Educatie

Regulamentul și programa pentru olimpiadele de științe 2017

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadelor de științe

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea

Scop

Scopul acestor olimpiade este de a asigura un cadru al excelenţei pentru acei elevi adventiști care nu pot participa la olimpiada de stat, din pricina organizării acestora în ziua de sâmbătă, care conform Scripturilor este ziua de odihnă săptămânală și un memorial al creațiunii.

Pe această cale ne dorim stimularea şi promovarea elevilor cu aptitudini intelectuale şi interese sporite pentru un anumit domeniu de studii, precum și dezvoltarea capacităţilor şi a talentelor deosebite în vederea constituirii şi dezvoltării viitorului potenţial intelectual al bisericii.

Faze olimpiadă

Olimpiada de științe se organizează în două faze, după cum urmează:

-faza pe conferință

-faza pe uniune

Pentru faza pe conferință elevii care vor să participe au nevoie de: 

-dovada că au trecut faza olimpiadei pe școală, acolo unde elevul învață

sau

-în cazul în care la școala respectivă nu se organizează olimpiada sau faza locală este programată într-o zi de sâmbătă, o adeverință din partea profesorului de specialitate din care să reiasă că elevul are cunoștințe care îl recomandă pentru participarea la olimpiadă la disciplina respectivă. 

Înscriere

Pentru înscrieri se vor contacta pastorii locali și prin ei, directorul de educație al fiecărei conferințe. Înscrierea se va face până în data de 30 martie. Pentru detalii sau clarificări, pot fi contactaţi directorii de educație pentru fiecare conferință, după cum urmează:

Banat - Lucian Mercea, tel: 0740 116 198

Moldova - Eugen Chirilianu, tel: 0745 544 691 

Muntenia – Daniel Oncea, tel: 0745 927 559 

Oltenia – Lucian Răcilă, tel: 0740 107 646 

Transilvania de Nord - Romeo Asanache, tel: 0744 318 207 

Transilvania de Sud  - Geo Mogheri, tel: 0728 078 631 

Calificare

Primii doi elevi de la fiecare clasă și materie sunt calificați de la faza pe conferință pentru faza pe uniune (dar care au obținut minim 85 de puncte).

Primii doi elevi de la fiecare clasă și materie (dar care au obținut minim 85 de puncte) sunt considerați câștigătorii fazei pe uniune. 

Premiere 

Faza pe conferință: 150 lei (pentru primii doi elevi de la fiecare clasă și materie dar care au obținut un minim de 85 puncte).

Faza pe uniune: 250 lei (primii doi elevi de la fiecare clasă și materie care au obținut minim 85 de puncte).

Observații

Olimpiada de ştiinţe se organizează la următoarele materii: 

•Română: cls. V-XII

•Matematică: cls. V-XII

•Chimie: cls. VII-XII

•Biologie: cls. V-XII

•Engleză: cls. VII-XII 

Se notează în sistemul de 100 puncte.

Corectarea se va face de o singură comisie de disciplină pentru ambele faze. 

Programa pentru fiecare materie se găsește atașată acestui regulament.

Download programa specifică:

Programa Olimpiada Matematica cls. V-XII etapa locala se poate descărca de AICI.

Programa Olimpiada Matematica clasele V-VIII etapa judeteana se poate descărca de AICI.

Programa Olimpiada Matematica clasele IX-XII etapa judeteana se poate descărca de AICI.

Programa Olimpiada Limba Romana cls. a V-a se poate descărca de AICI.

Programa Olimpiada Limba Romana cls. a VI-a se poate descărca de AICI.

Programa Olimpiada Limba Romana cls. a VII-a se poate descărca de AICI.

Programa Olimpiada Limba Romana cls. a VIII-a se poate descărca de AICI.

Programa Olimpiada Limba Romana cls. a IX-a se poate descărca de AICI.

Programa Olimpiada Limba Romana cls. a X-a se poate descărca de AICI.

Programa Olimpiada Limba Romana cls. a XI-a se poate descărca de AICI.

