Declarații oficiale

Institutii de sănătatea adventiste

PRINCIPII :

1. Lucrarea Domnului Hristos s-a adresat întregii persoane. Urmând exemplul său, misiunea Bisericii Creştine Adventiste de Ziua a Şaptea include o lucrare de vindecare a întregii persoane – trup, minte şi spirit. Această lucrare cuprinde grija şi compasiune pentru cei bolnavi şi suferinzi. De asemenea, include menţinerea stării de sănătate. În lucrarea de vindecare se integrează şi alte aspecte : educarea cu privire la urmările pozitive pe care le are păstrarea legilor sănătăţii, legăturile care există între legile spirituale şi cele ale naturii, responsabilitatea umană faţă de aceste legi, precum şi harul lui Hristos care ne asigură o viaţă de biruinţă.
2. Instituţiile de îngrijire a sănătăţii (spitale, clinici medicale/dentare, sanatorii şi case de bătrâni, centre de reabilitare, etc) funcţionează ca parte integrantă a lucrării Bisericii şi urmează standardele acesteia, inclusiv păstrarea sfinţeniei Sabatului prin promovarea unei atmosfere corespunzătoare pentru personal şi pacienţi, evitarea muncii obişnuite şi a alegerii unor servicii de diagnostic şi terapie în Sabat. Aceste standarde mai includ promovarea unei diete ovo-lacto-vegetariene, fără stimulenţi şi alcool, ca şi asigurarea unui mediu lipsit de fum de tutun. Trebuie promovat un control al apetitului, folosirea medicamentelor cu potenţial de abuz trebuie ţinută sub control, iar tehnicile care includ controlul minţii de către alte persoane nu trebuie permise. Instituţiile sunt conduse ca funcţie a Bisericii, prin activităţi şi practici care sunt clar identificate ca fiind o mărturie unică a adventiştilor de ziua a şaptea.
3. În armonie cu recunoaşterea demnităţii umane pe care a făcut-o Domnul Hristos şi cu demonstrarea iubirii Sale, care oferă iertare şi compasiune, indiferent de trecutul cuiva şi dă dreptul la o alegere personală pentru viitor, instituţiile de sănătate ale Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea pun un deosebit accent pe demnitatea personală şi pe relaţiile umane. Acest lucru include diagnosticarea corectă şi tratament oferit de personal competent; o atmosferă sigură, plină de atenţie, care să conducă la sănătatea minţii, trupului şi spiritului; educaţia cu privire la obiceiuri de viaţă sănătoasă. De asemenea, se include aici sprijinul faţă de familie şi pacient în cazul în care acesta se află pe moarte.
4. Procedeele medicale şi strategia de lucru în acest domeniu trebuie să reflecte totdeauna o înaltă consideraţie şi grijă faţă de valoarea vieţii umane, ca şi pentru demnitatea personală.
5. Instituţiile de sănătate ale Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea operează ca parte integrantă a comunităţii şi naţiunii în care funcţionează. Pentru că ele sunt reprezentanţe ale iubirii lui Hristos faţă de aceste comunităţi umane, sănătatea comunităţii şi a naţiunii reprezintă grija fiecărei instituţii. Sunt respectate legile în vigoare,ca şi regulamentele cu privire la funcţionarea instituţiilor şi autorizarea personalului.
6. Instituţiile sunt deschise clericilor tuturor confesiunilor pentru a-şi vizita enoriaşii.
7. Misiunea instituţiilor de a-L reprezenta pe Hristos faţă de societate şi mai ales faţă de aceia care folosesc serviciile lor, se realizează printr-un personal plin de grijă şi competenţă, care susţine practicile şi standardele Bisericii Adventiste. Pentru dezvoltarea profesională a personalului, instituţiile trebuie să programeze în mod regulat cursuri care să asigure personalului o instruire la zi, o creştere în cunoaşterea şi în modul de împărtăşire a iubirii lui Dumnezeu. Planurile pe termen lung cu privire la personal vor sprijini educaţia pentru un viitor personal şi pentru modul de a folosi o instituţie pentru practica clinică a studenţilor.
8. Instituţiile trebuie să lucreze într-un mod responsabil din punct de vedere financiar şi în armonie cu strategia de lucru a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.
9. Prevenirea primară şi educaţia sanitară trebuie să fie parte integrantă a activităţii din instituţiile de îngrijire a sănătăţii
10. Administrarea şi funcţionarea fiecărei instituţii medicale trebuie făcută în colaborare cu Departamentul Sănătate şi Temperanţă, în mod regulat şi constant. Comunicarea trebuie să includă Departamentele Sănătate şi Temperanţă de la Conferinţă, Uniune, Diviziune şi Conferinţa Generală, după cum o cer circumstanţele şi ocaziile.

ÎNFIINŢAREA ŞI ÎNCHIDEREA INSTITUŢIILOR DE ÎNGRIJIRE A SĂNĂTĂŢII :

1. Când se ia în consideraţie deschiderea unei noi instituţii, construirea de anexe sau evaluarea continuării activităţii instituţiei existente deja, trebuie să se ţină seama de următoarele aspecte:

a) Planurile pe termen lung ale Bisericii din zonă şi dacă instituţia facilitează misiunea Bisericii.
b) Nevoile medicale ale zonei.
c) Resursele disponibile, în special financiare, de personal şi echipament cu care să funcţioneze instituţia.
d) Reglementările guvernamentale cu privire la funcţionarea instituţiei.
e) Reglementările guvernamentale cu privire la închiderea instituţiei.
f) Impactul pe care îl are deschiderea sau închiderea unei instituţii asupra Bisericii din zonă şi a comunităţii în ansamblu.
g) Nevoile educaţionale ale Bisericii.

Această declaraţie a fost autorizată de către Comitetul Executiv al Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, la Consiliul anual desfăşurat la Nairobi, Kenya, octombrie 1988.

Vizite: 3