Licurici

Clubul licuricilor este un program centrat pe părinţi/biserică cu scopul de a-i dota pe părinţi cu mijloace pe care să le folosească în lucrul cu copiii de şcoală primară şi este conceput să stimuleze curiozitatea în continuă creştere a copiilor pentru lumea înconjurătoare. Acest program include activităţi specifice vârstei, care-i implică atât pe părinte, cât şi pe copil în activităţi recreaţionale, în însuşirea de îndemânări simple, în preţuirea creaţiunii lui Dumnezeu şi alte activităţi care pot trezi interesul la vârsta respectivă. Acestea sunt realizate dintr‑o perspectivă spirituală, pregătind integrarea copiilor ca exploratori în biserică.