Programa Olimpiada Limba Romana cls. a XII-a se poate descărca de AICI.

Programa Olimpiada Limba Engleza cls. VII-XII se poate descărca de AICI.

Programa Olimpiada Chimie cls. VII-XII se poate descărca de AICI.

Programa Olimpiada Biologie cls. V-XII se poate descărca de AICI.

 

 

 

Regulamentul și programa la olimpiada de cunoștințe biblice 2017

Olimpiada de cunoștințe biblice

Regulament de desfăşurare

Obiective:

Psalmistul David ridică o întrebare care generații la rând, până în zilele noastre, a frământat și continuă să constituie preocuparea părinților, educatorilor, bisericilor, liderilor societății: „Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea?” (Psalm 119:9 pp). În răspunsul la această întrebare stă secretul unei lumi mai bune din toate punctele de vedere. În răspunsul la această întrebare se găsește soluția  la tot ce nu merge bine printre oameni.

Inspirat de Dumnezeu (de la El vin adevăratele răspunsuri), tot David oferă răspunsul: „Îndreptându-se după Cuvântul Tău” (Psalm 119:9 up). Cuvântul Scripturilor - Cuvântul lui Dumnezeu, cunoscut și respectat - este calea spre viață.

Ellen White lărgește această perspectivă și sub călăuzirea Duhului Sfânt scrie: ”Este imposibil ca tinerii să posede o minte sănătoasă și principii religioase corecte, dacă ei nu au plăcere să citească cu atenție Cuvântul lui Dumnezeu. Această carte conține cea mai interesantă istorie, scoate în evidență calea mântuirii prin Domnul Hristos și constituie călăuza lor pentru o viață mai înaltă și mai bună” (Căminul Adventist, pag 376,377).

În lumina acestor gânduri inspirate, definim următoarele obiective:

Obiectivul 1

Principalul obiectiv al Olimpiadei de cunoștințe biblice este să le ofere copiilor şi tinerilor un mijloc adaptat la şi specific timpului în care trăim, prin care să cunoască Cuvântul Domnului. Pe această cale sunt încurajați să caute în Cuvânt (prin încredere și ascultare) calea vieții veșnice. 

Obiectivul 2

Un alt obiectiv este să cheme pe toți cei implicați (părinți, educatori, biserica) în îndrumarea generațiilor tinere să caute în Cuvânt singura soluție pentru o educație sănătoasă. Să se implice în încurajarea copiilor și tinerilor să facă din Cuvânt ghidul lor de viețuire.

Obiectivul 3

Să ajute la formarea unei identități a celor ce studiază Cuvântul. Copiii şi tinerii (ca de altfel fiecare om) au nevoie să știe că nu sunt singurii care cred în Dumnezeu și în ce spune El. Împreună sunt mai puternici.

Etape

Olimpiada de cunoștințe biblice are trei faze:

-Faza locală: care se poate organiza la nivelul fiecărei biserici sau la nivelul unui district, atunci când situația o cere. 

-Faza pe conferință: cei calificați la faza locală sunt înscriși prin pastori la această etapă (locul şi data desfăşurării se vor anunța din timp, pe canalele bisericii).

-Faza pe uniune: cei care se califică din cele 6 conferințe ale Bisericii Adventiste din România vor participa la această ultimă etapă (locul şi data sunt anunțate din timp, prin canalele bisericii și pe site-ul UCBAZȘ, secţiunea Departamentul Educație).

Programa

În fiecare an, este decisă de către directorul Departamentului Educație de la Uniune și directorii Departamentelor Educație de la conferințe, apoi se comunică prin conferințe și este afișată pe site-ul UCBAZȘ, la secţiunea Departamentului Educație.

Calificare

-De la faza locală la faza pe conferință sunt calificați cei care au obținut 75 de puncte.

-De la faza pe conferință la faza pe uniune sunt considerați calificați cei ce obțin 85 de puncte.

-La faza pe uniune sunt premiați toți cei ce obțin minim 85 de puncte.

Observație: testele vor fi tip grilă cu o singură variantă corectă și vor fi maxim 4 întrebări la fiecare test în care se va cere redarea din memorie a unui text din cele avute de memorat.

