Declarații oficiale

Libertatea religioasă și minoritățile religioase

În decursul istoriei, minorităţile religioase au fost adesea subiectul discriminării şi al persecuţiei deschise. Intoleranţa religioasă şi prejudecăţile sunt din nou în actualitate. În ciuda afirmării libertăţii oricărei persoane de a adopta şi răspândi convingeri religioase şi de a-şi schimba religia – afirmaţii susţinute prin instrumentele Naţiunilor Unite şi prin documentele cuprinse în “Declaraţia internaţională a drepturilor” – multe ţări neagă cetăţenilor lor aceste drepturi.

Instrumentele juridice internaţionale condamnă discriminarea împotriva minorităţilor, dar în mod tragic, unele ţări au publicat liste de grupări religioase descrise ca secte potenţial periculoase.S-au format comisii anti-secte, a fost educat personal care să investigheze şi au fost adoptate legi restrictive. Sute de mii de credincioşi nevinovaţi sunt priviţi în mod oficial cu neîncredere şi sunt trataţi ca cetăţeni de categoria a doua. Toate acestea violează libertatea religioasă, care este dreptul fundamental şi esenţial al fiinţelor umane. Adventiştii de ziua a şaptea cred în ascultarea faţă de legile pământeşti atâta timp cât acestea nu intră în conflict cu legile lui Dumnezeu. Noi ne opunem oricărei legi, activităţi, sau oricărei strategii care ar conduce la discriminarea minorităţilor religioase.

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea apără libertatea religioasă pentru toţi oamenii şi se situează în favoarea separării Bisericii de stat. Scriptură învaţă că Dumnezeu, care a dat viaţă, a dat şi libertate de alegere. Dumnezeu nu acceptă decât închinarea care-I este adusă în mod liber. Adventiştii de ziua a şaptea mai cred că legea trebuie aplicată în mod corect, fără favoruri. Noi afirmăm că nici o grupare religioasă nu trebuie să fie judecată doar pentru că unii adepţi par a fi extremişti. Restrângerea libertăţii religioase are loc atunci când un comportament agresiv, sau violent violează drepturile altora.

În conformitate cu articolul 18 al “Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului”, adoptate de Naţiunile Unite şi cu alte instrumente internaţionale şi în armonie cu convingerile şi istoria ei, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea este pe deplin angajată în promovarea, apărarea şi ocrotirea libertăţii religioase a oricărei persoane, din orice parte a lumii. Noi vom continua să colaborăm cu “Comisia pentru Drepturile Omului” a Naţiunilor Unite şi cu alte agenţii internaţionale şi organizaţii religioase pentru a încuraja fiecare ţară să garanteze dreptul fundamental al libertăţii religioase. În plus, vom promova dialogul şi mai bună înţelegere între autorităţile guvernamentale şi oamenii care aparţin minorităţilor religioase.

Această declaraţie a fost votată în timpul Consiliului anual al Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, desfăşurat pe 29 septembrie 1999, la Silver Spring, Maryland.

Vizite: 4