Declarații oficiale

Pornografia

Diverse instanţe şi culturi pot dezbate definiţia şi consecinţele pornografiei (ca literatura deviaţiilor sexuale), dar pe baza principiilor veşnice, Adventiştii de Ziua a Şaptea din orice cultură, condamnă pornografia ca fiind distructivă, înjositoare, desensibilizatoare şi exploatabilă.

Este distructivă pentru relaţiile maritale, subminând planul lui Dumnezeu ca soţul şi soţia să se ataşeze atât de strâns unul de celălalt, încât să devină, în mod simbolic, “un singur trup” (Geneza 2: 24).

Este înjositoare pentru că prezintă femeia (şi în unele cazuri bărbatul), nu ca pe un întreg spiritual, mental şi fizic, ci ca pe un obiect sexual disponibil doar într-una dintre dimensiuni, deposedând-o de valoarea şi respectul care i se cuvin ca fiică a lui Dumnezeu.

Este desensibilizatoare pentru privitor/cititor, adormind conştiinţa şi pervertind simţurile, astfel că rezultatul este o persoană “blestemată” (Romani 1: 22,.28).

Este exploatabilă, încurajând desfrânarea şi este abuzivă, fiind în contradicţie cu regula de aur, care cere ca o persona să-i trateze pe ceilalţi în modul în care şi-ar dori ea să fie tratată (Matei 7:12 .) În mod special pornografia în rândul copiilor este o ruşine. Isus a spus: “Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi care cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atârne de gât o piatră mare de moară şi să fie înecat în adâncul mării “ (Matei 18:6).

Chiar dacă Norman Cousins (publicist) nu a spus-o într-un limbaj biblic, el a scris observând corect ca: “Necazul cu această pornografie răspândită în mod deschis… nu este că ea ar corupe, ci că desensibilizează; nu este că ar dezlega pasiunile, ci că paralizează emoţiile; nu este că ar încuraja o atitudine de adult, ci întoarcerea la obsesiile infantile; nu este că ar îndepărta percepţia, ci distorsionează concepţia. Îndrăzneala este trâmbiţată, iar dragostea este negată. Nu avem de-a face cu o eliberare, ci cu o dezumanizare” – Saturday Review of Literature, din 20 septembrie 1975.

Într-o societate calamitată de pierderea standardelor decenţei, de creşterea prostituţiei în rândul copiilor, de sarcini printre adolescente, de atacuri sexuale asupra femeilor şi copiilor, de minţi ruinate de droguri şi crimă organizată, nu este greu de estimat contribuţia pornografiei la aceste nenorociri.

Într-adevăr este înţelept sfatul primului mare teolog al creştinismului: “Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească” (Filipeni 4:8).

Acesta este sfatul pe care ar fi bine să-l urmeze toţi creştinii.

Această declaraţie publică a fost autorizată de către Neal C. Wilson, Preşedintele Conferinţei Generale, după consultări cu 16 vicepreşedinţi ai Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, la data de 5 iulie 1990, la sesiunea Conferinţei Generale desfăşurată la Indianapolis, Indiana.

Vizite: 5