Participare

Pentru înscrieri se vor contacta pastorii locali și prin ei, directorul Departamentului Educație al fiecărei conferințe. Pentru detalii/clarificări, vor fi contactaţi directorii Departamentului Educație de la conferinţe, după cum urmează:

Banat - Lucian Mercea, tel: 0740 116 198

Moldova - Eugen Chirilianu, tel: 0745 544 691 

Muntenia – Daniel Oncea, tel: 0745 927 559 

Oltenia – Lucian Răcilă, tel: 0740 107 646 

Transilvania de Nord - Romeo Asanache, tel: 0744 318 207 

Transilvania de Sud  - Geo Mogheri, tel: 0728 078 631

Important/De știut

Olimpiada de cunoștințe biblice este un mijloc care ajută la îndrumarea copiilor și tinerilor în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu este un scop în sine și nici sursa adevărului, ci o cale spre Adevăr. De aceea, această activitate se vrea distinctă, aparte de tendințele lumii în care trăim și nu promovează competiția (ci doar competiția cu sine), lupta pentru întâietate și supremație între copii, tineri, biserici, conferințe etc. Trăim într-o lume bazată pe competiție, iar aceasta nu ocolește nici măcar biserica. Stă bine unei biserici care mărturisește pe Isus ca Mântuitor, să nu cedeze unei astfel de tendințe străine de Dumnezeu. Promovăm pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor și înălțăm valorile Sale: competența, seriozitatea, calitatea în tot ce facem, munca, cinstea, corectitudinea, dragostea curată.

Recomandare

Fiecare fază a olimpiadei de cunoștințe biblice să fie urmată de un moment special de recunoaștere a celor care au participat, indiferent de punctajul obţinut. Se va evidenția beneficiul enorm ce vine din studiul Scripturilor și vor fi evidențiați și încurajați pe diferite căi.

Download programa și calendar:

Programa și calendarul pentru Olimpiada de Cunoștințe Biblice 2017 se poate descărca de AICI.

 

 

 

 

Programa Olimpiadei de Religie 2016

 

 

 

 

 

Gr. 0

(cls. III-IV)

Gr. 1

(cls. V-VI)

Gr. 2

(cls. VII-VIII)

Gr. 3

(cls. IX-X)

Gr. 4

(cls. XI-XII)

 

Biblie

 

 

 

 

 1.  

Evanghelia după Matei

Evanghelia după Matei

 

Evanghelia după Matei

Evanghelia după Matei

Evanghelia după Matei

 1.  

Exod 1-6

Exod 1-20

Exod 1-20; 24; 31-34

 

Exod 1-20; 24; 31-34

Exod 1-20; 24; 31-34

 1.  

 

 

1 Ioan

 

1 Ioan

1 Ioan

 1.  

 

 

 

Filipeni

 

Filipeni

 1.  

 

 

 

 

Neemia

 

 

Spiritul Profetic

 1.  

 

Solii către tineret

cap. 1 și 2

Solii către tineret

cap. 1, 2, 3, 9

Solii către tineret

cap. 1, 2, 3, 9, 10, 11

Solii către tineret

cap. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12

 

Texte de memorat:

 1.  

Matei 6:9-13

 

Matei 6:9-13

Matei 6:9-13

Matei 6:9-13

Matei 6:9-13

 1.  

Exod 20:12-17

 

Exod 20:1-17

Exod 20:1-17

Exod 20:1-17

Exod 20:1-17

 1.  

 

 

 

Matei 5:1-12

 

Matei 5:1-12

 

Calendar

 

Etapa I (local): Februarie 2016

Etapa a II-a (conferință): 27 Martie 2016

Etapa a III-a (Uniune): 5 - 8 Mai 2016

 

 

 

10 moduri in care educatia adventista poate schimba lucrurile

1.Acceptarea lui Dumnezeu şi a Cuvântului Lui

Obiectivul nr. 1 al educaţiei adventiste este de a-i conduce pe copii la Isus, ajutându-i să-şi predea în totalitate viaţa lui Dumnezeu, prin convertire şi acceptarea Bibliei ca fundament pentru relaţia lor cu Isus Hristos şi călăuză în toate domeniile vieţii. 

