ADRA Romania

Înfiinţată în 1956, Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor (ADRA) este organizaţia umanitară globală a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea şi reprezintă principala modalitate de implicare instituţională în activităţile caritabile ale acesteia.

 

Cu toate acestea, ADRA se implică în proiecte de care beneficiază întreaga populaţie şi oferă sprijin în mod necondiţionat, indiferent de orientarea religioasă a beneficiarului. În plus, activitatea ADRA este clar separată de activităţile religioase şi nu oferă niciodată sprijin financiar sau de orice altă natură pentru a influenţa opţiunea religioasă a beneficiarilor.

 

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea este printre cei mai activi promotori ai libertăţii religioase şi de conştiinţă la nivel mondial şi consideră că alegerea unei religii ţine de convingerea personală, iar convertirea este o experienţă a credinciosului ce are loc sub influenţa Duhului Sfânt, nefiind în niciun fel legată de oferirea şi primirea de avantaje materiale, aşa cum o demonstrează şi una dintre declarațiile oficiale ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea

 

Expertiză

 

ADRA România urmăreşte îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru cei în nevoie şi investeşte în potenţialul oamenilor, prin iniţiative de dezvoltare comunitară, axându-se pe cinci direcţii principale: asistarea categoriilor sociale defavorizate, asistarea victimelor dezastrelor naturale, sănătate primară, educaţie de bază şi dezvoltare economică.

 

De asemenea, în caz de dezastre, ADRA România intervine în regim de urgenţă, imediat ce acest lucru este posibil, fiind furnizor de servicii sociale acreditat pentru Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Victimele Dezastrelor Naturale şi partener în, probabil, cel mai amplu proiect de pregătire a salvatorilor voluntari în caz de dezastru, demarat împreună cu Asociaţia Salvatorilor Voluntari pentru Situaţii de Urgenţă în 2010.

 

Din 2009, ADRA România conduce Centrul de Primire în Regim de Urgenţă a Victimelor Violenţei în Familie – Casa ADRA –, având cea mai mare capacitate din această parte a ţării, victimele beneficiind gratuit de cazare şi de consiliere de specialitate.

 

Afilieri

 

ADRA România este

ADRA România face parte din rețeaua ADRA Internațional, una dintre cele mai răspândite organizaţii neguvernamentale din lume, fiind activă în 125 de ţări şi conducându-se după o filosofie care îmbină compasiunea cu spiritul practic, adresându-se oamenilor în nevoie, fără să facă deosebiri de ordin rasial, etnic, politic sau religios. Datorită promptitudinii cu care ADRA a răspuns la nevoile oamenilor de pe întregul glob, în 1997, Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite (ECOSOC) i-a conferit statutul de membru consultativ

Date de contact ADRA România

Adresa: B-dul Pache Protopopescu 85, Sector 2, 021408 Bucureşti, România.

Telefon: +40 21 25 25 117  
Fax: + 40 21 25 28 690
Email: office (@) adra.ro

Website: http://www.adra.ro

Cod fiscal: 14355291

Donatiile financiare le puteti face, pe baza de chitanta fiscala, la sediul ADRA Romania sau in conturile ADRA Romania, deschise la Banca Comerciala Romana, sucursala Sect. 3, Bd. Decebal, nr. 11, Bl. S14, Bucuresti:

RO73 RNCB 0074 0292 1540 0001- LEI
RO46 RNCB 0074 0292 1540 0002 - USD
RO78 RNCB 0074 0292 1540 0008 - EUR
RO89 RNCB 0074 0292 1540 0004 - GBP

SWIFT Code: RNCBROBUXXX