cu un pastor adventist), pentru evitarea oricărei confuzii în rândul credincioșilor adventiști și al publicului larg, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România face următoarele precizări: 

Light Channel, organizația Gospel Ministries International și persoanele implicate în acest proiect nu reprezintă în mod oficial Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea sau vreo altă organizație afiliată acesteia, neexistând nicio legătură între activitățile desfășurate  de această organizație și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea.

David Gates și Gospel Ministries International continuă să aibă o relație tensionată cu Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea la nivel mondial din cauza modalităților de desfășurare a activității și a afirmațiilor senzaționaliste sau a „profețiilor“, infirmate atât de înțelegerile biblice, cât și de realitate. Din păcate, multe afirmații spectaculoase ale acestuia au fost tratate ca fiind asumate de Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, aducând numeroase prejudicii și afectarea credibilității mesajului biblic în interiorul și exteriorul Bisericii. 

Tot în acest registru al afirmațiilor spectaculoase, dar fără acoperire în realitate, David Gates continuă să exprime opinii care discreditează organizația Bisericii Adventiste, conducătorii acesteia și credincioșii care nu sunt în acord cu vederile sale. În opinia sa, singurele persoane de încredere sunt David Gates și reprezentanții acestuia și, evident, sprijinul către misiunile oficiale ale Bisericii, respectiv rețeaua oficială adventistă de televiziune Hope Channel, trebuie să înceteze și să fie redirecționat către propria organizație. 

Abordarea independentă folosită atunci când lucrează în diferite părți ale lumii duce la dezbinare, confuzie și neînțelegeri. 

Din aceste motive, încă din luna mai a anului 2013, în urma a numeroase întâlniri și discuții, Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea a trimis tuturor Diviziunilor și Bisericilor Adventiste solicitarea de a nu oferi sprijin activităților derulate de acesta, din partea pastorilor sau a bisericilor locale. 

Deși Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea respectă dreptul oricărei persoane de a se informa din orice fel de surse cu privire la chestiunile spirituale, considerăm că implicarea unui credincios adventist în promovarea și susținerea unor demersuri care subminează autoritatea și misiunea Bisericii este nepotrivită și duce la dezbinare, confuzie și neînțelegeri. 

Dincolo de aprecierea personală a unor persoane, reamintim credincioșilor, dar și publicului larg, că doctrina adventistă este hristocentrică. Constatăm cu tristețe că și acum, ca de altfel și în timpurile străvechi, există persoane care se atașează și privesc mai mult spre oameni ca modele, în loc să-și îndrepte privirea către modelul divin. 

În acest context, amintim că lansarea și susținerea Centrului Media Adventist au în spate eforturi foarte mari, făcute permanent, atât în trecut, cât și în prezent, dezvoltarea acestui proiect reprezentând și în ziua de astăzi o provocare constantă. 

O televiziune națională, inclusă în lista televiziunilor must-carry", cu retransmisie obligatorie, alături de o rețea de 45 de stații locale radio proprii cu emisie de 24 de ore pe zi și cinci stații locale radio proprii cu program de două până la 18 ore pe zi, oferă o platformă solidă, unitară și eficientă în transmiterea mesajului Bibliei și a principiilor sociale, medicale, educative, culturale și religioase derivate din acesta.

 

Comitetul Uniunii de Conferințe

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România