„Cunoaşterea lui Dumnezeu, aşa cum este descoperită în Cuvântul Său, este cunoaşterea pe care trebuie să o dăm copiilor noştri. De la primele sclipiri ale raţiunii, ei trebuie să cunoască Numele şi viaţa lui Isus. Primele lor lecţii ar trebui să-i înveţe că Dumnezeu este Tatăl lor. Prima lor pregătire ar trebui să fie aceea a ascultării iubitoare. Cuvântul lui Dumnezeu să le fie citit şi repetat cu respect şi iubire, în porţii potrivite pentru înţelegerea lor şi adaptate pentru a le trezi interesul. Şi, mai presus de orice, să înveţe despre dragostea Sa descoperită în Hristos.” (Divina vindecare, pag. 460)

 

2.Devotament faţă de biserică

Căminul, biserica şi şcoala lucrează împreună pentru a le insufla elevilor sentimentul apartenenţei, ca astfel, aceştia să capete dorinţa de a cunoaşte, de a aplica şi de a împărtăşi principalele învăţături ale Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea. 

„Cu o asemenea armată de lucrători care ar putea fi formată din tinerii noştri pregătiţi cum se cuvine, cât de curând ar putea fi dusă întregii lumi solia despre un Mântuitor răstignit, înviat şi care va reveni în curând!” (Educaţie, pag. 271)

 

3.Relaţiile cu familia şi cu semenii

În fiecare activitate, curriculumul implicit este dezvoltarea sentimentului valorii personale, împreună cu aptitudinile de relaţionare necesare în împlinirea responsabilităţilor de familie şi pentru a răspunde cu sensibilitate la nevoile celorlalţi.

„Dacă dorim să facem bine sufletelor, succesul nostru faţă de aceste suflete va fi proporţional cu încrederea lor în noi şi cu preţuirea noastră pentru ei... Acordaţi iubire acelora care au cel mai mult nevoie de ea. Cei mai nefericiţi, cei care au temperamentele cele mai dificile, aceia au nevoie de dragostea şi mila noastră. Cei care ne pun la încercare răbdarea au nevoie de dragostea noastră. Noi trecem prin lume o singură dată; fiece lucru bun pe care putem să-l facem, să-l facem cu seriozitate, neobosit, în acelaşi spirit în care Domnul Hristos Şi-a făcut lucrarea.” (Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, pag. 281)

 

4.Responsabilitate civică

Educaţia adventistă priveşte înainte. Elevii noştri îşi dezvoltă înţelegerea în ce priveşte diversitatea multiculturală şi moştenirea istorică, precum şi cunoaşterea practică a procedurilor guvernamentale, în acelaşi timp afirmându-şi credinţa în demnitatea şi valoarea semenilor şi responsabilitatea personală faţă de mediul local, naţional şi global. 

„Astfel s-a răspuns pentru totdeauna la întrebarea ‚Cine este aproapele meu?’. Hristos a arătat că aproapele nostru nu este doar cineva din aceeaşi biserică sau având aceeaşi credinţă ca noi. Nu are legătură cu rasa, culoarea sau clasa socială. Aproapele nostru este fiecare persoană care are nevoie de ajutorul nostru. Aproapele nostru este fiecare suflet care este rănit şi vătămat de vrăjmaş. Aproapele nostru sunt toţi cei ce aparţin lui Dumnezeu.” (Hristos, Lumina lumii, pag. 503)

 

5.Stil de viaţă sănătos şi echilibrat

Educaţia adventistă se adresează persoanei în totalitate şi nu se opreşte doar la prezentarea informaţiei. Elevii învaţă să-şi asume responsabilitatea pentru a atinge şi a menţine un nivel optim de sănătate în plan fizic, mental şi spiritual. 

