Declarații oficiale

Droguri

Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea îndeamnă orice naţiune şi orice persoană să conlucreze pentru stoparea exploziei mondiale de droguri, care duce la subminarea structurii sociale a naţiunilor, iar la nivel individual adesea duce la moartea victimelor, sau la orientarea lor spre o viaţă de delicte.
Adventiştii de Ziua a Şaptea cred că Biblia învaţă faptul că fiecare corp omenesc este un “templu al Dumnezeului celui viu”, de care trebuie să avem grijă în mod inteligent (2 Cor. 6:15-17).

Punctul fundamental de credinţă nr. 21 al Bisericii, cu fundament în Biblie, declară: “Pe lângă mişcare fizică şi odihna corespunzătoare, noi trebuie să adoptăm cea mai sănătoasă dietă cu putinţă … Deoarece băuturile alcoolice, tutunul şi folosirea iresponsabilă a medicamentelor şi a narcoticelor sunt dăunătoare pentru corpurile noastre, noi trebuie să ne abţinem de la folosirea lor. În schimb, trebuie să ne angajăm în tot ceea ce aduce gândurile şi corpurile noastre în ascultare de Hristos, care doreşte să fim sănătoşi, folositori şi plini de bucurie şi bunătate”.

Pentru o viaţă prosperă, Adventiştii de Ziua a Şaptea îndeamnă pe orice om să urmeze un stil de viaţă care evită produsele pe bază de tutun, băuturile alcoolice şi folosirea drogurilor.

Această declaraţie publică a fost autorizată de preşedintele Conferinţei Generale Neal C. Wilson, după consultări cu 16 vice preşedinţi ai Bisericii din lumea întreagă, în luna iunie 1985, la sesiunea Conferinţei Generale de la New Orleans, Louisiana.

Vizite: 1