Declarații oficiale

Pace în lume

Lumea noastră este caracterizată de tensiuni internaţionale, exploatare, haos economic, terorism frecvent şi apeluri repetate la arme. Aceste ostilităţi şi incertitudini pun în pericol pacea şi civilizaţia acestei planete. Ele creează obstacole în calea mărturiei creştine dincolo de graniţe şi au tendinţa de a inhiba evanghelizarea. Ele pot conduce la restricţii faţă de libertatea religioasă.

Când sunt confruntaţi cu această lume furtunoasă şi confuză, conştiinţa adventiştilor de ziua a şaptea este trezită. Delegaţii la cea de-a 53-a sesiune a Conferinţei Generale, au invitat pe copiii lui Dumnezeu din toate naţiunile, să se roage într-un mod serios, pentru pacea lumii şi pentru ţinerea în frâu a vânturilor de vrajbă şi război. Adventiştii, prin principii şi exemplu, trebuie să ia poziţie şi să lucreze pentru pace şi bună învoire între oameni – şi în acest fel ei vor fi cunoscuţi ca oameni care fac pace şi construiesc poduri de legătură.

Noi chemăm pe adventiştii de ziua a şaptea şi pe toţi oamenii de bună credinţă să ajute la crearea unei atmosfere de cooperare şi frăţietate, să conducă la schimburi între diferite culturi şi sisteme ideologice şi la o mai bună înţelegere între oamenii din toate rasele, credinţele şi orientările politice.

Deoarece timpul este scurt şi prin prisma nenumăratelor oportunităţi deschise poporului lui Dumnezeu pentru mărturie şi înaintarea Evangheliei, în timp ce situaţia pre-apocaliptica este încă predominantă, noi chemăm urgent pe fiecare copil al lui Dumnezeu, să participe în programul evanghelistic stabilit şi lansat pe toate continentele şi condus de Duhul Său.

Această declaraţie a fost adoptată la sesiunea Conferinţei Generale desfăşurată la Dallas, Texas, în aprilie 1980.

Vizite: 2