„Ideile noastre legate de educaţie sunt prea înguste şi superficiale. Se face simţită nevoia unei sfere mai largi, a unui ţel mai înalt. Adevărata educaţie înseamnă mai mult decât urmarea unei anumite şcoli. Înseamnă mai mult decât pregătirea pentru viaţa de acum. Adevărata educaţie vizează întreaga fiinţă şi durează toată viaţa. Ea înseamnă dezvoltarea armonioasă a capacităţilor fizice, mentale şi spirituale. Ea îl pregăteşte pe elev pentru bucuria slujirii în această lume şi pentru bucuria mai înaltă a unei slujiri mai ample în lumea care va veni.” (Educaţie, pag. 13)

 

6.Dezvoltare intelectuală

Elevii sunt învăţaţi să gândească, nu doar să înveţe pe de rost sau să facă bine la teste. Acestora li se arată cum să aplice o metodă sistematică şi logică în luarea deciziilor şi rezolvarea problemelor, având la bază cunoştinţe ştiinţifice, matematice şi istorice, şi trecute prin filtrul perspectivei biblice.

„Dumnezeul pe care Îl slujim nu caută la faţa omului. El, care i-a dat lui Solomon, duh de discernământ şi înţelepciune, este gata să dea aceeaşi binecuvântare astăzi copiilor Săi… Când un purtător de poveri doreşte înţelepciune mai mult decât bogăţie, putere sau renume, el nu va fi dezamăgit. Unul ca acesta va învăţa de la Marele Învăţător nu numai ce să facă, ci şi cum să lucreze, aşa încât să primească aprobarea divină.” (Profeţi şi regi, pag. 31)

 

7.Aptitudini de comunicare

Elevii dobândesc competenţe maxime în comunicarea verbală şi non-verbală, în folosirea tehnologiei informatice şi în comunicarea eficientă a credinţei lor. 

„Numai metoda lui Hristos va aduce un succes real în încercarea de a ajunge la inima oamenilor. Mântuitorul S-a unit cu oamenii ca unul care le dorea binele. El Şi-a arătat simpatia faţă de ei, a îngrijit de nevoile lor şi le-a câştigat încrederea. Apoi le-a spus: ‚Urmaţi-Mă!’” (Divina vindecare, pag. 143)

 

8.Aptitudini pentru viaţă

Educaţia adventistă este practică: elevii sunt învăţaţi să trăiască responsabil în lumea cotidiană, conduşi de principiile creştine de isprăvnicie, economie şi administrare personală. 

„Adevărata educaţie nu ignoră valoarea cunoştinţelor ştiinţifice sau a realizărilor literare; dar mai presus de informaţie, preţuieşte puterea; mai presus de putere, bunătatea; mai presus de realizările intelectuale, caracterul. Lumea nu are nevoie atât de oameni cu o mare capacitate intelectuală, cât de caractere nobile. Are nevoie de oameni a căror pricepere este condusă de principii statornice.” (Educaţie, pag. 225)

 

9.Simţ estetic 

În şcolile adventiste, elevii sunt învăţaţi să aprecieze frumosul atât în lucrurile create de Dumnezeu, cât şi în creaţiile oamenilor, şi sunt cultivate talentele artistice individuale. 

„Din frumuseţea lucrurilor din natură puteţi învăţa mai mult din înţelepciunea lui Dumnezeu decât cunosc învăţaţii cei mari. Pe petalele crinului, Dumnezeu a scris un mesaj pentru voi – un mesaj scris într-un limbaj pe care inimile voastre îl pot citi doar dacă dau la o parte neîncrederea, egoismul şi grijile chinuitoare. De ce v-a dăruit El păsărelele cântătoare şi florile gingaşe? Oare nu ca o revărsare a iubirii din inima unui Părinte, care să lumineze şi să înveselească drumul vieţii voastre? Tot ce vă era necesar pentru existenţă, v-ar fi putut fi dăruit fără flori şi fără păsări, dar Dumnezeu nu S-a mulţumit doar să vă asigure ceea ce ar fi fost suficient pentru întreţinerea vieţii. El a umplut pământul, văzduhul şi cerul cu frumuseţi care să vă vorbească despre dragostea cu care Se gândeşte la voi.” (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 96)

 

10.Carieră şi slujire

Educaţia adventistă îi ajută pe elevi să-şi clădească o etică solidă a muncii şi o apreciere puternică pentru demnitatea slujirii, şi să identifice alternativele şi oportunităţile de carieră, fără a pierde din vedere nici implicarea personală în misiunea bisericii.

