Declarații oficiale

Drepturile copiilor

Adventiştii de ziua a şaptea susţin dreptul fiecărui copil de a avea un cămin fericit şi stabil, ca şi libertatea şi sprijinul pentru a se dezvolta ca persoană, aşa cum a intenţionat Dumnezeu. În 1989, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a recunoscut importanţa fundamentală pe care o au copiii, votând “Convenţia drepturilor copilului“. În armonie cu multe din aceste principii înalte şi având în vedere valoarea pe care Isus a dat-o copiilor atunci când a spus “Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a unora ca ei“ (Matei 19:14), noi căutăm să-i ajutăm pe copiii care suferă din cauza următoarelor influenţe distructive:

Sărăcie – Sărăcia influenţează dezvoltarea copiilor, lipsindu-i de hrană, îmbrăcăminte, adăpost şi afectează sănătatea şi educaţia lor.

Analfabetism – Analfabetismul face dificilă câştigarea veniturilor prin care părinţii să-şi îngrijească familia şi astfel este greu pentru copil să se dezvolte.

Slabă îngrijire medicală – Milioane de copii nu au acces la îngrijire medicală din cauza lipsei de asigurări medicale, sau pentru că trăiesc în locuri unde îngrijirea medicală nu există.

Exploatare şi vulnerabilitate – Copiii sunt corupţi şi exploataţi în cazul în care sunt folosiţi la muncă ieftină, acţiuni de corvoadă, conflicte armate şi în cazul în care sunt supuşi plăcerilor sexuale pervertite ale violatorilor adulţi şi sunt expuşi la materiale pornografice din mass media şi de pe Internet.

Violenţa – În fiecare an mulţi copii mor în mod violent. Marea majoritate a persoanelor care au de suferit în urma conflictelor armate sunt femeile şi copiii. Copiii rămân cu răni fizice şi psihice adânci chiar şi după încheierea conflictelor.

Ca răspuns la problematica şi la nevoile prezentate mai sus, Adventiştii de ziua a şaptea susţin următoarele drepturi ale copiilor:
1. Dreptul la un cămin iubitor şi stabil, unde să se simtă sigur şi ferit de abuzuri.
2. Dreptul la hrană, îmbrăcăminte şi adăpost adecvate.
3. Dreptul la îngrijire medicală corectă.
4. Dreptul la o educaţie care să ofere copiilor un rol pozitiv în societate, prin dezvoltarea potenţialului personal şi prin posibilitatea de a câştiga.
5. Dreptul la o educaţie religioasă şi morală în cămin şi Biserica
6. Dreptul de a fi liber faţă de discriminare şi exploatare
7. Dreptul la personalitate, respect şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive.

Această declaraţie a fost votată de Comitetul administrativ al Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, la sesiunea Conferinţei Generale, desfăşurată la Toronto, Canada, 29 iunie – 9 iulie 2000.

Vizite: 1