Declarații oficiale

Declarația cu privire la uniunile / căsătoriile între persoane de același sex

O reafirmare a căsătoriei creștine

În ultimii zeci de ani, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea a simțit că este nevoie de o declarare clară, prin diferite metode, a poziției sale față de căsătorie, familie și sexualitatea umană. Aceste subiecte au devenit cauza multor probleme cu care se confruntă societatea. Ceea ce timp de secole a fost considerat a fi morala creștină de bază în cadrul căsătoriei, este din ce în ce mai mult pus la îndoială nu numai în societatea seculară, ci și în interiorul bisericilor creștine.

Instituțiile căsătoriei și familiei sunt atacate, confruntându-se cu tot mai numeroase forțe centrifuge care le distrug. Tot mai multe națiuni au trecut de stadiul în care dezbat subiectul „uniunilor între persoane de același sex”, unele dintre ele adoptând diferite legi și transformând astfel problema în una mondială. Discursul public a dat naștere la emoții puternice. În lumina acestor evenimente, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea își reafirmă cu claritate poziția.

Reafirmăm, fără a ezita, vechea noastră poziție așa cum este exprimată în doctrinele fundamentale ale Bisericii: „Instituția căsătoriei a fost întemeiată de Dumnezeu în Eden și proclamată de Isus ca fiind unirea pentru toată durata vieții dintre un bărbat și o femeie, într-o părtășie plină de iubire”. Deși „păcatul a pervertit idealurile lui Dumnezeu cu privire la căsătorie și familie”, „legătura familială este cea mai strânsă, cea mai gingașă și sfântă dintre toate relațiile umane”, iar „familiile trebuie să experimenteze reînnoirea și reforma în relațiile lor” (Declarația cu privire la familie, 1990). Dumnezeu a instituit „căsătoria ca fiind un legământ bazat pe unirea fizică, emoțională și spirituală a două persoane diferite ca sex, unire în urma căreia rezultă ceea ce Scriptura numește ‘un singur trup’”. „Unirea monogamă în căsătoria dintre un bărbat și o femeie este (…) singurul loc acceptabil din punct de vedere moral pentru exprimarea relațiilor sexuale”. „Orice coborâre de la această concepție înaltă înseamnă coborârea idealului ceresc” (Declarația cu privire la căsătorie, 1996).

Homosexualitatea este o manifestare a tulburării și deteriorării înclinațiilor și relațiilor umane, cauzată de intrarea păcatului în lume. În timp ce toată lumea este supusă naturii umane căzute, „noi credem că prin harul lui Dumnezeu și cu încurajarea comunității de credință, o persoană poate trăi în armonie cu principiile Cuvântului lui Dumnezeu” (Declarația cu privire la homosexualitate, 2012).

Credem că toți oamenii, indiferent de orientarea lor sexuală, sunt iubiți de Dumnezeu. Nu tolerăm disprețuirea sau batjocorirea vreunui grup, și cu atât mai puțin abuzarea lui. Cu toate acestea, Cuvântul lui Dumnezeu care transcende timpul și cultura nu permite un stil de viață homosexual.
Opoziția Bibliei față de uniunile/căsătoriile între persoane de același sex este ancorată în planul de la creațiune al lui Dumnezeu cu privire la căsătorie (Geneza 1.26-28; 2:20-24), în legea divină (Levitic 18:22; 20:13; 1 Corinteni 6:9-11) și în confirmarea explicită a unei relații maritale permanente, monogame și heterosexuale de către Isus (Matei 19:4-6).

Declarație votată de Consiliul anual al Comitetului Executiv al Conferinței Generale, 7 octombrie 2012.

Vizite: 2