„Spiritul lucrării dezinteresate pentru alţii dă caracterului profunzime, statornicie şi frumuseţe ca a lui Hristos, iar celui ce îl are îi aduce pace şi fericire. Aspiraţiile vieţii sunt elevate. Nu mai este loc pentru lenevire sau egoism. Cei ce folosesc în acest fel darurile spirituale vor creşte şi vor deveni puternici pentru a lucra pentru Dumnezeu. Ei vor dobândi o înţelegere spirituală clară, o credinţă statornică şi mereu crescândă, precum şi o mai mare putere în rugăciune. Duhul lui Dumnezeu lucrând asupra lor trezeşte armonii sfinte în suflet ca răspuns la atingerea divină.” (Calea către Hristos, pag. 80)

 

Olimpiada de Religie 2015

OLIMPIADA DE RELIGIE 2015

 

Calendar

 

Etapa I (local):  februarie 2015

Etapa a II-a (conferințe):  29 martie 2015

 

Etapa a III-a (Uniune):  23-25 aprilie 2015

 

Programă

 

 

Gr. 0

Gr. 1

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

 

Biblie

 

 

 

 

 1.  

Evanghelia după Ioan

Evanghelia după Ioan

Evanghelia după Ioan

Evanghelia după Ioan

Evanghelia după Ioan

 1.  

2 Samuel 1-12

2 Samuel

2 Samuel

2 Samuel

2 Samuel

 1.  

 

Iona

Iona

Iona

Iona

 1.  

 

Filimon

Filimon

Filimon

Maleahi

 1.  

 

 

Galateni

Galateni

Filimon

 1.  

 

 

 

Romani

Galateni

 1.  

 

 

 

 

Romani

 

Spiritul Profetic

 1.  

 

Profeți si regi  cap.22 – Ninive, cetatea cea mare

Profeți si regi  cap.22 – Ninive, cetatea cea mare

Profeți si regi  cap.22 – Ninive, cetatea cea mare

Profeți si regi  cap.22 – Ninive, cetatea cea mare

 1.  

 

 

Profeţi şi regi cap.5 - Pocăinţa lui Solomon

Profeţi şi regi cap.5 - Pocăinţa lui Solomon

Profeţi şi regi cap.5 - Pocăinţa lui Solomon

 1.  

 

 

 

Istoria Faptelor Apostolilor  cap.36 - Apostazia din Galatia

Istoria Faptelor Apostolilor  cap.36 - Apostazia din Galatia

 1.  

 

 

 

 

Istoria Faptelor Apostolilor

cap. 43 – În Roma

 

Texte de memorat: selecţie din Cartea Proverbelor

 1.  

1:7

2:6-7

4:7-8

5:21

5:21

 1.  

3:1-2

4:18

5:21

4:23-24

4:23-24

 1.  

3:5-6

4:23

4:23-24

6:9-11

6:9-11

 1.  

4:18

6:6-7

6:9-11

8:13

8:13

 1.  

4:23

10:19-20

11:2

9:17-18

9:17-18

 1.  

6:6-7

15:12

11:13

11:2

11:2

 1.  

 

16:32

12:18

11:13

11:13

 1.  

 

17:9

13:20

12:18

12:18

 1.  

 

17:14

15:12

13:20

13:20

 1.  

 

 

16:24-25

14:9

14:9

 1.  

 

 

17:9

15:12

15:12

 1.  

 

 

17:14

17:9

17:9

 1.  

 

 

27:6

17:14

17:14

 1.  

 

 

 

21:17

21:17

 1.  

 

 

 

24:12

24:12

 1.  

 

 

 

27:6

27:6