Declarații oficiale

Jocuri de noroc

Jocul de noroc – definit ca fiind un joc ale şansei, practicat pe bani, are un impact crescând asupra tot mai multor oameni din lumea întreagă. Ideea unui câştig pe cheltuiala altora, a devenit un blestem modern. Societatea plăteşte pentru delictele asociate cu jocul, pentru asistarea victimelor şi pentru ruperea relaţiilor de familie, care erodează calitatea vieţii. Adventiştii de Ziua a Şaptea s-au opus cu tărie jocurilor de noroc, considerându-le incompatibile cu principiile creştine. Jocurile de noroc nu sunt considerate distracţii potrivite, nici metode legale pentru obţinerea de fonduri.

Jocurile de noroc violează principiile creştine ale isprăvniciei. Dumnezeu consideră că munca este metoda potrivită pentru obţinerea de beneficii materiale, nu participarea la jocurile de noroc, visând la câştigul pe seama altora. Jocurile de noroc au un impact masiv asupra societăţii. Există implicaţii financiare majore care derivă din delictele produse pentru a plăti obiceiul de a juca, sporirea măsurilor de ordine publică şi a cheltuielilor juridice, mergând până la delictele asociate, care implică droguri şi prostituţie. Jocurile de noroc nu oferă venituri; mai degrabă, ele iau de la cei care, adesea, cu greu îşi permit să piardă şi dau câtorva câştigători. Evident, cel mai important câştigător este cel care patronează jocurile de noroc. Ideea că jocurile de noroc ar putea oferi beneficii economice este iluzorie. De fapt, ele violează simţământul creştin de responsabilitate faţă de familie, vecini, faţă de cei în nevoie şi faţă de Biserica. 1

Jocurile de noroc creează speranţe false. Visul “marelui câştig “ înlocuieşte adevărata speranţă cu un ideal fals al unei şanse de câştig improbabile statistic. Creştinii nu trebuie să îşi pună speranţa în bogăţie. Speranţa creştină într-un viitor glorios, promis de Dumnezeu, este sigură şi neîndoielnică – spre deosebire de visul câştigului la jocurile de noroc. Marele câştig pe care îl prezintă Biblia este “ evlavia însoţită de mulţumire “ 2

Jocurile de noroc creează dependenţă, iar aceasta este în mod clar incompatibilă cu un stil de viaţă creştin. Biserica doreşte să -i ajute, nu să-i condamne, pe cei care suferă din cauza dependenţei faţă de jocurile de noroc, sau faţă de alte lucruri. Creştinii recunosc că ei sunt responsabili înaintea lui Dumnezeu pentru stilul de viaţă şi posibilităţile lor. 3

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, ca organizaţie, nu aprobă tombolele, sau loteriile, prin care să se obţină fonduri, şi-i îndeamnă pe membrii ei să nu participe la astfel de activităţi, chiar dacă ar exista intenţii bune. Biserica nu este de acord nici cu jocurile de noroc sponsorizate de către stat. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea cheamă toate autorităţile să prevină răspândirea jocurilor de noroc şi efectele lor devastatoare asupra societăţii şi indivizilor.

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea respinge jocurile de noroc, aşa cum sunt ele definite mai sus şi nu va solicita şi nu va accepta fonduri, care în mod clar, derivă din jocurile de noroc.
1. 1 Tes 4:11; Gen 3:19; Mat 19: 21; Fapte 9:36; 2 Cor 9:8,9
2. 1 Tim 6:17; Evrei 11:1;1 tim 6:6
3. 1 Cor 6:19,20

Această declaraţie a fost votată de către Comitetul administrativ al Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, la sesiunea Conferinţei Generale, desfăşurată la Toronto, Canada, 29 iunie – 9 iulie 2000.

Vizite: 3