Exploratori

Clubul exploratorilor este un program al bisericii care oferă cadrul în care să se manifeste spiritul de aventură şi de explorare existent în fiecare junior. Acesta include activităţi în aer liber alese cu grijă, explorarea naturii, dezvoltarea îndemânării juniorilor şi a vocaţiei, dincolo de posibilităţile unei Asociaţii a juniorilor adventişti. Într‑un astfel de cadru, accentul spiritual este bine primit şi clubul exploratorilor şi-a demonstrat pe deplin influenţa în câştigarea de suflete. În multe biserici, Clubul exploratorilor a înlocuit tradiţionala Asociaţie a juniorilor adventişti şi acolo unde există o şcoală a bisericii, clubul va suplimenta activitatea Asociaţiei juniorilor adventişti.

Activităţile incluse în Clubul exploratorilor sunt: tabere, expoziţii în aer liber, învăţarea unui meşteşug, explorarea naturii, studiu biblic, proiecte misionare, excursii, tururi cicliste şi multe alte activităţi interesante.

Copiii din clasele V-VIII pot fi aleşi pentru a deveni membri ai Clubului exploratorilor printr‑o ceremonie specială de învestire. Emblema triunghiulară a fost adoptată de toate ţările, chiar dacă numele de explorator este redat diferit în alte limbi, prin traducere şi echivalenţă locală. Membrii poartă la toate întâlnirile uniforma exploratorului acceptată, inclusiv la întâlnirea săptămânală a clubului, la expoziţiile exploratorilor, în taberele lor şi în Sabat dimineaţă la biserică, cu ocazia Zilei explora­torului. În unele biserici, grupele sunt împărţite în Clubul exploratorilor juniori şi Clubul exploratorilor adolescenţi, iar atunci când exploratorii mai mari ajung la vârsta de 15 ani, ei pot începe pregătirea pentru a deveni instructori, înscriindu-se într-un program special organizat de conferinţă – Şcoala de ghizi.

Biserica alege conducătorul clubului exploratorilor şi asistentul (asistenţii) pe termen de un an sau doi ani, la alegerile generale. Dacă sunt aleşi două ajutoare, se va alege un bărbat şi o femeie. Unul dintre aceştia poate sluji şi ca secretar şi casier al clubului. Conducătorul este membru al comitetului bisericii şi al comitetului Departamentului Tineret. Echipa de conducere a exploratorilor mai cuprinde instructorii pentru îndemânări, pentru clasele de studiu al naturii şi conducătorii grupelor de şase până la opt exploratori.