Declarații oficiale

Mediul înconjurător

Adventiştii de ziua a şaptea cred că omenirea a fost creată după chipul lui Dumnezeu, reprezentându-l astfel pe Dumnezeu ca administratori ai Săi, în guvernarea mediului înconjurător într-un mod corect şi folositor.

Din păcate, deteriorarea şi exploatarea au fost aduse în domeniul responsabilităţilor umane. Din ce în ce mai mulţi bărbaţi şi femei au fost implicaţi în distrugerea megalomană a resurselor pământului, ceea ce a dus la suferinţă universală, la dezorganizarea mediului şi ameninţarea cu modificarea climei. În timp ce este nevoie ca cercetările ştiinţifice să continue, din dovezile acumulate, reiese clar ca emisia crescândă de gaze distructive, deprecierea stratului protector de ozon, distrugerea masivă a pădurilor din America şi aşa-numitul efect de seră, ameninţă ecosistemul pământului.

Aceste probleme sunt în mare parte cauzate de egoismul uman şi de dorinţa egocentristă, de a avea mai mult şi mai mult, printr-o producţie totdeauna în creştere, prin consum nelimitat şi prin deprecierea resurselor, care nu se mai pot reface. Criza ecologică îşi are rădăcinile în lăcomia umană şi în refuzul de a practică o administrare bună şi corectă, în limitele divine ale creaţiunii.

Adventiştii de ziua a şaptea sunt adepţii unui stil de viaţă simplu şi sănătos, în care oamenii nu-şi dau frâu liber dorinţelor de consum, a orientării pe achiziţia de bunuri şi a producerii de deşeuri. Noi facem apel la respect pentru creaţiune, la restrângerea folosirii resurselor mondiale, la reevaluarea nevoilor fiecăruia şi la reafirmarea demnităţii vieţii create.

Această declaraţie a fost aprobată şi votată de Comitetul Administrativ al conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea (ADCOM) şi autorizată de către Biroul preşedintelui, Robert Folkenberg, la sesiunea Conferinţei Generale, desfăşurată la Utrecht, Olanda, în perioada 29 iunie – 8 iulie 1995.

Vizite: 2