Declarații oficiale

Fumatul și etica

Fumatul este singura mare cauză de deces din lume, care poate fi prevenită.Există un concept etic universal, conform căruia este mai bine să previi, decât să tratezi.

Când se discută despre fumat, multe ţări sunt confruntate cu un paradox etic: în timp ce mulţi ani de cercetări au făcut de necontestat realitatea riscurilor pentru sănătate, pe care le implică fumatul, industria tutunului este încă înfloritoare, sprijinită tacit sau chiar în mod evident de către guvern. Implicaţiile etice sunt chiar şi mai grave, prin descoperirile alarmante despre decese şi riscurile pentru sănătate, pe care le implică fumatul pasiv.

O problemă serioasă de etică internaţională este exportul de ţigări în ţările în curs de dezvoltare, mai ales exportul de ţigări cu o concentraţie mai mare de substanţe letale, decât cea admisă în alte părţi.

De mai bine de un secol, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea şi-a avertizat tineretul şi pe oameni în general, cu privire la dependenţa şi riscurile pentru sănătate, pe care le implică fumatul. Ţigările sunt un risc pentru sănătate în întreaga lume, din cauza dependenţei pe care o produc, unită cu aviditatea economică a industriei tutunului şi proiectele de marketing public. Adventiştii de Ziua a Şaptea cred că etica prevenirii impune o politică publică prin care să se reducă riscurile fumatului, politică ce ar putea fi exprimată prin:

1. Interzicerea constantă a reclamelor la ţigări.
2. Reglementări de protecţie a copiilor şi tinerilor, care sunt ţinta industriei tutunului.
3. Legi stricte care să interzică fumatul în locurile publice.
4. Folosirea mai perseverenţă şi mai sistematică a mass-mediei în scopul educării tinerilor cu privire la riscurile fumatului.
5. Creşterea substanţială a taxelor pentru ţigări.
6. Reglementări care să impună industriei tutunului plata pentru cheltuielile de sănătate, care sunt asociate cu folosirea produselor.

ADOPTAREA UNOR ASTFEL DE POLITICI VA SALVA MILIOANE DE VIEŢI ÎN FIECARE AN.

Această declaraţie a fost aprobată şi votată de către Comitetul Administrativ al Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea ( ADCOM ), şi autorizată de Biroul Preşedintelui, Robert Folkenberg, la sesiunea Comitetului Anual desfăşurat la San Jose, Costa Rica, în perioada 1-10 octombrie 1996.

Vizite: 3